Tento typ pojištění je vhodný pro produkční společnosti, které se specializují na výrobu filmů, televizních reklam, dokumentů, seriálů apod. Poskytujeme širokou škálu specializovaných druhů pojištění souvisejících s touto oblastí – buď v rámci pojistného balíčku, nebo na základě vybraných rizik, která si klient zvolí.

Obecně lze říci, že umisťujeme rizika filmové produkce jak na domácím, tak na renomovaných zahraničních trzích. Tyto typy pojištění kryjí produkční společnosti až do výše celkových nákladů na výrobu (tj. předprodukční, natáčecí a postprodukční). Vezmeme-li v úvahu dnešní rozpočty filmových projektů, často hovoříme o prostředcích v řádu desítek milionů USD.

Tomáš Trnka

Specialista na pojištění filmů

T +420 734 231 410