Ubezpieczenia parametryczne – rzepak: Bessé i GrECo podpisują umowę o wyłącznej współpracy w zakresie dystrybucji

Bessé, czołowa francuska firma doradztwa ubezpieczeniowego, oraz GrECo, największy niezależny doradca w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w Europie Wschodniej, ogłaszają podpisanie umowy o wyłącznej współpracy partnerskiej w celu rozszerzenia dystrybucji ubezpieczenia parametrycznego „Rapeseed Germination”. Wspólny projekt Bessé i GrECo, oparty na innowacji opracowanej przez Bessé we współpracy z AXA Climate, wdraża obecnie europejskie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń parametrycznych.

Wyjątkowa innowacja stworzona na potrzeby branży rolno-spożywczej

Firma Bessé to pionier w dziedzinie ubezpieczeń parametrycznych, promujący innowacyjność. We Francji jej zespoły opracowały unikalny produkt ubezpieczeniowy dla podmiotów z sektora nasion oleistych jako odpowiedź na rosnące ryzyko klimatyczne mające wpływ na uprawę rzepaku: coraz bardziej suche lata pogarszają potencjał wzrostu tej uprawy już od najwcześniejszych etapów jej rozwoju. Opracowane rozwiązanie chroni ryzyko związane z kiełkowaniem (brakiem wschodu) rzepaku i jest przeznaczone w szczególności dla firm nasiennych i organizacji dystrybutorów nasion. Unikalny na rynku produkt jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala określić jakość kiełkowania rzepaku w skali całego pola, poprzez pomiar biomasy.

Opracowana przez ekspertów Bessé innowacja zyskuje popularność wśród producentów rolnych: we Francji zastosowano ją już na prawie 80 000 hektarów, a w 2022 roku po raz pierwszy wdrożono ją w Rumunii.

Wspólna praca nad stworzeniem europejskiego rozwiązania w zakresie ubezpieczeń parametrycznych

Przykład Francji stanowi satysfakcjonujący dowód, że rozwiązanie to jest w stanie spełnić wymagania dotyczące ubezpieczania upraw rzepaku, a to z kolei otwiera nowe perspektywy rozwoju w krajach europejskich o silnym sektorze rolniczym.
Istniejąca sytuacja skłoniła Bessé do współpracy z firmą GrECo na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Po kilkumiesięcznych wspólnych działaniach mających na celu dokładne poznanie potrzeb interesariuszy w tych krajach i dostosowanie rozwiązania do lokalnej specyfiki, partnerzy podpisali umowę o wyłącznej dystrybucji, która jest już wdrażana.  

Jean-Philippe PAGES
Head of Bessé Large Risks Department

Cieszy nas fakt podpisania umowy dystrybucyjnej z GrECo. Firma ta ma w swoich zespołach – podobnie jak my – ekspertów z branży rolno-spożywczej, dysponuje również solidną wiedzą na temat ubezpieczeń rolniczych i parametrycznych. Jestem dumny z tego wspólnego projektu, który doprowadził do opracowania europejskiego rozwiązania ubezpieczeniowego odpowiadającego nowym potrzebom przemysłu rolno-spożywczego. To partnerstwo potwierdza również trafność strategii Bessé i stanowi zachętę do dalszego wprowadzania innowacji z korzyścią dla naszych klientów.

Shylov Maksym, GrECo Practice Leader Food & Agriculture

Maksym Shylov
GrECo Group Practice Leader in the Food & Agriculture industry

Strategia firmy GrECo zakłada specjalizację w rozwiązaniach dostosowanych do wybranych branż, takich jak żywność i rolnictwo.  Nasi klienci mają specyficzne potrzeby i zróżnicowaną sytuację w zakresie ryzyka i ubezpieczeń, dlatego staramy się zapewnić im jak najlepszą obsługę i rozwiązania dopasowane do konkretnych wymagań. Rozpoczęcie współpracy z Bessé to zdecydowany krok w kierunku wdrożenia takiego właśnie modelu biznesowego. Obie firmy wspólnie stawiają czoła wyzwaniom ekologicznym oraz cyfryzacji rolnictwa, co wiąże się z koniecznością opracowania i wdrożenia innowacyjnych propozycji z zakresu doradztwa i ubezpieczeń ryzyka. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia tego projektu.

Firma Bessé
Zespoły firmy Bessé złożone są z ekspertów z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i profesjonalnego doradztwa. Pół tysiąca jej pracowników codziennie oddaje swój innowacyjny potencjał w określonych obszarach specjalizacji do dyspozycji klientów – zarówno średnich firm, jak i dużych korporacji – wspiera ich i pomaga im chronić swoją działalność i pracowników. W ciągu ponad 60 lat działalności Bessé wyrosła na jedną z wiodących francuskich firm, niezmiennie kierując przy tym tymi samymi wartościami i pielęgnując w sobie stale ducha niezależności. Bessé stara się budować długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje z klientami, a jednym z efektów tych starań jest stałe uznanie, jakim darzą oni jakość jej usług i doradztwa. Firma została uznana najlepszym brokerem w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2023 r. wśród menedżerów ds. ryzyka (Golder & Partners i OMC). W 2022 r. Bessé odnotowała obrót w wysokości 131 mln euro.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Related articles

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Read more…

Plan Połączenia GrECo Polska i MAI Insurance Brokers Poland

zarząd

W związku z zamiarem połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Insurance Brokers Poland sp. z o.o., na podstawie art. 498 i 499 KSH, Spółki sporządziły Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie łączenia się przez przejęcie określonego w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i nast. KSH, przy czym połączenie będzie polegało na przejęciu całego majątku spółki MAI Insurance Brokers Poland sp. z o.o. przez spółkę GrECo Polska sp. z o.o.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej również jest działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZACYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1) KSH)
                 
Spółka Przejmująca
Typ:                                                spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:                                           GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:                                      Warszawa
Adres:                                           ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049997.
              
Spółka Przejmowana
Typ:                                                spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:                                           MAI Insurance Brokers Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:                                      Warszawa
Adres:                                           ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107363.
                
Sposób łączenia
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz 498 i nast. KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej  w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej i przyznaniu ich w całości Greco Holding, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według określonego w Planie Połączenia parytetu.
 
Zgodnie z art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 
 W załączniku znajduje się szczegółowy Plan Połączenia.
 

Piotr Cieślak

Prezes Zarządu, CEO

T +48 606 343 873

Powiązane artykuły

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Czytaj dalej …

Oświadczenie Zarządu Spółki

W 2022 roku GrECo zwiększyło przychody pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych.

Najważniejsze dane finansowe

Całkowite skonsolidowane przychody GrECo International Holding AG wzrosły w 2022 roku o 22,7% do 132,2 mln EUR. Powodem znacznego wzrostu był nadzwyczajny rozwój organiczny i istotne przejęcia. Zysk operacyjny pozostał w 2022 r na stabilnym poziomie 14,9 mln EUR.

Rozwój korporacyjny

Zgodnie z naszą strategią opartą na ryzyku, na ryzyko patrzymy z perspektywy biznesowej. Bierzemy pod uwagę specyficzne środowisko biznesowe, mówimy językiem naszych klientów i rozumiemy stojące przed nimi wyzwania. Ubezpieczenia dostarczają naszym klientom ważnych rozwiązań. Pomagamy im właściwie zarządzać ryzykiem w tym szybko zmieniającym się środowisku i przekształcać wyzwania w możliwości.
 
Kluczowym elementem naszej strategii korporacyjnej jest specjalistyczne podejście. Nasze specjalizacje wspierają utalentowani eksperci. Stworzyliśmy zespoły zorientowane na poszczególne branże, tak aby zapewnić naszym klientom innowacyjne rozwiązania, które zaspokoją ich szczególne potrzeby. Te solidne fundamenty powstały dzięki naszym zespołom, wysokiej jakości ich pracy, zaangażowaniu i pasji, jak również niezachwianej koncentracji na osiąganiu najlepszych wyników dla naszych klientów w coraz bardziej wymagającym środowisku ryzyka.

Pozyskiwanie i rozwijanie talentów

Chcemy być atrakcyjnym miejscem pracy. W miarę jak zmienia się gospodarka światowa, a usługi zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami stają się bardziej złożone, podejmujemy intensywne działania, aby utrzymać się w czołówce, dysponując specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami, które będą ważne w przyszłości. Dlatego nadal będziemy przeznaczać znaczne środki finansowe na pozyskiwanie i rozwój talentów oraz tworzenie środowiska, sprzyjającego ich rozwojowi.

Perspektywy

Grupa GrECo jest przekonana, że szereg kontrolowanych przez nią czynników pozostaje bez zmian, to jednak wojna w Ukrainie, związane z nią sankcje, rosnąca inflacja i możliwość dalszych zakłóceń w łańcuchach dostaw stwarzają wysokie ryzyko. Jesteśmy jednak spokojni o wyniki naszej podstawowej działalności i wierzymy, że nasza strategia bazująca na specjalistycznym podejściu i skoncentrowaniu na potrzebach Klientów w perspektywie długoterminowej przyczyni się do rozwoju naszej Spółki.
 
Silny wzrost organiczny jak i nieorganiczny potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej strategii korporacyjnej. Widzimy też, że utalentowani pracownicy, nowi klienci i brokerzy chętnie się do nas przyłączają. Podstawą dotychczasowej podróży GrECo była solidna finansowo i konkurencyjna firma z wybitnymi pracownikami. Zanim ruszymy w dalszą ekscytującą podróż, chcemy podziękować wszystkim naszym wspaniałym współpracownikom: Bardzo doceniamy i zawsze podziwiamy wybitne wysiłki i wartość, którą wnosicie każdego dnia!

Ante Banovac, GrECo Head of Group Sales & Market Coordination

Ante Banovac

Executive Board Member/COO

T +43 5 04 04 372

Georg Winter

CEO

T +43 664 962 39 06

Neubrand_Georg, GrECo Group Leadership Member

Georg Neubrand

CFO

T +43 664 402 60 54

Related articles

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Read more…

Laureaci trzeciej edycji ART GrECo

To już trzecia edycja naszego Programu stypendialnego ART GrECo. W tym roku dla 14 zdolnych uczniów (po 7 ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) GrECo Foundation przeznaczyła stypendia w kwocie 3 tys. zł.

Trudny wybór

Trzy lata temu wpadliśmy na pomysł, aby dzięki Fundacji GrECo wesprzeć utalentowaną polską młodzież.
 
W tym roku dla 14 zdolnych uczniów (po 7 ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) przeznaczyliśmy stypendia w kwocie 3.000 zł.
 
Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).
 
10-osobowa Komisja Konkursowa, którą tworzą pracownicy GrECo Polska, Athena i MAI Insurance Brokers, zmierzyła się z niezwykle trudnym zadaniem wybrania 14 -tu najlepszych uczniów spośród wszystkich fantastycznych aplikacji.

Gabriele Andratschke z GrECo Foundation podkreśla: „Chętnie wspieramy młode talenty ze wszystkich dziedzin – sportu, sztuki, matematyki, języków obcych, muzyki, fotografii. To jest to, czego nasze społeczeństwo będzie potrzebowało w przyszłości!”.

Kategoria: Szkoła podstawowa

Kandydatów prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Filip Bajron, Dzierżoniów
Filip śpiewa solo i w zespole, osiągając liczne sukcesy. Muzyka jest nie tylko jego pasją, ale również sposobem na nudę. Uczestniczy w wielu występach wokalnych podczas różnorodnych konkursów i festiwali, zajmując czołowe miejsca na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i lokalnej. Chętnie angażuje się w organizację uroczystości np. dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy dla Domu Pomocy Społecznej. Jest też wolontariuszem w przedszkolu i domu pomocy społecznej.

Jego sukcesy?

 • 1 miejsce na Międzynarodowym Konkursie – Star Bridge Germany;
 • 1 miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki – The World of Art;
 • 1 miejsce na Międzynarodowym Projekcie Festiwalowym – “Kalejdoskop Talentów”;
 • 2 miejsce na Międzynarodowym Konkursie – Star Bridge Ireland.

Jestem nietypowym czternastolatkiem, który potrafi połączyć pasję z nauką. Bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczę w życiu klasy, szkoły, miasta i środowiska. Chętnie służę pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Zawsze szanuję zdanie i poglądy innych. Muzyka jest nie tylko moją pasją, ale również sposobem na nudę. Uczestniczę w wielu występach wokalnych podczas różnorodnych konkursów i festiwali, zajmując czołowe miejsca na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i lokalnej. Śpiew daje mi wiele satysfakcji, lubię dzielić się nim z innymi, dlatego bardzo chętnie angażuję się w organizację uroczystości np. dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla Domu Pomocy Społecznej. Jestem wolontariuszem w przedszkolu oraz w schronisku dla zwierząt.

Artur Droś, Różana
Artur również śpiewa solo, w duecie i w zespole. Jest też tancerzem (uprawia taniec towarzyski). Lista jego osiągnieć z 2 lat obejmuje… 12 stron. Za szczególne osiągnięcia w czerwcu 2019r. oraz 2021  roku został odznaczony nagrodą Burmistrza Miasta Bielawy, natomiast w grudniu 2019 r. otrzymał nagrodę Wójta Gminy Stoszowice. W swoim dorobku artystycznym ma również udział jako 8- latek, w programie telewizyjnym “Mali Giganci”.

Jego niektóre osiągnięcia:

 • 1 miejsce na International Art Festiwal “Krąg Przyjaciół ” 2022;
 • 1 miejsce w XXIII Miedzynarodowym Konkursie Digi Talenty Wiosna 2022;
 • 1 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Silesian Cup;
 • 1 miejsce na Festiwalu Tańca pod patronatem prezydenta miasta Leszno.

Jestem 13- latkiem. Śpiewam od 4-go roku życia. Mam na swoim koncie liczne osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe na festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Uwielbiam śpiewać, a w przyszłości chciałbym występować na wielkich scenach. Mam nadzieję,  że uda mi się zwyciężyć i zrobić pierwszy krok do wielkiego świata kariery.

Hugo Franek, Wilkowice

Hugo jest mistrzem Polski i mistrzem w warcabach. Warcaby to jego pasja, każdą wolną chwilę spędza na treningach i oglądaniu filmów instruktażowych. Jego osiągnięcia to:

 • 1 miejsce na XIV Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w warcabach 64-polowych;
 • 2 miejsce na XXXVIII Mistrzostwach Polski w warcabach stupolowych,
 • 2 miejsce na Grand Prix Polski 2021 liga Orlików.

Jestem uczniem klasy 6 szkoły podstawowej w Wilkowiach oraz zawodnikiem klubu warcabowo UKS Roszada Lipno. Uwielbiam grać w warcaby 64- oraz 100 polowe. Zapewne zastanawiacie się jaka jest różnica? Szybko wyjaśniam-różna liczba pól na planszy, a więc inna taktyka gry i trzeba wybrać inny debiut na rozpoczęcie oraz inną strategię. Warcaby to moja pasja od 2018 roku, każdą wolną chwilę spędzam na treningach, oglądaniu filmów instruktażowych. W weekendy często wyjeżdżam na turnieje warcabowe w całym kraju, dzięki czemu ma okazję poznać nowych ludzi i pielęgnować moją pasję.

Hanna Kobacka, Lasowice

Hania pisze fraszki, recenzje, marzy o tym, aby zostać tłumaczką. Fascynuje się językiem angielskim. Zajęła 3. miejsce w konkursie literacko-plastycznym “Jestem z Mazowsza”, jest laureatką Olimpusa z języka angielskiego, finalistką regionalnego konkursu języka angielskiego.

Mam na imię Hania. Uwielbiam czytać książki, pisać ich recenzje i dzielić się nimi w internecie. Często także sama piszę opowiadania i… fraszki. Zostałam laureatką konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na najpiękniejszą fraszkę o Mazowszu.

A oto moja fraszka dla Was:
Cześć, nazywam się Hania,
wciąż mam potrzebę czytania.
W domu, sklepie czy na dworze,
wszędzie i o każdej porze.
Czytam wiersze i powieści,
mają w sobie tyle treści…
Może warto pójść by dalej?
Czy nie byłoby wspaniale…
Czytać „Makbet” w oryginale?

Karol Mazurkiewicz, Stary Wielisław

Karol interesuje się szczególnie historią, geografią, politologią i kulturą. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach. Lubi grać na akordeonie (ukończył szkołę muzyczną I stopnia) oraz uczestniczyć w zajęciach teatralnych.

Jest laureatem konkursu kuratoryjnego z geografii, dwukrotnym finalistą konkursu z historii. Otrzymał nagrodę Burmistrza Kłodzka – Leonard, wiceprzewodniczący Samorządu szkolnego, działa z WOŚP i na rzecz hospicjum.

Mieszkam w Starym Wielisławiu, wsi położonej w urokliwej Kotlinie Kłodzkiej. Interesuję się szczególnie historią, geografią, politologią i kulturą. Osiągam bardzo dobre wyniki w nauce, chętnie biorę udział w konkursach i olimpiadach. Lubię grać na akordeonie (ukończyłem szkołę muzyczną I stopnia) oraz uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Przez kilka lat grałem w piłkę nożną w miejscowym klubie, a obecnie zainteresował mnie tenis stołowy. Od 4 miesięcy samodzielnie uczę się języka ukraińskiego, korzystając z aplikacji internetowej i zakupionego podręcznika, ponieważ widzę dużą przyszłość w rozwijaniu różnorodnych kontaktów między Polską a Ukrainą.

Mikołaj Olejnik, Kiełpin

Mikołaj jest lekkoatletą. Od 4 lat startuje nie tylko w biegach średnich (stadion, hala, przełaje, góry), ale biega też na przeszkodach, płotkach, sprinty, skacze w dal – startując w wielobojach.

Jego wyniki co roku są na coraz wyższym poziomie. Od 3 lat jest w ścisłej trójce w kraju. Zdobył już 11 medali rangi mistrzostw Polski (6 złotych) i 3 (1 złoty) medale rangi mistrzostw Europy w moich kategoriach wiekowych.

Od 4 lat startuję nie tylko w biegach średnich (stadion, hala, przełaje, góry), ale biegam też na przeszkodach, płotkach, sprinty, skaczę w dal – startując w wielobojach.
Moje wyniki co roku są na coraz wyższym poziomie. Od 3 lat jestem w ścisłej trójce w kraju. Zdobyłem już 11 medali rangi mistrzostw Polski (6 złotych) i 3 (1 złoty) medale rangi mistrzostw Europy w moich kategoriach wiekowych.
Jeśli uznają Państwo, że mogę zostać Waszym stypendystą – to pomoże mi to przygotować się do walki o podium w czasie Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2023 w Mariborze na Słowenii.

Zofia Strzelec, Skrzatki

Zofia interesuje się matematyką, odkąd poznała znak nieskończoności. Pasjonuje się też projektowaniem robotów.

Jest finalistką kuratoryjnego konkursu Historycznego, laureatką internetowej ligi łamigłówkowej, laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o gen. Józefie Wybickim i polskich symbolach narodowych, finalistką II Ogólnopolskich Zawodów Projektowych Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zajęła też II miejsce w konkursie mat.-humanistycznym “Z matematyką do rymu”.

Pochodzę z małej wsi o intrygującej nazwie Skrzatki. Jestem przekonana, że to właśnie małe opiekuńcze duszki domowe sprawiają, że choć żyję z dala od blichtru wielkich aglomeracji, jestem szczęśliwa i mogę spełniać swoje pasje. Mój świat to przede wszystkim liczby. Matematyką interesuję się, odkąd poznałam znak nieskończoności, a było to w klasie pierwszej. W szkole realizuję indywidualny tok nauki właśnie z tego przedmiotu. Potem przyszedł czas liczb historycznych (to moje hobby, któremu poświęcam się równolegle z królową nauk) i danych informatycznych (pasjonuje mnie projektowanie robotów).

Kategoria: Szkoła ponadpodstawowa

Kandydatów prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Małgorzata Cieszko, Goczałkowice-Zdrój

Małgorzata gra na oboju. Jest laureatką ponad 30 konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Występowała w takich salach jak m.in. Carnegie hall, Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski i Łazienki Królewskie w Warszawie.

Jestem laureatką ponad 30 konkursów o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Moim marzeniem jest zostać solistką-oboistką koncertującą po całym świecie. Poza graniem solowym pasjonuje mnie również gra w zespołach kameralnych i w przeróżnych orkiestrach. Jestem dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Prezydenta miasta Bielska-Białej oraz Programu „Młoda Polska”.

Daniel Czech, Rydułtowy

Daniel pasjonuje się mechatroniką, jest uczniem technikum, laureatem wielu konkursów.

 • Zdobył złoty medal na The 6th International Invention Innovation Competition in Canada
 • srebrny medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków,
 • jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Pochodzę z niewielkiego, górniczego miasta Rydułtowy, położonego w województwie śląskim. Od najmłodszych lat uwielbiałem majsterkować i dociekać jak i dlaczego działają różne urządzenia, ale również jakie prawa i procesy rządzą światem. Moja ciekawość była niepohamowana. Im bardziej egzotyczne było dla mnie jakieś urządzenie, tym większe budziło zainteresowanie i prowokowało do rozłożenia na części pierwsze. Niejeden z domowych sprzętów stawał się moim polem doświadczalnym, a muszę przyznać, iż do dziś nic nie jest w stanie mnie powstrzymać, jeżeli pragnę poznać zasady działania nieznanego mi mechanizmu. Z drugiej strony, życie na Śląsku i świadomość zagrożeń spowodowanych złą jakością powietrza rozwinęły we mnie zainteresowanie ekologią i chęć poprawy jakości życia w tym zakresie. Chciałem zmian. Toteż połączyłem swoje pasje mechatroniczne z problemami z jakimi boryka się nie tylko lokalne społeczeństwo, a większość świata.

Stanisław Lada, Sulejówek

Stanisław jest matematykiem i informatykiem. Lista jest osiągnięć jest imponująca. Wymieńmy tylko kilka z nich:

 • Zwycięzca Olimpiady i laureat 1 stopnia XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów;
 • Laureat 1 stopnia XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów;
 •  Laureat XXIII Olimpiady Matematycznej;
 • Finalista Olimpiady Informatycznej.

Jako reprezentant Polski na Olimpiadach Międzynarodowych zdobył złote i srebrne medale na Zawodach matematycznych juniorów i europejskiej Olimpiadzie informatycznej Juniorów.

Od kiedy pamiętam zawsze interesowałem się matematyką a później zainteresowałem się także informatyką. Planuję dalej się rozwijać w przedmiotach ścisłych, myślę żeby w najbliższej przyszłości oprócz dalszej nauki matematyki i informatyki (algorytmiki i programowania) wystartować także w Olimpiadzie Fizycznej. W dalszej przyszłości, po skończeniu szkoły średniej myślę o studiach matematyczno – informatycznych najprawdopodobniej na Uniwersytecie Warszawskim (MIMUW – Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ) albo Politechnice Warszawskiej. Na razie jest za wcześnie na bardziej szczegółowe dalsze plany.

Oliwia Leszczyna, Danków

Oliwia jest laureatką olimpiady o diamentowy indeks AGH i laureatką Konkursu Wiedzy Geologicznej, finalistką Konkursu Logicznego.

Zdobyła srebrny medal w europejskim konkursie Enhance Girls in STEM, promującym odpowiedzialną inżynierię.

Oliwia gra na flecie poprzecznym i pianinie, uczęszcza na taniec towarzyski, ponadto interesuje się sportem: zajęła np. 1 miejsce w Biegu ulicznym Pamięci żołnierzy wyklętych. Stoi też na czele orkiestry szkolnej.

Mieszkam w niewielkiej wsi, która oddalona jest od większych ośrodków miejskich. Staram się dokładać wszelkich starań, aby rozwijać własne zainteresowania. Gram na flecie poprzecznym i pianinie, a także uczęszczam na taniec towarzyski. Ponadto interesuję się sportem i naukami ścisłymi. Pasjonuję się również fotografią, jednak nie mogę pozwolić sobie na zakup sprzętu fotograficznego. Ze względu na ograniczony budżet nie mam możliwości, aby w pełni realizować swoje zainteresowania, dlatego stypendium byłoby dla mnie szansą na dalszy udział w zajęciach dodatkowych oraz stały rozwój. Chciałabym w pełni wykorzystać swój potencjał, aby dalej się rozwijać, a także motywować innych do działania. Chciałabym, aby moje istnienie przyczyniło się w jakimś stopniu do poprawy otaczającej mnie rzeczywistości.

Otylia Polewska, Koło

Otylia jest klarnecistką, laureatką konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Zdobyła m.in. 1 miejsce na 13th World Open Music Competition oraz na Wind Stars 2022, czy też 2 miejsce na International Competition of performers on wind and percussion instruments “Bel Suono”.

Mam 18 lat i jestem zamiłowaną klarnecistką. Urodziłam się i mieszkam w Kole, tutaj też rozpoczęłam swoją edukację muzyczną. Mimo że mieszkam w małej miejscowości i mam ograniczony (trudny) dostęp do edukacji i środowiska artystycznego, od kilku lat odnoszę liczne sukcesy w konkursach muzycznych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Tymon Sztencel, Wycinki

Tymon uprawia kolarstwo górskie (MTB). Został zakwalifikowany do letniej Olimpiady młodzieżowej. Jego osiągniecia to między innymi:

 • 1 miejsce w kategorii M0 na Bike Adventure 2022,
 • 2 miejsce w kategorii M1 na 7R CST Gdynia MTB Maraton 2022,
 • 1 miejsce w kategorii M16 na MH AUTOMATYK MTB Pomerania Maraton 2022.

Jestem zawodnikiem Kwidzyńskiego Klubu Kolarskiego – Dziki Team Kwidzyn. Uzyskanie od Państwa stypendium bardzo by mi pomogło zwiększyć efektywność treningów i rozwinąć się jako sportowiec. Większość swojego wolnego czasu dedykuję kolarstwu i ciężko pracuję aby osiągnąć swój cel. Pomimo zaangażowania w kolarstwo mam również osiągnięcia naukowe. Posiadam tytuł Finalisty i Laureata w olimpiadach z języka angielskiego. Dodatkowo pomagam w trenowaniu młodych kolarzy w moim klubie. Z Państwa pomocą będę mógł dalej się rozwijać, a moje wyniki na zawodach będą tylko lepsze.

Monika Zaklikowska, Domatowo

Monika uprawia dość nietypową dyscyplinę sportu. Jest bowiem kilkukrotną Mistrzynią Polski Juniorów i Wicemistrzynią Polski Seniorów w skokach na trampolinie. Sukcesy odnosi indywidualnie i synchronicznie.

Ponieważ pochodzę z małej wsi pod Puckiem, mieszkam w internacie szkolnym. Moją pasją jest gimnastyka i akrobatyka sportowa. Uprawiam skoki na trampolinie od 7 roku życia i odnoszę od początku sukcesy w tym sporcie. Trenuję w tygodniu 5 godzin dziennie i w soboty 4h. Niestety w Trójmieście nie ma klubu sportowego, który kształci w tej dyscyplinie, więc muszę reprezentować inny klub, aby móc startować w zawodach. Wiąże się to z wyjazdami i sesjami treningowymi z zawodniczkami klubu, aby potem pojechać na zawody. Nie przeszkadza mi to ani w nauce, ani też w zdobywaniu sukcesów – jestem kilkakrotnym Mistrzem Polski.

Nagroda dodatkowa

Stanisław Sypion, Strzyżowice
Staszek brał udział w 1 edycji naszego programu stypendialnego, ale nie miał niestety szczęścia. Tym razem Jury wyróżniło go za konsekwencję i upór, a także za wspaniałe osiągnięcia.

Stanisław jest łucznikiem, strzelającym z Łuku olimpijskiego. To Wicemistrz Polski Juniorów, członek kadry narodowej. Jego niektóre osiągnięcia to:

 • 3 miejsce na Międzynarodowej Olimpiadzie Łuczniczej
 • 1 miejsce na Memoriale Trenerów Stelli Kielce
 • 1 miejsce na Turnieju Łuczniczym z okazji 78 bitwy pod Legnicą

Jestem łucznikiem strzelającym z łuku olimpijskiego już trzeci rok. Zdobywam coraz wyższe miejsca i medale. Niestety łuk to drogi sport, a mało popularny i nie mający wparcia finansowego w Polsce. Chcę rozsławić Polskę , bo marzę o medalach i pucharach na podium Europy i Świata.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Ubezpieczenia na trudne czasy

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer naszego Magazynu “Spotlight”

Tym razem – nieco inaczej niż przy wcześniejszych wydaniach “Spotlight’u” – nie skupiamy się na opisaniu jednego konkretnego ryzyka i wyjaśnieniu, jak wygląda on z perspektywy branży ubezpieczeniowej. Biorąc pod uwagę, jak od przeszło 2 lat zmienia się rzeczywistość wokół nas, chcemy przybliżyć Państwu zmiany, które zachodzą również w sektorze ubezpieczeń.

Stąd taki właśnie temat przewodni: Ubezpieczenia na trudne czasy. Bo że są trudne i wyjątkowo nieoczywiste, czujemy przecież wszyscy.

Ochrona życia i zdrowia oraz zagrożenia w obszarze majątkowym, jak pandemia, wojna, galopująca inflacja, to ryzyka, na wypadek których również warto znaleźć dobre odpowiedzi. W GrECo jak zawsze szukamy dla Was tych najlepszych.
 
Przypominamy także o naszej inicjatywie na rzecz dzieci i młodzieży: dzięki GrECo Foundation stworzyliśmy program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo dla młodych
i zdolnych. Zachęcamy do aplikowania do 3 edycji programu.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Jesienny numer Spotlight “Ubezpieczenia na trudne czasy” można pobrać tutaj.

Powiązane artykuły

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Czytaj dalej …

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

‘Skupiamy się wyłącznie na potrzebach naszych ludzi i klientów’

Ante_Banovac_GrECo

Ante Banovac, członek Zarządu GrECo Holding, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań, jakie stoją przed branżą ubezpieczeniową. Mówi też o roli, jaką specjaliści ds. ryzyka odgrywają w świecie pełnym nasilających się ryzyk. Wywiad został pierwotnie opublikowany w Svet osiguranja, specjalistycznym magazynie ubezpieczeniowym, wydawanym w Chorwacji, Serbii i Słowenii. Prezentujemy jego skróconą wersję.

 

Ubezpieczenia stoją dziś przed wieloma wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi stale pojawiające się ryzyka nowej ery. Na co dzisiaj powinni przede wszystkim zwrócić uwagę brokerzy ubezpieczeniowi?

W GrECo widzimy cztery główne trendy i ich konsekwencje, prowadzące do fundamentalnej transformacji krajobrazu ryzyka naszych klientów. Pierwszy to zmiany środowiska i idące za tym ryzyka klimatyczne. Rośnie wpływ zagrożeń naturalnych, ale także reakcja globalnego przemysłu, który dostosowuje swoje modele biznesowe do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Z kolei transformacja cyfrowa stwarza ogromne możliwości dla innowacji, co powoduje, że aktywa korporacyjne, a tym samym krajobraz ryzyka przedsiębiorstwa, są obecnie coraz bardziej narażone na ryzyko niematerialne, takie jak ryzyko cybernetyczne lub ryzyko utraty reputacji.
 
Kolejnym obszarem są ograniczenia wynikające z globalizacji gospodarki. Pandemia i obecna wojna w Ukrainie mają dramatyczny wpływ na łańcuchy dostaw, co przekłada się na ceny, a tym samym zagraża naszemu poziomowi dobrobytu. Ponadto wszystkie branże coraz bardziej zmagają się z ogromnym brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, a to prowadzi do walki o talenty i zmienia rynek pracy, na którym pracownicy coraz bardziej dyktują zasady.
 
Co uważa Pan za największe wyzwanie dla ubezpieczycieli w odpowiedzi na te ryzyka, przed którymi stoją firmy i obywatele? Czy istnieją ryzyka, które do tej pory były ubezpieczalne, a którym teraz grozi przekroczenie pojemności ubezpieczycieli i reasekuratorów?

Sytuacja ubezpieczycieli nie jest łatwa. Nowe ryzyka stanowią dla nich wyzwanie i są bardzo trudne do skalkulowania, co prowadzi do dość ostrożnego podejścia w odniesieniu do pokrycia i limitów. Na przykład możliwości na rynku ubezpieczeń cybernetycznych są obecnie bardzo ograniczone, a ubezpieczyciele i reasekuratorzy nie mogą zapewnić wystarczającej ochrony bilansu naszym dużym klientom korporacyjnym, dla których ubezpieczenie powinno być tradycyjnie ostatnią linią obrony w strategii zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
 
Innym przykładem ich trudnej sytuacji jest konieczność współtworzenia bezemisyjnej przyszłości. Firmy muszą zmienić swoje procesy, a czasem nawet modele biznesowe, aby z czasem zrealizować nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Działania te prowadzą do powstania nowych ryzyk. Aby zareagować na potrzeby, ubezpieczyciele przyglądają się swoim agendom ESG i na przykład wpisują na czarną listę branże emitujące duże ilości dwutlenku węgla, takie jak węgiel. Jednocześnie właściwe rozwiązania pomagające tej branży w radzeniu sobie z wyzwaniami transformacji, są nieco lekceważone.

Ubezpieczyciele musieli niedawno stawić czoła dużym szkodom powodziowym, ale z drugiej strony większość aktywów jest nadal nieubezpieczona od tego rodzaju ryzyka. W UE ubezpiecza się obecnie tylko 35% istotnych z ekonomicznego punktu widzenia strat klimatycznych. Jak wypełnić tę lukę? Czy ubezpieczenia staną się droższe właśnie z powodu rosnącego ryzyka klimatycznego?

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z najbardziej krytycznych wyzwań w przyszłości w ogóle, a dla firm ubezpieczeniowych ryzyko Nat Cat wyraźnie wzrasta. Ze względu na szybko zmieniającą się ekspozycję na ryzyka klimatyczne, istnieją granice możliwości ubezpieczenia i ekonomicznej przystępności ochrony ubezpieczeniowej dla korporacji. Obecne strategie transferu ryzyka, polegające wyłącznie na tradycyjnych rozwiązaniach ubezpieczeniowych, bez dostosowania zaplecza do tych zmian, nie wypełnią luki. Podczas gdy ubezpieczyciele i konsultanci ds. ryzyka, tacy jak my, stale rozwijają nowe, innowacyjne koncepcje ochrony ubezpieczeniowej, korporacje, które jeszcze tego nie zrobiły, nadal będą musiały myśleć o Nat Cat Management – co oznacza właściwe analizowanie i zrozumienie ich ryzyka, a następnie zarządzanie, czyli techniczne ograniczanie tego ryzyka. W dłuższej perspektywie uważamy, że całe branże będą musiały przekształcić swoje modele biznesowe, fabryki i łańcuchy dostaw, aby zwiększyć swoją odporność i dostosować się do zmian klimatu. Dlatego również nasze modele biznesowe ulegają transformacji, ponieważ w coraz większym stopniu stajemy się specjalistami od ryzyka, pomagającymi naszym klientom rozwijać się w zmieniającym się świecie.

Wprawdzie w ciągu ostatnich 2 lat firmy ubezpieczeniowe wykazały się dużą odpornością w niestabilnych czasach, ale jak obecna niestabilność geopolityczna wpłynie jeszcze na pracę ubezpieczycieli?

Branża ubezpieczeniowa jest jedną z najbardziej odpornych branż i będzie nią nadal. Dotychczasowe konsekwencje niestabilności geopolitycznej dla sektora ubezpieczeniowego dotyczą wycofania ochrony z międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w Rosji z powodu nałożonych sankcji, ale także w Ukrainie. Ponadto, po wielu latach luźnej polityki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego, obecnie w Europie ujawniła się inflacja, przy jednoczesnym braku znaczącego wzrostu gospodarczego. Mamy do czynienia ze stagflacją. Inflacja doprowadzi na przykład do większej nieprzewidywalności strat, ponieważ można spodziewać się wyższych kosztów odtworzenia, ale trudno z góry przewidzieć, o ile wyższych.

Trwająca niestabilność łańcuchów dostaw również wpływa na czas realizacji wymiany, dodając kolejny element niepewności. Tak więc w przeważającej mierze praca ubezpieczycieli, ale zwłaszcza profesjonalnych doradców i brokerów ds. ryzyka, jest dotknięta w ten sposób, że należy zastosować jeszcze wyższy poziom staranności przy doradzaniu klientom w celu zabezpieczenia ich przed tak znacznymi, niespodziewanymi stratami. Skorzystają na tym nawet ci, którzy są najlepiej wyszkoleni technicznie i przygotowani do profesjonalnego zarządzania ryzykiem i doradztwa.
 
Jak należy podejść do monitorowania ryzyka w tych niestabilnych czasach (pandemia, wojna, skomplikowane stosunki międzynarodowe, wyraźne zmiany klimatyczne)?


Jak już wspomniałem na początku, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest włączenie właściwego prognozowania ryzyka do procesu zarządzania ryzykiem w firmie. Oznacza to, że firmy perspektywiczne wcześnie przystosowują się do niepewności poprzez ciągłe wdrażanie metod oceny swojego modelu biznesowego i łańcuchów dostaw, sprawdzanie podatności i potencjalnych skutków. Dział zarządzania ryzykiem musi być świadomy tych zmian na jak najwcześniejszym etapie, aby przewidzieć możliwy wpływ na ich specyficzny krajobraz ryzyka i opracować odpowiednie strategie postępowania. Dlatego też obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, niezwykle ważne jest, aby doradcy ds. ryzyka i ubezpieczyciele byli w końcu w znacznie większym stopniu włączeni w planowanie strategiczne firm. Coraz częściej świadczymy takie usługi i widzimy, że coraz więcej klientów to rozumie i docenia. Jest to dobry trend.

GrECo niedawno kupiło MAI CEE. Co przyniesie to przejęcie?

Chcemy postrzegać tę transakcję raczej jako połączenie sił niż przejęcie. Jest to strategiczna inwestycja we wspólną przyszłość. W przeciwieństwie do private equity czy innych inwestorów finansowych, nasi udziałowcy myślą długoterminowo, a my w pełni koncentrujemy się na obsłudze naszych klientów, będąc dla nich zaufanym i lojalnym partnerem oferującym najwyższej klasy specjalistyczne rozwiązania. Po 30 latach oddanej pracy, GrECo jest dziś wiodącym niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i doradcą ds. ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ten region nazywamy naszym rodzimym terytorium. Nieustannie dążymy do poprawy i wzmocnienia wiodącej pozycji poprzez oferowanie utalentowanym ludziom z tego regionu doskonałej platformy do rozwoju i wzrostu. MAI jest również niezależnym brokerem, tradycyjnie zakorzenionym w regionie CEE i SEE, tak jak my.
 
Ponadto, MAI zatrudnia wielu niesamowicie utalentowanych i zmotywowanych ludzi. Wiem to z pierwszej ręki, ponieważ byłem głęboko zaangażowany w realizację tej transakcji. Razem będziemy rozszerzać i ulepszać portfolio naszych profesjonalnych usług dla naszych klientów. MAI wnosi do Grupy między innymi doskonałe doświadczenie w obsłudze międzynarodowego biznesu, pierwszorzędną międzynarodową sieć powiązań oraz silne doradztwo w zakresie Health & Benefits i HR. Jesteśmy dumni, że MAI zdecydowała się kształtować przyszłość doradztwa w zakresie ryzyka w Europie Wschodniej razem z nami.

Do niedawna stał Pan na czele GrECo nova, międzynarodowej sieci brokerów. Kto należy do tej sieci i na czym polega jej podstawowa rola?

GrECo nova to globalna specjalistyczna sieć pośrednictwa ubezpieczeniowego, która zapewnia naszym klientom decydujące korzyści we wszystkich ich międzynarodowych przedsięwzięciach. To, co robimy, to zagwarantowanie naszym międzynarodowym klientom jakości usług GrECo na całym świecie. Posiadamy szeroką gamę wieloletnich relacji partnerskich z innymi wiodącymi, niezależnymi brokerami międzynarodowymi w różnych częściach świata. W ramach sieci GrECo nova wspieramy aktywną współpracę ekspertów ubezpieczeniowych, którzy podzielają nasze wartości. Ponieważ krajobraz międzynarodowych brokerów jest dynamiczny, współpracujemy z nimi na zasadzie niewyłączności, stale monitorując jakość usług za pomocą odpowiedniego procesu. Podejmujemy dodatkowe działania, a nasz zespół intensywnie podróżuje, spotykając się osobiście z partnerami na całym świecie. W ten sposób budujemy zaufanie wykraczające poza zwykły poziom, a nasi klienci mogą to odczuć w międzynarodowych usługach, które dla nich przygotowujemy każdego dnia.
 
Na ile broker może faktycznie przyczynić się do usprawnienia działania firmy w zakresie wyboru właściwej polisy i uzyskania najlepszej ceny?
 
Broker jest rzecznikiem klienta i jego ekspertem. Reprezentuje klienta przed rynkiem ubezpieczeniowym. Jeśli klient rozumie wartość brokera, wówczas wybiera go starannie i powołuje na wyłączność. W fazie analizy broker prowadzi z klientem szczegółową rozmowę, uzyskując pełne zrozumienie wszystkich aspektów ryzyka, z którym klient ma do czynienia, i tworzy strategię ograniczania ryzyka. Następnie profesjonalny broker i doradca ryzyka – nie tylko pośrednik ubezpieczeniowy, jak opisano wcześniej – może zaangażować się w poważny proces pośrednictwa ryzyka. Może zwrócić się do wszystkich ubezpieczycieli, lokalnie i w razie potrzeby międzynarodowo, dając do zrozumienia, że ma pełnomocnictwo na wyłączność, a negocjacje dotyczą najlepszych możliwych warunków pokrycia ryzyka po najlepszej możliwej cenie dla jego klienta. Bardzo często oznacza to zaprojektowanie indywidualnej ochrony ubezpieczeniowej zamiast wyboru istniejącego produktu ubezpieczeniowego. Wynik dla klienta przy takiej współpracy jest zazwyczaj bardzo dobry. Wartość współpracy pomiędzy klientem a brokerem jest następnie okresowo oceniana.
 
W Europie Południowo-Wschodniej zdarza się to niestety zbyt rzadko. Często widzimy, że firmy powołują wielu brokerów, bardzo często nie podejmując wcześniej dialogu na temat ryzyka. Myślą, że im więcej brokerów wyznaczą, tym lepszy wynik otrzymają, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że ktoś przyniesie im najlepszą cenę. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Należy to dokładnie zrozumieć: kiedy powołuje się wielu brokerów, wtedy brokerzy, którzy mają być rzecznikami i ekspertami klientów, mają trudne zadanie. Wszyscy oni udają się bowiem do różnych dostępnych ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele nie wiedzą, który broker będzie tym, którego ofertę wybierze klient i dlatego zazwyczaj ustalają jedną ofertę i rozsyłają ją do wszystkich brokerów, aby zachować uczciwą konkurencję. Zaniedbywana jest głębsza rozmowa o ryzyku pomiędzy brokerem a ubezpieczycielem, a ryzyko nie jest sprzedawane w najlepszy sposób. W rezultacie, choć oferta może być tańsza, często brakuje w niej podstawowych aspektów pokrycia i dlatego nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla klienta. Choć nie leży to w niczyim interesie, broker staje się w tym przypadku agentem ubezpieczyciela, sprzedawcą produktów ubezpieczeniowych. Może to poważnie zaszkodzić klientowi w przypadku dużego roszczenia, kiedy klient dowie się, co kupił.
 
Tak więc właściwy broker, wyznaczony na wyłączność, może przynieść klientowi ogromną wartość, angażując się najpierw w dialog na temat ryzyka, ustalając właściwą strategię ograniczania ryzyka i ubezpieczenia, przed zwróceniem się do rynków ubezpieczeniowych.
 
GrECo jest firmą rodzinną. Czy daje jej to jakąś przewagę nad innymi brokerami, których właścicielami są w większości fundusze?

Moim zdaniem tak. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dla klienta nie ma to znaczenia, kto jest właścicielem spółki brokerskiej. Ale – co ma znaczenie – to ludzie świadczący usługi dla klienta. Jest takie powiedzenie, że jeśli dbasz o swoich ludzi, to oni będą z całego serca dbać o swoich klientów. Wierzę, że to prawda, dlatego mamy dla naszych zespołów bardzo bogatą ofertę.
 
Po pierwsze: stabilizację. GrECo ma długą tradycję przywiązania do swoich ludzi, zwłaszcza w trudnych czasach i zapewnienia im bardzo stabilnego środowiska biznesowego. Na przykład podczas pandemii nie było żadnych zwolnień, żadnych cięć pensji w GrECo.
 
Po drugie: ciągłość na poziomie zarządzania. Jesteśmy organizacją o płaskiej strukturze, a kierownictwo jest bardzo łatwo dostępne dla wszystkich, decyzje mogą być podejmowane szybko i bez skomplikowanych procesów. Ponadto, kadra zarządzająca jest starannie dobrana i zatrudniona na długi czas. Nie ma tu mowy o zatrudnianiu i zwalnianiu. To pomaga nam ustalić strategię, realizować ją i nawiązać znacznie głębsze relacje z naszymi ludźmi. W naszej codziennej pracy nie musimy skupiać się na oczekiwaniach inwestora finansowego czy analityka giełdowego. Skupiamy się tylko na potrzebach naszych ludzi i klientów. Wierzymy, że jest to bardziej atrakcyjne dla wykwalifikowanych pracowników i utalentowanych młodych ludzi niż praca dla brokerów wspieranych przez PE, którzy są mocno skoncentrowani na EBIT i zainteresowani odsprzedażą firmy po określonym czasie. Chociaż jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, ci właściciele działają w branży bankowości inwestycyjnej, a nie w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego dla przedsiębiorstw. My jesteśmy ubezpieczeniowcami. I ludzie, jak również nasi klienci, to czują.
 
Niedawno został Pan członkiem Zarządu GrECo Holding. Skąd wziął się Pan w ubezpieczeniach i wśród brokerów ubezpieczeniowych, jak rozwijała się Pana kariera i co Pana zdaniem doprowadziło do tak wysokiego stanowiska?
 
Jestem bardzo wdzięczny, że nasza rada nadzorcza i nasi akcjonariusze obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem. Swoją karierę rozpocząłem w 1997 r. w Niemczech jako praktykant, pracując dla jednego z największych niemieckich ubezpieczycieli. Przeszedłem przez wszystkie działy od ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych do ubezpieczeń na życie i roszczeń. Zdobyłem bardzo dobre, klasyczne wykształcenie ubezpieczeniowe. Następnie zająłem się sprzedażą i obsługą klienta i nauczyłem się, co znaczy rozumieć i zaspokajać potrzeby klienta, prowadząc własną firmę brokerską. W tym czasie studiowałem również zarządzanie ubezpieczeniami i ekonomię w Monachium, gdzie uzyskałem tytuł licencjata. Kontynuowałem swoją edukację zawodową w Chartered Insurance Institute w Londynie i zostałem członkiem CII. Wreszcie, zakończyłem studia z MBA w General Management w Wielkiej Brytanii. Dołączyłem do GrECo w 2014 r. i miałem okazję przyczynić się do międzynarodowego rozwoju naszej Grupy, zawsze stawiając ludzi na pierwszym miejscu, pracując ciężko i (mam nadzieję) mądrze. Myślę, że kiedy kochasz to, co robisz, jest to widoczne dla innych i może być inspirujące.

Dzieci to nasza przyszłość

Misją GrECo jest rozwój dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. GrECo Foundation wspiera akcje Caritas Lerncafés i Rat auf Draht, a także projekty edukacyjne w Rumunii i Polsce.

Fundacja GrECo promuje rozwój dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. By czynić to w sposób zrównoważony, od kilku lat koncentruje się na wspieraniu projektów długoterminowych. Wśród nich są Licht ins Dunkel, Caritas Lerncafés, Rat auf Draht, ale także szkolenie praktykantów w szkole zawodowej “Centrul pentru Educatie si Formare Profesionala CONCORDIA” koło Bukaresztu oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Polski.

Z reguły ukończenie szkoły jest podstawą wejścia w coraz bardziej kompleksowe środowisko pracy. Niestety, wielu młodym ludziom odmawia się tej drogi, ponieważ sama szkoła nie wspiera w wystarczającym stopniu ich talentów

Docenianie i promowanie talentów

Na całym świecie rynek pracy charakteryzuje się tak zwaną “wojną o talenty”. Ale gdzie firmy mogą je znaleźć? Przede wszystkim najpierw trzeba je dostrzec, by potem wspierać i promować za pomocą odpowiednich środków. Talenty bywają wrodzone, jak i nabyte. Wsparcie musi zaczynać się więc już w trakcie edukacji – tak, aby młodzi ludzie mogli rozpoznać i rozwijać swoje uzdolnienia. Tylko w ten sposób mogą później znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, wykorzystać mocne strony na rynku pracy i wnieść wkład w życie społeczności

Indywidualne wsparcie edukacyjne i nadzór pedagogiczny

Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej indywidualna pomoc dydaktyczna bywa trudna. Pandemia spowodowała dalsze pogorszenie ogólnych warunków życia. Podczas nauki w domu i nauczania zdalnego uczniowie często są pozostawieni sami sobie. Oddzielenie od znanego środowiska rówieśników u wielu młodych ludzi coraz częściej prowadzi do obciążenia psychicznego. W takich przypadkach tym ważniejsze jest zapewnienie opieki pedagogicznej, która wspiera edukację i tworzy ramy sprzyjające kreatywności, duchowi pracy zespołowej i umiejętnościom społecznym. Różne projekty w ramach opieki popołudniowej, np. Caritas Lerncafés, oferują swoim podopiecznym znajome środowisko, w którym obok nauki opartej o zabawę, pamięta się także o przyjemnościach.

Program stypendialny ART GrECo

Od trzech lat GrECo Polska przy wsparciu Fundacji GrECo promuje utalentowaną polską młodzież, prowadząc program stypendialny ART GrECo. O 14 stypendiów w wysokości 3.000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 35.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?

1. Wybierz kategorię, w której chcesz zgłosić swoje osiągnięcia (Nauka, Sztuka, Sport). Możesz wybrać tylko jedną kategorię! Następnie przygotuj skany dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia.
 
2. Przygotuj esej na jeden wybrany temat:
– „Moja recepta na szczęście” lub
– „Praca marzeń”.
 
3. Przygotuj plan stypendialny.
 
4. Poproś nauczyciela, opiekuna sportowego lub artystycznego o napisanie listu rekomendacyjnego (list musi być podpisany także przez dyrektora Twojej szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły).
 
5. Wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go na stronie programu: https://greco.services/pl/o-nas/program-stypendialny-art-greco/
 
6. Wyślij załączniki do formularza na adres poczty elektronicznej Organizatora: stypendia@greco.services.
 
7. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.10.2022 r.

A co będzie dalej?

Fundacja GrECo będzie podążać tą drogą także po zakończeniu pandemii. Spotkania z młodymi ludźmi są dla nas niezwykle istotne. Wielu wolontariuszy w Grupie GrECo już teraz przyczynia się do realizacji projektów poprzez osobiste zaangażowanie.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Adam Riley w GrECo

Do Grupy dołącza międzynarodowy specjalista od Health & Benefits.

Adam Riley został powołany na stanowisko Group Practice Leader Health & Benefits. Będzie odpowiedzialny za kreowanie i rozwój działalności GrECo w sektorze Health & Benefits w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
 
Wcześniej związany był z Howden Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Globalnej Sprzedaży, Employee Benefits, wchodzącej w skład specjalistycznej grupy Global Employee Benefits Practice Group. Adam był również globalnym managerem ds. świadczeń pracowniczych w międzynarodowej sieci Howden One International Network. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Aon, Portus Consulting i Pannells w Wielkiej Brytanii.

Serdecznie witamy Adama w GrECo i cieszymy się, że dołączył do nas w tak ważnym momencie naszego rozwoju. Adam jest niezwykle cenionym i szanowanym ekspertem sektora Health & Benefits. Wnosi on do GrECo bogate doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim – jak już zdążyliśmy się przekonać – świeże spojrzenie. W imieniu Zarządu, osobiście życzę Adamowi samych sukcesów w tej roli” – podkreśla Georg Winter, CEO Grupy GrECo.

Adamie, witaj w GrECo! Dlaczego zdecydowałeś się do nas dołączyć?
Dzięki nabyciu MAI CEE, GrECo stało się wiodącym specjalistycznym brokerem i doradcą ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Powierzenie mi nowej roli polegającej na prowadzeniu, budowaniu i rozwijaniu sektora Health & Benefits odzwierciedla potrzeby klientów w krajach, w których GrECo prowadzi działalność.
Zgodnie z naszą strategią rozwoju, chcemy stać się wiodącym doradcą w zakresie zdrowia i świadczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu wzrośnie wartość dodana dla klientów, partnerów i ubezpieczycieli..
 
Jakie są kluczowe kwestie, o których rozmawiają pracodawcy?
Poza świadczeniami ubezpieczeniowymi, firmy zwracają uwagę na inne czynniki, które są częścią szerszej strategii HR i organizacji. Na decyzje dotyczące koncepcji i strategii świadczeń wpływ mają takie obszary jak ESG (klimat, społeczeństwo i zarządzanie), dostosowanie świadczeń do celów korporacyjnych, tworzenie wartości dla pracowników i osiąganie zrównoważonej harmonii między życiem zawodowym a prywatnym przez pracowników.
 
Czego pracodawcy oczekują od partnera H&B?
Doskonałe pytanie! Myślę, że zależy im na współpracy z zaufanym i lojalnym partnerem, który może zaoferować im większe wsparcie oraz indywidualne i postępowe rozwiązania, połączone z fachowym i profesjonalnym doradztwem. Dzięki temu zyskują pewność, że otrzymują odpowiednie usługi, strategie i kierunek, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich pracowników i swojej firmy.
 
Opowiedz nam trochę o sobie. Co robisz poza pracą?
Mam żonę i dwie córki. Uwielbiam nurkowanie SCUBA – i jestem asystentem instruktora PADI. Kiedy nie opowiadam akurat o H&B, jestem albo z moją rodziną, albo pod wodą, czyli w dwóch najfantastyczniejszych miejscach na świecie!
 
Dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
Dołączenie do GrECo na kolejnym etapie rozwoju strategicznego jest bardzo ekscytujące i daje mi wielką szansę na zbudowanie i poprowadzenie biznesu H&B. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego zespołu i współtworzyć jego przyszłą strategię.

Related Insights

Laureaci drugiej edycji ART GrECo

To już druga edycja naszego Programu stypendialnego ART GrECo. W tym roku dla 14 zdolnych uczniów (po 7 ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) GrECo Foundation przeznaczyła stypendia w kwocie 3 tys. zł.

Szczególna sytuacja

W sytuacji pandemii rozwijanie pasji jest szczególnie trudne. Kontakty z rówieśnikami są niemal niemożliwe, a naprawianie szkoły – prawie nierealne. A o tym właśnie pisali tegoroczni kandydaci: jakiej szkoły by sobie życzyli, o jakiej szkole marzą.
 
Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). 9-osobowa Komisja Konkursowa, złożona z pracowników GrECo Polska, zmierzyła się z niezwykle trudnym zadaniem wybrania spośród wszystkich fantastycznych zgłoszeń 14 najlepszych.

Gabriele Andratschke z GrECo Foundation podkreśla: „Chętnie wspieramy młode talenty ze wszystkich dziedzin – sportu, sztuki, matematyki, języków obcych, muzyki, fotografii. To jest to, czego nasze społeczeństwo będzie potrzebowało w przyszłości!”.

Kategoria: Szkoła podstawowa

Maria Ambrożkiewicz, 7 klasa, Józefosław

Jej pasją jest jazda na rowerze. Tu czuje się swobodnie, tu realizuje swoje marzenia i pokonuje kolejne trudne wyzwania. Jeździ i ściga się z sukcesami w wyścigach szosowych, przełajowych i torowych. Zdobyła Puchar Polski w 2020 i 2021 roku oraz Wicemistrzostwo Polski Szkółek Kolarskich MTB XC Jej największy dotychczasowy sukces to Mistrzostwo Polski MTB XCO.

Maria chciałaby, aby szkoła była dla uczniów, a lekcje pełne były rozwiązywania zagadek, tworzenia wniosków czy przeprowadzania doświadczeń np. na fizyce, chemii i biologii.

Oliwia Domagała, 6 klasa, Mirków

Pierwszy raz pokazała się szerszej publiczności w wieku lat 7 na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Sanoku, gdzie zdobyła tytuł Srebrnego Wirtuoza. Od tej pory była laureatką 34 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, przeważnie zdobywając 1. miejsca.

W styczniu 2020 r. Oliwia zdobyła I nagrodę w konkursie Golden Classical Music  Awards w Nowym Jorku i została zaproszona do udziału w koncercie laureatów i miała okazję zagrać koncert  w Carnegie Hall.

W szkole marzeń Oliwii większość przedmiotów uczniowie wybieraliby sami, nie byłoby sprawdzianów tylko wspólne rozmowy z nauczycielami, na lekcjach można byłoby napić się wody czy wyjść do toalety, a na lekcjach plastyki słuchałoby się muzyki odpowiedniej do danego  zagadnienia plastycznego.

Martyna Glapa, 7 klasa, Luboń

Od ponad 8 lat największą jej pasją jest pływanie. Spędza w wodzie ok. 20 h tygodniowo – ale nie narzeka, bo uwielbia pływać i… odnosi sukcesy. Na ogólnopolskich zawodach pływackich często zajmuje czołowe lokaty w niemal każdej konkurencji. Jest członkiem Wielkopolskiej Kadry Młodzików w Pływaniu. A ponieważ samo pływanie jej nie wystarcza – trenuje też triathlon i już odnosi sukcesy.

Martyna chciałaby szkoły, która rozwinie kreatywność uczniów i przygotuje ich do samodzielnego działania w dorosłym świecie. Szkoły, która będzie ich motywować i pozwoli na rozwijanie swoich pasji.

Anna Laskowska, 6 klasa, Chudów

Od 6. roku życia uczęszcza do Szkoły Podstawowej i Szkoły Muzycznej, gdzie uczy się grać na fortepianie. Ale nasza laureatka kocha też śpiewać, a liczne festiwale dowodzą, że robi to dobrze.

Zajęła 1. miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów, zdobyła Grand Prix w Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Dolnośląska Nuta”, a także 1. miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

Marzeniem Anny jest śpiewać na największych scenach świata. Ania chciałaby, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, kolorowym, pełnym dobra i szacunku. Żeby dzieci miały więcej czasu na bycie razem, bo wtedy szkoła będzie bardziej uśmiechnięta.

Emilia Sanecka, 7 klasa, Leśniewo

Od 7. roku życia uczy się gry  na fortepianie – na lekcje gry dojeżdża do innego miasta 3 razy w tygodniu. Jest przewodniczącą samorządu uczniowskiego i działa w wolontariacie.

Jej osiągnięcia to m.in.: 1. miejsce na International Internet Art Competition «The key to talent», 1. miejsce na II Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów im. Vytautasa Mikalauskasa oraz 2. miejsce w Internetowym konkursie pianistycznym „Od siedmiolatka do nastolatka”.

Emilia marzy o szkole z miłą atmosferą, budującej poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, wskazującej drogę empatii i szacunku do drugiego człowieka. Takiej, w której uczeń cieszy się, że może spotkać ludzi inaczej myślących i pokazujących, że dojść do celu można również inną drogą.

Elżbieta Stachura, 6 klasa, Ostroszowice

Jest uczennicą 6 klasy szkoły podstawowej, mieszka w maleńkiej wsi Ostroszowice (woj. dolnośląskie), liczącej 485 mieszkańców.

Kocha śpiewać. Śpiewa solo, w zespole i w duecie na najróżniejszych festiwalach i przeglądach piosenek wszelakich, zajmując czołowe pozycje lub uzyskując wyróżnienia. Gdyby policzyć wszystkie dyplomy na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zabrakłoby nam skali.

Występuje na  różnych imprezach szkolnych, miejskich i koncertach charytatywnych. Wygrała takie konkursy i festiwale jak INTERNET CONTEST – STAR BRIDGE POLAND & IRELAND, XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej “EKOPIOSENKA 2021”, Międzynarodowy  Konkurs Kolęd, Pastorałek, Międzynarodowy  Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open 2021, XVIII Międzynarodowy Konkurs Digi-Talenty.

Elżbieta marzy o szkole pełnej doświadczeń, zajęć w terenie, wycieczek naukowych, warsztatów, gier i zabaw, zajęć z gotowania, projektowania i szycia. Jej zdaniem uczniowie wraz z nauczycielami mogliby angażować się też w różne akcje społeczne, bo przecież nic nie daje więcej poczucia własnej ważności niż pomaganie innym.

Wojciech Walasek, 8 klasa, Polanica-Zdrój

Jego pasją jest muzyka – to dlatego 3 razy w tygodniu dojeżdża do szkoły oddalonej o 70 km od jego domu. Od dziecka uwielbia grać na fortepianie, gra również na gitarze elektrycznej i harmonijce ustnej. Oprócz muzyki klasycznej interesuje się muzyką rockową i często występuje na różnych koncertach i konkursach, również charytatywnie. Jego osiągnięcia to m.in. 1. miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. prof. Janiny Romańskiej-Werner i 3. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021, a także 3. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na wiersz inspirowany muzyką, życiem i twórczością Fryderyka Chopina w ramach projektu kulturowego Chopinalia 2020.

Wojciech ma 14 lat i chciałby, żeby szkoła była po prostu… zwyczajna i prawdziwa, a nauczyciele, oprócz przedmiotów, będą uczyć życia oraz relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Nagroda dodatkowa

Marta Kamińska, 8 klasa, Drawsko

Od momentu, kiedy potrafi trzymać kredkę w ręku, pasjonuje się rysowaniem, malowaniem i grafiką komputerową. Jest samoukiem, a już wygrała wiele konkursów, tych mniejszych i tych większych.

Marta marzy o szkole przyjaznej. Takiej, w której znajdzie się przytulne miejsce. Gdzie po ciężkich zajęciach uczniowie będą mogli usiąść i wypić w spokoju ciepłe kakao…

Komputerowe projektowanie graficzne jest prawdziwą perspektywą na przyszłość, co bardzo dobrze zbiega się z założeniami statutu Fundacji GrECo.

Kategoria: Szkoła ponadpodstawowa

Jakub Chwastyniak, 2 klasa LO, Dąbcze

Jest utalentowanym pianistą z wieloma sukcesami. Zajął m.in. 1. miejsce w XX International Competition Festival “Music Without Limits”, 2. miejsce w International Gloria Artis  Music Competition  Vienna , a na VIII Rome International Competition
w kategorii muzyki kameralnej 1. miejsce, zaś w kategorii fortepian solo – 2. pozycję.

Jakub chciałby wkrótce ponownie wystąpić z Kameralną Orkiestrą Filharmonii Narodowej, tworzyć nowe kompozycje i aranżacje utworów, a także rozwijać się w specjalizacji jazzowej. Marzy o szkole pełnej nauczycieli-pasjonatów, którzy prowadzą lekcje z pasją, wprowadzają różnorodność, stosują rozmaite metody nauczania. Bo nauczyciel, który sam jest wielkim pasjonatem w swojej dziedzinie, szybko zarazi pasją słuchaczy.

Filip Glapa, 3 klasa LO, Luboń

Ma niecodzienną pasję, która nauczyła go wytrwałości, ciężkiej pracy i wiary w siebie: jest triatlonistą. Trzykrotnym mistrzem Polski i członkiem kadry narodowe. Gdyby tego było mało – jest też mistrzem Polski w aquatlonie.

Filip – starszy brat równie utalentowanej laureatki Martyny – marzy o szkole, w której istnieje także życie poza nią, która nie ogranicza uczniów ogromem często nieużytecznej wiedzy. Takiej szkoły, która nie zabija kreatywności uczniów, a jest chętna do wspierania i dumna z pozaszkolnej działalności młodzieży.

Milena Konieczna, 1 klasa LO, Nowogrodziec

Pochodzi z miejscowości Nowogrodziec w województwie dolnośląskim. Jej pasją jest muzyka, ale odkrywa też swoją wyobraźnię pisząc listy. Wielokrotnie wygrała konkurs na najpiękniejszy list pisany odręcznie. Napisała tekst do własnej piosenki, nagrała teledysk, gra na różnych instrumentach: na gitarze, ukulele i pianinie. Wydała swój pierwszy singiel i pisze kolejne utwory, marzy też o wydaniu autorskiej płyty.

Milena chciałaby, żeby szkoła wspierała ją w drodze do marzeń, żeby pojawiło się więcej dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania (np. muzykę, aktorstwo czy literaturę), a uczniowie mieli więcej okazji do prezentowania swoich talentów.

Małgorzata Kuśmierczyk, absolwentka LO, Żórawina

Laureatka olimpiady wiedzy o prawie, finalistka olimpiady literatury i języka polskiego oraz olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Młoda, ambitna kobieta, która często żartuje, że całe jej życie to żart. Właśnie rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Informatyki Społecznej.

Małgosi zdaniem szkoła powinna skupiać się na rozwoju kompetencji miękkich wśród uczniów: umiejętności pracy w grupie, przemawiania, a także edukacji klimatycznej, wielokulturowej i z zakresu aktywności obywatelskiej.

Klaudia Reszka, 2 klasa LO, Pruszcz Gdański

Zwykła-niezwykła nastolatka, która uwielbia spotkania ze znajomymi, podcasty kryminalne czy przytulanie się z kotem. Ale przede wszystkim trenuje sztuki walki i to 7 razy w tygodniu. Zapewne właśnie zdała egzamin na czarny, czyli mistrzowski pas taekwondo. Zdobywczyni Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów, wicemistrzyni Polski Juniorów Młodszych, brązowa medalistka Pucharu Polski.

Klaudia marzy o szkole, w której jest miejsce na zajęcia dotyczące relacji międzyludzkich lub lekcje efektywnego uczenia się. I życzy wszystkim uczniom takich niesamowitych nauczycieli, jak grono pedagogiczne w jej szkole – aby inspirowali do działania i budzili pasję, byli dla uczniów autorytetem i przyjacielem w jednym oraz by w każdym momencie wspierali wychowanków w dążeniu do spełniania marzeń i realizacji celów.

Nadia Rosiak, 1 klasa LO, Żerniki Wrocławskie

Jej czas wypełniają treningi, zawody i obozy sportowe z zakresu  gimnastyki artystycznej i tańca współczesnego – modern, jazz, show dance. O tym, że robi to dobrze, świadczą osiągnięcia na konkursach krajowych i międzynarodowych – zdobyła nie tylko Puchar Polski, ale jest też podwójną mistrzynią świata w tańcu!

Nadia uważa, że współczesnej polskiej szkole często brakuje ciepła, wsparcia, rodzinnej, przyjaznej atmosfery, a przecież szkoła powinna otwierać okna na świat, uczyć życiowej ciekawości i odwagi, dodawać skrzydeł i przygotowywać do dorosłego życia.

Hanna Zawadka, 3 klasa LO, Sulejówek

Jest humanistką i artystką teatralną, a także wolontariuszką w fundacji Opiekuńcze Skrzydła i redaktorką gazetki szkolnej. Przez wiele lat była aktorką Teatru Chmur, gdzie indywidualnie i wraz z zespołem zdobyła wiele nagród na pokazach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pasję do literatury rozwija poprzez udział w konkursach i olimpiadach – dwukrotnie była laureatką Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w tym roku została laureatką olimpiady literatury i języka polskiego oraz zdobyła I Nagrodę Językoznawczą.

Zdaniem Hani szkoła powinna być nastawiona na indywidualne wspieranie mocnych stron, respektować swoiste dla każdego uzdolnienia i trudności. Szkoła, która nie narzuca z góry wzorców i rozwiązań, ale uczy zadawać pytania i samodzielnie poszukiwać na nie odpowiedzi

Nagroda dodatkowa

Zofia Klata, absolwentka LO, Lębork

Finalistka olimpiady biologicznej oraz olimpiady wiedzy o mózgu, świeżo upieczona studentka medycyny, która w przyszłości chciałaby pracować z dziećmi w spektrum autyzmu, zajmując się jednocześnie pracą naukową związaną z psychiatrią lub neurologią.

Fundacja GrECo wspiera właśnie takich młodych naukowców, bo przecież w przyszłości wszyscy będziemy potrzebowali oddanych ludzi w dziedzinie opieki medycznej i badań.

Zofia chciałaby szkoły, która odważy się wychować przyszłych laureatów Nobla, Nike lub Oscara, spojrzy na układ okresowy możliwości, obejrzy pod mikroskopem potrzeby i naszkicuje wykres pomysłów. Gdzieś po drodze mogłaby dojść do wniosku, że nieustannie zmienia się świat, społeczeństwo, nauka, a wraz z nimi zmieniają się także potrzeby młodych ludzi i wyzwania, którym muszą sprostać placówki edukacyjne.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Jacek Chojnacki pokieruje sektorem Food & Agri

Do zespołu GrECo Polska z początkiem sierpnia dołączył Jacek Chojnacki, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym. Jako Dyrektor Regionu Food & Agri odpowiada za obsługę klientów z segmentu rolnego i spożywczego.

Jacek Chojnacki jest związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 22 lat. Karierę rozpoczynał w PZU, przez ostatnie 10 lat związany był z Concordia Polska,  na stanowisku Dyrektora Biura Oceny Ryzyka.  Kierując zespołem underwritingu, przygotowywał indywidualne programy ubezpieczeniowe dla klientów korporacyjnych z tego segmentu.

Od 1 sierpnia br. jest Dyrektorem Regionu Food & Agri w GrECo Polska. Odpowiada za obsługę klientów z branży rolnej i spożywczej. „Do dołączenia do Zespołu GrECo Polska przekonała mnie możliwość aktywnego rozwoju portfela klientów z branży, która w Polsce jest jedną z wiodących w Europie. To oznacza duży potencjał i dobre perspektywy dla tego projektu w ramach GrECo Polska. ”.

– Jacka Chojnackiego znam od wielu lat – dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista oraz człowiek, z którym chciałbym współpracować. Jestem przekonany, że jego wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla klientów z branży rolniczej i żywnościowej zwiększy jakość obsługi świadczonej przez GrECo Polska.  – komentuje Paweł Paluszyński, Prezes Zarządu GrECo Polska Sp. z o.o.

Rolnictwo i produkcja żywności to niewątpliwie jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu. W Polsce uprawia się około 10 mln. hektarów ziemi i produkuje ponad 20 miliardów żywności rocznie. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i szóstym największym producentem wołowiny. Jesteśmy liderem w eksporcie kawy i herbaty, a polskie jabłka od lat podbijają cały świat. W kontekście nowych globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, przejściem do zielonego porozumienia UE i dalszą cyfryzacją, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem są bardzo istotne dla krajowego przemysłu rolnego i spożywczego. Słuszną odpowiedzią na to jest rozpoczęcie specjalizacji w GrECo.– dodaje Maksym Shylov, lider praktyki Food & Agri w Grupie GrECo.