Защитата на здравето и безопасността на служителите е основен приоритет за много компании. Привлекателността за работодателя отдавна вече не се определя (само) от ежедневната кошница с плодове. Силната работодателска марка е изградена върху благосъстоянието на служителите и перспективите за бъдещето.

Preslava Gencheva joins GrECo

Preslava Gencheva

Deputy Group Practice Leader Health & Benefits