Ubezpieczenie towarów chroni przed stratami finansowymi wynikającymi z uszkodzenia lub zagubienia przewożonego mienia. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, której uległ ładunek. Zdarzenia objęte ochroną to zazwyczaj klęski żywiołowe, wypadki samochodowe, porzucenie ładunku, odmowa przyjęcia przez urząd celny, działania wojenne i akty piractwa. Ubezpieczenie ładunku działa jak każde inne ubezpieczenie – zabezpieczasz się na wypadek, że zdarzy się coś nieoczekiwanego.

Do grona naszych Klientów należą największe na świecie organizacje zajmujące się handlem i dystrybucją produktów miękkich i biopaliw.

Kristo Ristikivi

Group Practice Leader Cargo

T+372 506 9809