V mnoha oblastech hospodářství, zejména ve stavebnictví – v nejširším slova smyslu, při systémové výrobě, výrobě strojních zařízení atd., je běžnou praxí, že klienti požadují od svých obchodních partnerů jistotu nebo zálohu za přidělení zakázky. Ty mohou mít podobu bondů nebo záruk, které obvykle vydává hlavní banka.

Specializované pojišťovny lze v této souvislosti považovat za alternativního poskytovatele řešení, protože bondy/záruky mohou být velmi užitečným doplňkem likvidity společnosti.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12

Lubor Kunc

T +420 725 565 573