Застраховка на търговски кредит – повече от просто застраховка!
Защитете вашата компания срещу загуби от лоши дългове.

Навременното освобождаване на капитала, свързан с търговски вземания, има пряко въздействие върху ликвидността и рентабилността на компанията. Колкото по-голяма е загубата, толкова по-голямо е въздействието върху вашата компания. Нашето специализирано разбиране за кредитен и политически риск позволява на нашите клиенти да осигурят растеж. Ние предоставяме решение за застраховане на търговски кредити за нашите клиенти, което най-добре отговаря на техния бизнес, за да минимизираме или дори елиминираме техните търговски рискове.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 5 04 04 280