Reasekuracja to przeniesienie ryzyka z ubezpieczenia na reasekuratora. Reasekuracja jest również postrzegana jako umowa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi, w której część pierwotnego ryzyka przejętego przez głównego ubezpieczyciela jest za opłatą cedowana na jednego lub kilku reasekuratorów.

Zviadi Vardosanidze

General Manager GrECo Specialty

T +43 664 962 39 04

Michał Olszewski

Michał Olszewski

Członek Zarządu

T+  48 723 979 990