Finanční instituce jsou vystaveny mnoha rizikům, která mohou v nejhorším případě ohrozit i jejich samotnou existenci. Nesprávné rady nebo nedostatečná upozornění na rizika v prospektech finančních produktů mohou vést ke kumulativním ztrátám a postihnout mnoho klientů. Nejdůležitější pojistné smlouvy v této oblasti se týkají finančních rizik. Zahrnují také většinu pojistitelných rizik pro banky. Ztráty v této oblasti mohou mít obrovské dopady na účetní bilanci.

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17

Karel Popek

T +420 296 331 224