Pro úspěšné fungování podniku je důležitý nejen kapitál, ale také know-how a schopní zaměstnanci. Důležitým faktorem úspěchu je odpovídající ochrana společnosti před různými riziky. Finanční důsledky ztráty majetku, vybavení, strojních zařízení a zásob mohou ohrozit existenci společnosti.

A pokud se škody nepodaří okamžitě napravit, vede to k omezení nebo znemožnění provozu. V praxi to znamená ztrátu příjmů, při zachování fixních nákladů na nájemné, mzdy a poplatky. Pojištění při přerušení provozu vás chrání před finančními ztrátami tím, že nahrazuje chybějící marže a ztrátu zisku.

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048

Lubor Kunc

T +420 725 565 573