Obsługa szkód ubezpieczeniowych, zwłaszcza złożonych i dużych, jest jedną z naszych podstawowych kompetencji. Naszym zadaniem jest niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do uzyskania odszkodowania przez naszych Klientów oraz rozpatrzenie zasadności roszczeń w przypadku szkód z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zapewniamy naszym Klientom pełną pomoc w zakresie likwidacji szkód od momentu wystąpienia zdarzenia, aż do jej pomyślnego zakończenia.

Najlepsi z najlepszych – Zespół ds. likwidacji szkód
W naszej strukturze organizacyjnej zostały wyodrębnione dwa Departamenty Likwidacji Szkód – Majątkowych i Komunikacyjnych, udzielające naszym klientom kompleksową i wyspecjalizowaną pomoc w zakresie likwidacji szkód.

Do podstawowych zadań Departamentu Likwidacji Szkód należą w szczególności:

  • opracowanie instrukcji likwidacji szkód;
  • wszechstronna pomoc w procesie likwidacji szkód, w tym analiza możliwych scenariuszy szkodowych oraz doradztwo w zakresie kompletowania dokumentacji związanej ze szkodą;
  • występowanie w imieniu Klienta do firmy ubezpieczeniowej z roszczeniem;
  • nadzór nad terminową wypłatą odszkodowań i świadczeń;
  • przekazywanie decyzji o zakończonym  postępowaniu likwidacyjnym  wraz z informacją o jej zgodności pod względem merytorycznym jak również polisowym. W przypadku braku zgodności bądź wydania decyzji odmownej, przygotowanie odwołań lub prowadzenie negocjacji z Ubezpieczycielem;
  • Uczestnictwo w spotkaniach z Klientami, a w razie konieczności uczestniczenie w oględzinach
  • szkolenia pracowników Klienta w zakresie procedur i sposobów likwidacji szkód oraz ubezpieczeń;

Dodatkowe rozwiązania

Aktualności branżowe

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Read More …

Michael Brunner

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 5 04 04 – 160

Anna Kowalska-Osuch

Anna Kowalska-Osuch

Operations Manager

T +48 501 605 665 

Piotr Antoniak 

Manager Zespołu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

T +48 723 970 308