Abychom co nejlépe vyhověli našim klientům, založili jsme dceřinou společnost specializovanou na poradenství v oblasti rizik, rizikového inženýrství a kontroly škod. Vzhledem k dynamicky se měnícím rizikovým profilům našich klientů a stávajícím výzvám pojistného trhu nabývají naše služby v oblasti rizikového inženýrství a poradenství stále na větší důležitosti.

Ročně realizujeme přibližně 300 projektů v celém spektru rizikového poradenství podnikových rizik se zaměřením na provozní rizika.

Máte zájem o naše služby?

Nabízíme proaktivní a nezávislé poradenství v oblasti řízení rizik

Michael Brunner

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160

Lubor Kunc

T +420 725 565 573