Globální expanze společnosti nabízí mnoho příležitostí, ale nelze se vyhnout i řadě rizik. Se vstupem a růstem na nových trzích přicházejí nové výzvy i v oblasti řízení rizik a pojištění. Je třeba zohlednit místní právní řád, například povinné pojištění, daně nebo licenční povinnosti, ale také jazykové bariéry nebo zvláštní požadavky na dodržování předpisů.

Related Solutions

Roland Litzinger

Head of International Business GrECo Austria

T +43 664 210 50 13