Wprowadzenie nawet najlepszych procedur bezpieczeństwa oraz organizacji pracy nie wyeliminuje ryzyka popełnienia błędów w prowadzonej działalności. W celu uniknięcia zagrożenia dla istnienia firmy zalecamy skorzystanie z kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Thomas Herndlhofer

Practice Leader Liability

T +43 664 822 20 59