W wielu dziedzinach gospodarki powszechną praktyką jest wymaganie przez zleceniodawców od swoich partnerów biznesowych zabezpieczenia lub kaucji w zamian za przyznanie zlecenia. Zabezpieczenie to może mieć formę poręczenia lub gwarancji, wystawianych z reguły przez bank zleceniodawcy.

Alternatywą są gwarancje ubezpieczeniowe, które stanowią bardzo pomocne uzupełnienie dla płynności finansowej firmy.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12

Piłatowicz_Marta

Marta Piłatowicz

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych i Należności
Broker Ubezpieczeniowy

T +48 723 979 991