Pojištění statutárních orgánů a vedoucích pracovníků (D&O) chrání řídící a dozorčí orgány společnosti před finančními ztrátami v důsledku jejich přísné osobní odpovědnosti, pokud jsou písemně činěni odpovědnými partnery, akcionáři, věřiteli a klienty. Zajišťuje především krytí nároků z odpovědnosti podle občanského práva. Řídící a dozorčí orgány společnosti jsou odpovědné vůči vlastní společnosti (interní odpovědnost) a vůči třetím osobám (externí odpovědnost).

Máte zájem o naše služby?

S našimi klienty si rozumíme!

Stephan Eberlein

Group Practice Leader Financial Lines

T +43 664 962 40 60