Globální expanze společnosti nabízí mnoho příležitostí, ale nelze se vyhnout i řadě rizik. Se vstupem a růstem na nových trzích přicházejí nové výzvy i v oblasti řízení rizik a pojištění. Je třeba zohlednit místní právní řád, například povinné pojištění, daně nebo licenční povinnosti, ale také jazykové bariéry nebo zvláštní požadavky na dodržování předpisů.

Roland Litzinger

Head of International Business GrECo Austria

T +43 664 210 50 13

Pavel Mazanec

Pavel Mazanec

T +420 607 665 711