Instytucje finansowe są narażone na różnorodne ryzyko, które w najgorszym przypadku może zagrozić ich istnieniu. Niewłaściwe porady lub nieadekwatne ostrzeżenia o ryzyku zawarte w broszurach sprzedażowych produktów finansowych mogą prowadzić do skumulowanych strat i dotknąć wielu klientów. Straty w tym obszarze mogą mieć ogromne reperkusje dla budżetu instytucji. Stąd istnienie odpowiednich zabezpieczeń w formie ubezpieczenia.

Powiązane artykuły

Nowe Otwarcie

Pandemia COVID-19 jest wydarzeniem bezprecedensowym, które można porównać tylko do kryzysu finansowego z 2008 roku.

Czytaj dalej …

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17

Paluszynska_Patrycja

Patrycja Paluszyńska

Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

T+48 785 090 715