Защитата на здравето и безопасността на служителите е основен приоритет за много компании. Привлекателността за работодателя отдавна вече не се определя (само) от ежедневната кошница с плодове. Силната работодателска марка е изградена върху благосъстоянието на служителите и перспективите за бъдещето.

Adam Riley, Cert PFS 

Group Practice Leader Health & Benefits

T +44 (0) 7507 788 144