Aby firma mogła właściwie funkcjonować, ważny jest nie tylko kapitał, ale także know-how i kompetentni pracownicy. Istotnym czynnikiem sukcesu jest odpowiednie zabezpieczenie firmy przed różnymi zagrożeniami. Konsekwencje finansowe utraty majątku, sprzętu, maszyn i zapasów mogą zagrozić istnieniu firmy.

A jeśli szkód nie da się natychmiast usunąć, skutkują one ograniczeniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to utratę zysków przy jednoczesnym utrzymaniu stałych kosztów czynszu, wynagrodzeń i innych opłat. Ubezpieczenie przerw w działalności gospodarczej chroni przed stratami finansowymi, zastępując brakujące marże i utracone zyski.

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048