’Skupiamy się wyłącznie na potrzebach naszych ludzi i klientów’

Ante_Banovac_GrECo

Ante Banovac, członek Zarządu GrECo Holding, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań, jakie stoją przed branżą ubezpieczeniową. Mówi też o roli, jaką specjaliści ds. ryzyka odgrywają w świecie pełnym nasilających się ryzyk. Wywiad został pierwotnie opublikowany w Svet osiguranja, specjalistycznym magazynie ubezpieczeniowym, wydawanym w Chorwacji, Serbii i Słowenii. Prezentujemy jego skróconą wersję.

 

Ubezpieczenia stoją dziś przed wieloma wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi stale pojawiające się ryzyka nowej ery. Na co dzisiaj powinni przede wszystkim zwrócić uwagę brokerzy ubezpieczeniowi?

W GrECo widzimy cztery główne trendy i ich konsekwencje, prowadzące do fundamentalnej transformacji krajobrazu ryzyka naszych klientów. Pierwszy to zmiany środowiska i idące za tym ryzyka klimatyczne. Rośnie wpływ zagrożeń naturalnych, ale także reakcja globalnego przemysłu, który dostosowuje swoje modele biznesowe do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Z kolei transformacja cyfrowa stwarza ogromne możliwości dla innowacji, co powoduje, że aktywa korporacyjne, a tym samym krajobraz ryzyka przedsiębiorstwa, są obecnie coraz bardziej narażone na ryzyko niematerialne, takie jak ryzyko cybernetyczne lub ryzyko utraty reputacji.
 
Kolejnym obszarem są ograniczenia wynikające z globalizacji gospodarki. Pandemia i obecna wojna w Ukrainie mają dramatyczny wpływ na łańcuchy dostaw, co przekłada się na ceny, a tym samym zagraża naszemu poziomowi dobrobytu. Ponadto wszystkie branże coraz bardziej zmagają się z ogromnym brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, a to prowadzi do walki o talenty i zmienia rynek pracy, na którym pracownicy coraz bardziej dyktują zasady.
 
Co uważa Pan za największe wyzwanie dla ubezpieczycieli w odpowiedzi na te ryzyka, przed którymi stoją firmy i obywatele? Czy istnieją ryzyka, które do tej pory były ubezpieczalne, a którym teraz grozi przekroczenie pojemności ubezpieczycieli i reasekuratorów?

Sytuacja ubezpieczycieli nie jest łatwa. Nowe ryzyka stanowią dla nich wyzwanie i są bardzo trudne do skalkulowania, co prowadzi do dość ostrożnego podejścia w odniesieniu do pokrycia i limitów. Na przykład możliwości na rynku ubezpieczeń cybernetycznych są obecnie bardzo ograniczone, a ubezpieczyciele i reasekuratorzy nie mogą zapewnić wystarczającej ochrony bilansu naszym dużym klientom korporacyjnym, dla których ubezpieczenie powinno być tradycyjnie ostatnią linią obrony w strategii zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
 
Innym przykładem ich trudnej sytuacji jest konieczność współtworzenia bezemisyjnej przyszłości. Firmy muszą zmienić swoje procesy, a czasem nawet modele biznesowe, aby z czasem zrealizować nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Działania te prowadzą do powstania nowych ryzyk. Aby zareagować na potrzeby, ubezpieczyciele przyglądają się swoim agendom ESG i na przykład wpisują na czarną listę branże emitujące duże ilości dwutlenku węgla, takie jak węgiel. Jednocześnie właściwe rozwiązania pomagające tej branży w radzeniu sobie z wyzwaniami transformacji, są nieco lekceważone.

Ubezpieczyciele musieli niedawno stawić czoła dużym szkodom powodziowym, ale z drugiej strony większość aktywów jest nadal nieubezpieczona od tego rodzaju ryzyka. W UE ubezpiecza się obecnie tylko 35% istotnych z ekonomicznego punktu widzenia strat klimatycznych. Jak wypełnić tę lukę? Czy ubezpieczenia staną się droższe właśnie z powodu rosnącego ryzyka klimatycznego?

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z najbardziej krytycznych wyzwań w przyszłości w ogóle, a dla firm ubezpieczeniowych ryzyko Nat Cat wyraźnie wzrasta. Ze względu na szybko zmieniającą się ekspozycję na ryzyka klimatyczne, istnieją granice możliwości ubezpieczenia i ekonomicznej przystępności ochrony ubezpieczeniowej dla korporacji. Obecne strategie transferu ryzyka, polegające wyłącznie na tradycyjnych rozwiązaniach ubezpieczeniowych, bez dostosowania zaplecza do tych zmian, nie wypełnią luki. Podczas gdy ubezpieczyciele i konsultanci ds. ryzyka, tacy jak my, stale rozwijają nowe, innowacyjne koncepcje ochrony ubezpieczeniowej, korporacje, które jeszcze tego nie zrobiły, nadal będą musiały myśleć o Nat Cat Management – co oznacza właściwe analizowanie i zrozumienie ich ryzyka, a następnie zarządzanie, czyli techniczne ograniczanie tego ryzyka. W dłuższej perspektywie uważamy, że całe branże będą musiały przekształcić swoje modele biznesowe, fabryki i łańcuchy dostaw, aby zwiększyć swoją odporność i dostosować się do zmian klimatu. Dlatego również nasze modele biznesowe ulegają transformacji, ponieważ w coraz większym stopniu stajemy się specjalistami od ryzyka, pomagającymi naszym klientom rozwijać się w zmieniającym się świecie.

Wprawdzie w ciągu ostatnich 2 lat firmy ubezpieczeniowe wykazały się dużą odpornością w niestabilnych czasach, ale jak obecna niestabilność geopolityczna wpłynie jeszcze na pracę ubezpieczycieli?

Branża ubezpieczeniowa jest jedną z najbardziej odpornych branż i będzie nią nadal. Dotychczasowe konsekwencje niestabilności geopolitycznej dla sektora ubezpieczeniowego dotyczą wycofania ochrony z międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w Rosji z powodu nałożonych sankcji, ale także w Ukrainie. Ponadto, po wielu latach luźnej polityki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego, obecnie w Europie ujawniła się inflacja, przy jednoczesnym braku znaczącego wzrostu gospodarczego. Mamy do czynienia ze stagflacją. Inflacja doprowadzi na przykład do większej nieprzewidywalności strat, ponieważ można spodziewać się wyższych kosztów odtworzenia, ale trudno z góry przewidzieć, o ile wyższych.

Trwająca niestabilność łańcuchów dostaw również wpływa na czas realizacji wymiany, dodając kolejny element niepewności. Tak więc w przeważającej mierze praca ubezpieczycieli, ale zwłaszcza profesjonalnych doradców i brokerów ds. ryzyka, jest dotknięta w ten sposób, że należy zastosować jeszcze wyższy poziom staranności przy doradzaniu klientom w celu zabezpieczenia ich przed tak znacznymi, niespodziewanymi stratami. Skorzystają na tym nawet ci, którzy są najlepiej wyszkoleni technicznie i przygotowani do profesjonalnego zarządzania ryzykiem i doradztwa.
 
Jak należy podejść do monitorowania ryzyka w tych niestabilnych czasach (pandemia, wojna, skomplikowane stosunki międzynarodowe, wyraźne zmiany klimatyczne)?


Jak już wspomniałem na początku, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest włączenie właściwego prognozowania ryzyka do procesu zarządzania ryzykiem w firmie. Oznacza to, że firmy perspektywiczne wcześnie przystosowują się do niepewności poprzez ciągłe wdrażanie metod oceny swojego modelu biznesowego i łańcuchów dostaw, sprawdzanie podatności i potencjalnych skutków. Dział zarządzania ryzykiem musi być świadomy tych zmian na jak najwcześniejszym etapie, aby przewidzieć możliwy wpływ na ich specyficzny krajobraz ryzyka i opracować odpowiednie strategie postępowania. Dlatego też obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, niezwykle ważne jest, aby doradcy ds. ryzyka i ubezpieczyciele byli w końcu w znacznie większym stopniu włączeni w planowanie strategiczne firm. Coraz częściej świadczymy takie usługi i widzimy, że coraz więcej klientów to rozumie i docenia. Jest to dobry trend.

GrECo niedawno kupiło MAI CEE. Co przyniesie to przejęcie?

Chcemy postrzegać tę transakcję raczej jako połączenie sił niż przejęcie. Jest to strategiczna inwestycja we wspólną przyszłość. W przeciwieństwie do private equity czy innych inwestorów finansowych, nasi udziałowcy myślą długoterminowo, a my w pełni koncentrujemy się na obsłudze naszych klientów, będąc dla nich zaufanym i lojalnym partnerem oferującym najwyższej klasy specjalistyczne rozwiązania. Po 30 latach oddanej pracy, GrECo jest dziś wiodącym niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i doradcą ds. ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ten region nazywamy naszym rodzimym terytorium. Nieustannie dążymy do poprawy i wzmocnienia wiodącej pozycji poprzez oferowanie utalentowanym ludziom z tego regionu doskonałej platformy do rozwoju i wzrostu. MAI jest również niezależnym brokerem, tradycyjnie zakorzenionym w regionie CEE i SEE, tak jak my.
 
Ponadto, MAI zatrudnia wielu niesamowicie utalentowanych i zmotywowanych ludzi. Wiem to z pierwszej ręki, ponieważ byłem głęboko zaangażowany w realizację tej transakcji. Razem będziemy rozszerzać i ulepszać portfolio naszych profesjonalnych usług dla naszych klientów. MAI wnosi do Grupy między innymi doskonałe doświadczenie w obsłudze międzynarodowego biznesu, pierwszorzędną międzynarodową sieć powiązań oraz silne doradztwo w zakresie Health & Benefits i HR. Jesteśmy dumni, że MAI zdecydowała się kształtować przyszłość doradztwa w zakresie ryzyka w Europie Wschodniej razem z nami.

Do niedawna stał Pan na czele GrECo nova, międzynarodowej sieci brokerów. Kto należy do tej sieci i na czym polega jej podstawowa rola?

GrECo nova to globalna specjalistyczna sieć pośrednictwa ubezpieczeniowego, która zapewnia naszym klientom decydujące korzyści we wszystkich ich międzynarodowych przedsięwzięciach. To, co robimy, to zagwarantowanie naszym międzynarodowym klientom jakości usług GrECo na całym świecie. Posiadamy szeroką gamę wieloletnich relacji partnerskich z innymi wiodącymi, niezależnymi brokerami międzynarodowymi w różnych częściach świata. W ramach sieci GrECo nova wspieramy aktywną współpracę ekspertów ubezpieczeniowych, którzy podzielają nasze wartości. Ponieważ krajobraz międzynarodowych brokerów jest dynamiczny, współpracujemy z nimi na zasadzie niewyłączności, stale monitorując jakość usług za pomocą odpowiedniego procesu. Podejmujemy dodatkowe działania, a nasz zespół intensywnie podróżuje, spotykając się osobiście z partnerami na całym świecie. W ten sposób budujemy zaufanie wykraczające poza zwykły poziom, a nasi klienci mogą to odczuć w międzynarodowych usługach, które dla nich przygotowujemy każdego dnia.
 
Na ile broker może faktycznie przyczynić się do usprawnienia działania firmy w zakresie wyboru właściwej polisy i uzyskania najlepszej ceny?
 
Broker jest rzecznikiem klienta i jego ekspertem. Reprezentuje klienta przed rynkiem ubezpieczeniowym. Jeśli klient rozumie wartość brokera, wówczas wybiera go starannie i powołuje na wyłączność. W fazie analizy broker prowadzi z klientem szczegółową rozmowę, uzyskując pełne zrozumienie wszystkich aspektów ryzyka, z którym klient ma do czynienia, i tworzy strategię ograniczania ryzyka. Następnie profesjonalny broker i doradca ryzyka – nie tylko pośrednik ubezpieczeniowy, jak opisano wcześniej – może zaangażować się w poważny proces pośrednictwa ryzyka. Może zwrócić się do wszystkich ubezpieczycieli, lokalnie i w razie potrzeby międzynarodowo, dając do zrozumienia, że ma pełnomocnictwo na wyłączność, a negocjacje dotyczą najlepszych możliwych warunków pokrycia ryzyka po najlepszej możliwej cenie dla jego klienta. Bardzo często oznacza to zaprojektowanie indywidualnej ochrony ubezpieczeniowej zamiast wyboru istniejącego produktu ubezpieczeniowego. Wynik dla klienta przy takiej współpracy jest zazwyczaj bardzo dobry. Wartość współpracy pomiędzy klientem a brokerem jest następnie okresowo oceniana.
 
W Europie Południowo-Wschodniej zdarza się to niestety zbyt rzadko. Często widzimy, że firmy powołują wielu brokerów, bardzo często nie podejmując wcześniej dialogu na temat ryzyka. Myślą, że im więcej brokerów wyznaczą, tym lepszy wynik otrzymają, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że ktoś przyniesie im najlepszą cenę. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Należy to dokładnie zrozumieć: kiedy powołuje się wielu brokerów, wtedy brokerzy, którzy mają być rzecznikami i ekspertami klientów, mają trudne zadanie. Wszyscy oni udają się bowiem do różnych dostępnych ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele nie wiedzą, który broker będzie tym, którego ofertę wybierze klient i dlatego zazwyczaj ustalają jedną ofertę i rozsyłają ją do wszystkich brokerów, aby zachować uczciwą konkurencję. Zaniedbywana jest głębsza rozmowa o ryzyku pomiędzy brokerem a ubezpieczycielem, a ryzyko nie jest sprzedawane w najlepszy sposób. W rezultacie, choć oferta może być tańsza, często brakuje w niej podstawowych aspektów pokrycia i dlatego nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla klienta. Choć nie leży to w niczyim interesie, broker staje się w tym przypadku agentem ubezpieczyciela, sprzedawcą produktów ubezpieczeniowych. Może to poważnie zaszkodzić klientowi w przypadku dużego roszczenia, kiedy klient dowie się, co kupił.
 
Tak więc właściwy broker, wyznaczony na wyłączność, może przynieść klientowi ogromną wartość, angażując się najpierw w dialog na temat ryzyka, ustalając właściwą strategię ograniczania ryzyka i ubezpieczenia, przed zwróceniem się do rynków ubezpieczeniowych.
 
GrECo jest firmą rodzinną. Czy daje jej to jakąś przewagę nad innymi brokerami, których właścicielami są w większości fundusze?

Moim zdaniem tak. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dla klienta nie ma to znaczenia, kto jest właścicielem spółki brokerskiej. Ale – co ma znaczenie – to ludzie świadczący usługi dla klienta. Jest takie powiedzenie, że jeśli dbasz o swoich ludzi, to oni będą z całego serca dbać o swoich klientów. Wierzę, że to prawda, dlatego mamy dla naszych zespołów bardzo bogatą ofertę.
 
Po pierwsze: stabilizację. GrECo ma długą tradycję przywiązania do swoich ludzi, zwłaszcza w trudnych czasach i zapewnienia im bardzo stabilnego środowiska biznesowego. Na przykład podczas pandemii nie było żadnych zwolnień, żadnych cięć pensji w GrECo.
 
Po drugie: ciągłość na poziomie zarządzania. Jesteśmy organizacją o płaskiej strukturze, a kierownictwo jest bardzo łatwo dostępne dla wszystkich, decyzje mogą być podejmowane szybko i bez skomplikowanych procesów. Ponadto, kadra zarządzająca jest starannie dobrana i zatrudniona na długi czas. Nie ma tu mowy o zatrudnianiu i zwalnianiu. To pomaga nam ustalić strategię, realizować ją i nawiązać znacznie głębsze relacje z naszymi ludźmi. W naszej codziennej pracy nie musimy skupiać się na oczekiwaniach inwestora finansowego czy analityka giełdowego. Skupiamy się tylko na potrzebach naszych ludzi i klientów. Wierzymy, że jest to bardziej atrakcyjne dla wykwalifikowanych pracowników i utalentowanych młodych ludzi niż praca dla brokerów wspieranych przez PE, którzy są mocno skoncentrowani na EBIT i zainteresowani odsprzedażą firmy po określonym czasie. Chociaż jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, ci właściciele działają w branży bankowości inwestycyjnej, a nie w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego dla przedsiębiorstw. My jesteśmy ubezpieczeniowcami. I ludzie, jak również nasi klienci, to czują.
 
Niedawno został Pan członkiem Zarządu GrECo Holding. Skąd wziął się Pan w ubezpieczeniach i wśród brokerów ubezpieczeniowych, jak rozwijała się Pana kariera i co Pana zdaniem doprowadziło do tak wysokiego stanowiska?
 
Jestem bardzo wdzięczny, że nasza rada nadzorcza i nasi akcjonariusze obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem. Swoją karierę rozpocząłem w 1997 r. w Niemczech jako praktykant, pracując dla jednego z największych niemieckich ubezpieczycieli. Przeszedłem przez wszystkie działy od ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych do ubezpieczeń na życie i roszczeń. Zdobyłem bardzo dobre, klasyczne wykształcenie ubezpieczeniowe. Następnie zająłem się sprzedażą i obsługą klienta i nauczyłem się, co znaczy rozumieć i zaspokajać potrzeby klienta, prowadząc własną firmę brokerską. W tym czasie studiowałem również zarządzanie ubezpieczeniami i ekonomię w Monachium, gdzie uzyskałem tytuł licencjata. Kontynuowałem swoją edukację zawodową w Chartered Insurance Institute w Londynie i zostałem członkiem CII. Wreszcie, zakończyłem studia z MBA w General Management w Wielkiej Brytanii. Dołączyłem do GrECo w 2014 r. i miałem okazję przyczynić się do międzynarodowego rozwoju naszej Grupy, zawsze stawiając ludzi na pierwszym miejscu, pracując ciężko i (mam nadzieję) mądrze. Myślę, że kiedy kochasz to, co robisz, jest to widoczne dla innych i może być inspirujące.

Dzieci to nasza przyszłość

Misją GrECo jest rozwój dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. GrECo Foundation wspiera akcje Caritas Lerncafés i Rat auf Draht, a także projekty edukacyjne w Rumunii i Polsce.

Fundacja GrECo promuje rozwój dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. By czynić to w sposób zrównoważony, od kilku lat koncentruje się na wspieraniu projektów długoterminowych. Wśród nich są Licht ins Dunkel, Caritas Lerncafés, Rat auf Draht, ale także szkolenie praktykantów w szkole zawodowej „Centrul pentru Educatie si Formare Profesionala CONCORDIA” koło Bukaresztu oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Polski.

Z reguły ukończenie szkoły jest podstawą wejścia w coraz bardziej kompleksowe środowisko pracy. Niestety, wielu młodym ludziom odmawia się tej drogi, ponieważ sama szkoła nie wspiera w wystarczającym stopniu ich talentów

Docenianie i promowanie talentów

Na całym świecie rynek pracy charakteryzuje się tak zwaną „wojną o talenty”. Ale gdzie firmy mogą je znaleźć? Przede wszystkim najpierw trzeba je dostrzec, by potem wspierać i promować za pomocą odpowiednich środków. Talenty bywają wrodzone, jak i nabyte. Wsparcie musi zaczynać się więc już w trakcie edukacji – tak, aby młodzi ludzie mogli rozpoznać i rozwijać swoje uzdolnienia. Tylko w ten sposób mogą później znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, wykorzystać mocne strony na rynku pracy i wnieść wkład w życie społeczności

Indywidualne wsparcie edukacyjne i nadzór pedagogiczny

Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej indywidualna pomoc dydaktyczna bywa trudna. Pandemia spowodowała dalsze pogorszenie ogólnych warunków życia. Podczas nauki w domu i nauczania zdalnego uczniowie często są pozostawieni sami sobie. Oddzielenie od znanego środowiska rówieśników u wielu młodych ludzi coraz częściej prowadzi do obciążenia psychicznego. W takich przypadkach tym ważniejsze jest zapewnienie opieki pedagogicznej, która wspiera edukację i tworzy ramy sprzyjające kreatywności, duchowi pracy zespołowej i umiejętnościom społecznym. Różne projekty w ramach opieki popołudniowej, np. Caritas Lerncafés, oferują swoim podopiecznym znajome środowisko, w którym obok nauki opartej o zabawę, pamięta się także o przyjemnościach.

Program stypendialny ART GrECo

Od trzech lat GrECo Polska przy wsparciu Fundacji GrECo promuje utalentowaną polską młodzież, prowadząc program stypendialny ART GrECo. O 14 stypendiów w wysokości 3.000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 35.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?

1. Wybierz kategorię, w której chcesz zgłosić swoje osiągnięcia (Nauka, Sztuka, Sport). Możesz wybrać tylko jedną kategorię! Następnie przygotuj skany dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia.
 
2. Przygotuj esej na jeden wybrany temat:
– „Moja recepta na szczęście” lub
– „Praca marzeń”.
 
3. Przygotuj plan stypendialny.
 
4. Poproś nauczyciela, opiekuna sportowego lub artystycznego o napisanie listu rekomendacyjnego (list musi być podpisany także przez dyrektora Twojej szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły).
 
5. Wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go na stronie programu: https://greco.services/pl/o-nas/program-stypendialny-art-greco/
 
6. Wyślij załączniki do formularza na adres poczty elektronicznej Organizatora: stypendia@greco.services.
 
7. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.10.2022 r.

A co będzie dalej?

Fundacja GrECo będzie podążać tą drogą także po zakończeniu pandemii. Spotkania z młodymi ludźmi są dla nas niezwykle istotne. Wielu wolontariuszy w Grupie GrECo już teraz przyczynia się do realizacji projektów poprzez osobiste zaangażowanie.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Adam Riley w GrECo

Do Grupy dołącza międzynarodowy specjalista od Health & Benefits.

Adam Riley został powołany na stanowisko Group Practice Leader Health & Benefits. Będzie odpowiedzialny za kreowanie i rozwój działalności GrECo w sektorze Health & Benefits w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
 
Wcześniej związany był z Howden Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Globalnej Sprzedaży, Employee Benefits, wchodzącej w skład specjalistycznej grupy Global Employee Benefits Practice Group. Adam był również globalnym managerem ds. świadczeń pracowniczych w międzynarodowej sieci Howden One International Network. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Aon, Portus Consulting i Pannells w Wielkiej Brytanii.

Serdecznie witamy Adama w GrECo i cieszymy się, że dołączył do nas w tak ważnym momencie naszego rozwoju. Adam jest niezwykle cenionym i szanowanym ekspertem sektora Health & Benefits. Wnosi on do GrECo bogate doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim – jak już zdążyliśmy się przekonać – świeże spojrzenie. W imieniu Zarządu, osobiście życzę Adamowi samych sukcesów w tej roli” – podkreśla Georg Winter, CEO Grupy GrECo.

Adamie, witaj w GrECo! Dlaczego zdecydowałeś się do nas dołączyć?
Dzięki nabyciu MAI CEE, GrECo stało się wiodącym specjalistycznym brokerem i doradcą ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Powierzenie mi nowej roli polegającej na prowadzeniu, budowaniu i rozwijaniu sektora Health & Benefits odzwierciedla potrzeby klientów w krajach, w których GrECo prowadzi działalność.
Zgodnie z naszą strategią rozwoju, chcemy stać się wiodącym doradcą w zakresie zdrowia i świadczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu wzrośnie wartość dodana dla klientów, partnerów i ubezpieczycieli..
 
Jakie są kluczowe kwestie, o których rozmawiają pracodawcy?
Poza świadczeniami ubezpieczeniowymi, firmy zwracają uwagę na inne czynniki, które są częścią szerszej strategii HR i organizacji. Na decyzje dotyczące koncepcji i strategii świadczeń wpływ mają takie obszary jak ESG (klimat, społeczeństwo i zarządzanie), dostosowanie świadczeń do celów korporacyjnych, tworzenie wartości dla pracowników i osiąganie zrównoważonej harmonii między życiem zawodowym a prywatnym przez pracowników.
 
Czego pracodawcy oczekują od partnera H&B?
Doskonałe pytanie! Myślę, że zależy im na współpracy z zaufanym i lojalnym partnerem, który może zaoferować im większe wsparcie oraz indywidualne i postępowe rozwiązania, połączone z fachowym i profesjonalnym doradztwem. Dzięki temu zyskują pewność, że otrzymują odpowiednie usługi, strategie i kierunek, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich pracowników i swojej firmy.
 
Opowiedz nam trochę o sobie. Co robisz poza pracą?
Mam żonę i dwie córki. Uwielbiam nurkowanie SCUBA – i jestem asystentem instruktora PADI. Kiedy nie opowiadam akurat o H&B, jestem albo z moją rodziną, albo pod wodą, czyli w dwóch najfantastyczniejszych miejscach na świecie!
 
Dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
Dołączenie do GrECo na kolejnym etapie rozwoju strategicznego jest bardzo ekscytujące i daje mi wielką szansę na zbudowanie i poprowadzenie biznesu H&B. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego zespołu i współtworzyć jego przyszłą strategię.

Related Insights

Laureaci drugiej edycji ART GrECo

To już druga edycja naszego Programu stypendialnego ART GrECo. W tym roku dla 14 zdolnych uczniów (po 7 ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) GrECo Foundation przeznaczyła stypendia w kwocie 3 tys. zł.

Szczególna sytuacja

W sytuacji pandemii rozwijanie pasji jest szczególnie trudne. Kontakty z rówieśnikami są niemal niemożliwe, a naprawianie szkoły – prawie nierealne. A o tym właśnie pisali tegoroczni kandydaci: jakiej szkoły by sobie życzyli, o jakiej szkole marzą.
 
Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). 9-osobowa Komisja Konkursowa, złożona z pracowników GrECo Polska, zmierzyła się z niezwykle trudnym zadaniem wybrania spośród wszystkich fantastycznych zgłoszeń 14 najlepszych.

Gabriele Andratschke z GrECo Foundation podkreśla: „Chętnie wspieramy młode talenty ze wszystkich dziedzin – sportu, sztuki, matematyki, języków obcych, muzyki, fotografii. To jest to, czego nasze społeczeństwo będzie potrzebowało w przyszłości!”.

Kategoria: Szkoła podstawowa

Maria Ambrożkiewicz, 7 klasa, Józefosław

Jej pasją jest jazda na rowerze. Tu czuje się swobodnie, tu realizuje swoje marzenia i pokonuje kolejne trudne wyzwania. Jeździ i ściga się z sukcesami w wyścigach szosowych, przełajowych i torowych. Zdobyła Puchar Polski w 2020 i 2021 roku oraz Wicemistrzostwo Polski Szkółek Kolarskich MTB XC Jej największy dotychczasowy sukces to Mistrzostwo Polski MTB XCO.

Maria chciałaby, aby szkoła była dla uczniów, a lekcje pełne były rozwiązywania zagadek, tworzenia wniosków czy przeprowadzania doświadczeń np. na fizyce, chemii i biologii.

Oliwia Domagała, 6 klasa, Mirków

Pierwszy raz pokazała się szerszej publiczności w wieku lat 7 na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Sanoku, gdzie zdobyła tytuł Srebrnego Wirtuoza. Od tej pory była laureatką 34 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, przeważnie zdobywając 1. miejsca.

W styczniu 2020 r. Oliwia zdobyła I nagrodę w konkursie Golden Classical Music  Awards w Nowym Jorku i została zaproszona do udziału w koncercie laureatów i miała okazję zagrać koncert  w Carnegie Hall.

W szkole marzeń Oliwii większość przedmiotów uczniowie wybieraliby sami, nie byłoby sprawdzianów tylko wspólne rozmowy z nauczycielami, na lekcjach można byłoby napić się wody czy wyjść do toalety, a na lekcjach plastyki słuchałoby się muzyki odpowiedniej do danego  zagadnienia plastycznego.

Martyna Glapa, 7 klasa, Luboń

Od ponad 8 lat największą jej pasją jest pływanie. Spędza w wodzie ok. 20 h tygodniowo – ale nie narzeka, bo uwielbia pływać i… odnosi sukcesy. Na ogólnopolskich zawodach pływackich często zajmuje czołowe lokaty w niemal każdej konkurencji. Jest członkiem Wielkopolskiej Kadry Młodzików w Pływaniu. A ponieważ samo pływanie jej nie wystarcza – trenuje też triathlon i już odnosi sukcesy.

Martyna chciałaby szkoły, która rozwinie kreatywność uczniów i przygotuje ich do samodzielnego działania w dorosłym świecie. Szkoły, która będzie ich motywować i pozwoli na rozwijanie swoich pasji.

Anna Laskowska, 6 klasa, Chudów

Od 6. roku życia uczęszcza do Szkoły Podstawowej i Szkoły Muzycznej, gdzie uczy się grać na fortepianie. Ale nasza laureatka kocha też śpiewać, a liczne festiwale dowodzą, że robi to dobrze.

Zajęła 1. miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów, zdobyła Grand Prix w Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Dolnośląska Nuta”, a także 1. miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

Marzeniem Anny jest śpiewać na największych scenach świata. Ania chciałaby, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, kolorowym, pełnym dobra i szacunku. Żeby dzieci miały więcej czasu na bycie razem, bo wtedy szkoła będzie bardziej uśmiechnięta.

Emilia Sanecka, 7 klasa, Leśniewo

Od 7. roku życia uczy się gry  na fortepianie – na lekcje gry dojeżdża do innego miasta 3 razy w tygodniu. Jest przewodniczącą samorządu uczniowskiego i działa w wolontariacie.

Jej osiągnięcia to m.in.: 1. miejsce na International Internet Art Competition «The key to talent», 1. miejsce na II Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów im. Vytautasa Mikalauskasa oraz 2. miejsce w Internetowym konkursie pianistycznym „Od siedmiolatka do nastolatka”.

Emilia marzy o szkole z miłą atmosferą, budującej poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, wskazującej drogę empatii i szacunku do drugiego człowieka. Takiej, w której uczeń cieszy się, że może spotkać ludzi inaczej myślących i pokazujących, że dojść do celu można również inną drogą.

Elżbieta Stachura, 6 klasa, Ostroszowice

Jest uczennicą 6 klasy szkoły podstawowej, mieszka w maleńkiej wsi Ostroszowice (woj. dolnośląskie), liczącej 485 mieszkańców.

Kocha śpiewać. Śpiewa solo, w zespole i w duecie na najróżniejszych festiwalach i przeglądach piosenek wszelakich, zajmując czołowe pozycje lub uzyskując wyróżnienia. Gdyby policzyć wszystkie dyplomy na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zabrakłoby nam skali.

Występuje na  różnych imprezach szkolnych, miejskich i koncertach charytatywnych. Wygrała takie konkursy i festiwale jak INTERNET CONTEST – STAR BRIDGE POLAND & IRELAND, XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2021”, Międzynarodowy  Konkurs Kolęd, Pastorałek, Międzynarodowy  Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open 2021, XVIII Międzynarodowy Konkurs Digi-Talenty.

Elżbieta marzy o szkole pełnej doświadczeń, zajęć w terenie, wycieczek naukowych, warsztatów, gier i zabaw, zajęć z gotowania, projektowania i szycia. Jej zdaniem uczniowie wraz z nauczycielami mogliby angażować się też w różne akcje społeczne, bo przecież nic nie daje więcej poczucia własnej ważności niż pomaganie innym.

Wojciech Walasek, 8 klasa, Polanica-Zdrój

Jego pasją jest muzyka – to dlatego 3 razy w tygodniu dojeżdża do szkoły oddalonej o 70 km od jego domu. Od dziecka uwielbia grać na fortepianie, gra również na gitarze elektrycznej i harmonijce ustnej. Oprócz muzyki klasycznej interesuje się muzyką rockową i często występuje na różnych koncertach i konkursach, również charytatywnie. Jego osiągnięcia to m.in. 1. miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. prof. Janiny Romańskiej-Werner i 3. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021, a także 3. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na wiersz inspirowany muzyką, życiem i twórczością Fryderyka Chopina w ramach projektu kulturowego Chopinalia 2020.

Wojciech ma 14 lat i chciałby, żeby szkoła była po prostu… zwyczajna i prawdziwa, a nauczyciele, oprócz przedmiotów, będą uczyć życia oraz relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Nagroda dodatkowa

Marta Kamińska, 8 klasa, Drawsko

Od momentu, kiedy potrafi trzymać kredkę w ręku, pasjonuje się rysowaniem, malowaniem i grafiką komputerową. Jest samoukiem, a już wygrała wiele konkursów, tych mniejszych i tych większych.

Marta marzy o szkole przyjaznej. Takiej, w której znajdzie się przytulne miejsce. Gdzie po ciężkich zajęciach uczniowie będą mogli usiąść i wypić w spokoju ciepłe kakao…

Komputerowe projektowanie graficzne jest prawdziwą perspektywą na przyszłość, co bardzo dobrze zbiega się z założeniami statutu Fundacji GrECo.

Kategoria: Szkoła ponadpodstawowa

Jakub Chwastyniak, 2 klasa LO, Dąbcze

Jest utalentowanym pianistą z wieloma sukcesami. Zajął m.in. 1. miejsce w XX International Competition Festival „Music Without Limits”, 2. miejsce w International Gloria Artis  Music Competition  Vienna , a na VIII Rome International Competition
w kategorii muzyki kameralnej 1. miejsce, zaś w kategorii fortepian solo – 2. pozycję.

Jakub chciałby wkrótce ponownie wystąpić z Kameralną Orkiestrą Filharmonii Narodowej, tworzyć nowe kompozycje i aranżacje utworów, a także rozwijać się w specjalizacji jazzowej. Marzy o szkole pełnej nauczycieli-pasjonatów, którzy prowadzą lekcje z pasją, wprowadzają różnorodność, stosują rozmaite metody nauczania. Bo nauczyciel, który sam jest wielkim pasjonatem w swojej dziedzinie, szybko zarazi pasją słuchaczy.

Filip Glapa, 3 klasa LO, Luboń

Ma niecodzienną pasję, która nauczyła go wytrwałości, ciężkiej pracy i wiary w siebie: jest triatlonistą. Trzykrotnym mistrzem Polski i członkiem kadry narodowe. Gdyby tego było mało – jest też mistrzem Polski w aquatlonie.

Filip – starszy brat równie utalentowanej laureatki Martyny – marzy o szkole, w której istnieje także życie poza nią, która nie ogranicza uczniów ogromem często nieużytecznej wiedzy. Takiej szkoły, która nie zabija kreatywności uczniów, a jest chętna do wspierania i dumna z pozaszkolnej działalności młodzieży.

Milena Konieczna, 1 klasa LO, Nowogrodziec

Pochodzi z miejscowości Nowogrodziec w województwie dolnośląskim. Jej pasją jest muzyka, ale odkrywa też swoją wyobraźnię pisząc listy. Wielokrotnie wygrała konkurs na najpiękniejszy list pisany odręcznie. Napisała tekst do własnej piosenki, nagrała teledysk, gra na różnych instrumentach: na gitarze, ukulele i pianinie. Wydała swój pierwszy singiel i pisze kolejne utwory, marzy też o wydaniu autorskiej płyty.

Milena chciałaby, żeby szkoła wspierała ją w drodze do marzeń, żeby pojawiło się więcej dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania (np. muzykę, aktorstwo czy literaturę), a uczniowie mieli więcej okazji do prezentowania swoich talentów.

Małgorzata Kuśmierczyk, absolwentka LO, Żórawina

Laureatka olimpiady wiedzy o prawie, finalistka olimpiady literatury i języka polskiego oraz olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Młoda, ambitna kobieta, która często żartuje, że całe jej życie to żart. Właśnie rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Informatyki Społecznej.

Małgosi zdaniem szkoła powinna skupiać się na rozwoju kompetencji miękkich wśród uczniów: umiejętności pracy w grupie, przemawiania, a także edukacji klimatycznej, wielokulturowej i z zakresu aktywności obywatelskiej.

Klaudia Reszka, 2 klasa LO, Pruszcz Gdański

Zwykła-niezwykła nastolatka, która uwielbia spotkania ze znajomymi, podcasty kryminalne czy przytulanie się z kotem. Ale przede wszystkim trenuje sztuki walki i to 7 razy w tygodniu. Zapewne właśnie zdała egzamin na czarny, czyli mistrzowski pas taekwondo. Zdobywczyni Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów, wicemistrzyni Polski Juniorów Młodszych, brązowa medalistka Pucharu Polski.

Klaudia marzy o szkole, w której jest miejsce na zajęcia dotyczące relacji międzyludzkich lub lekcje efektywnego uczenia się. I życzy wszystkim uczniom takich niesamowitych nauczycieli, jak grono pedagogiczne w jej szkole – aby inspirowali do działania i budzili pasję, byli dla uczniów autorytetem i przyjacielem w jednym oraz by w każdym momencie wspierali wychowanków w dążeniu do spełniania marzeń i realizacji celów.

Nadia Rosiak, 1 klasa LO, Żerniki Wrocławskie

Jej czas wypełniają treningi, zawody i obozy sportowe z zakresu  gimnastyki artystycznej i tańca współczesnego – modern, jazz, show dance. O tym, że robi to dobrze, świadczą osiągnięcia na konkursach krajowych i międzynarodowych – zdobyła nie tylko Puchar Polski, ale jest też podwójną mistrzynią świata w tańcu!

Nadia uważa, że współczesnej polskiej szkole często brakuje ciepła, wsparcia, rodzinnej, przyjaznej atmosfery, a przecież szkoła powinna otwierać okna na świat, uczyć życiowej ciekawości i odwagi, dodawać skrzydeł i przygotowywać do dorosłego życia.

Hanna Zawadka, 3 klasa LO, Sulejówek

Jest humanistką i artystką teatralną, a także wolontariuszką w fundacji Opiekuńcze Skrzydła i redaktorką gazetki szkolnej. Przez wiele lat była aktorką Teatru Chmur, gdzie indywidualnie i wraz z zespołem zdobyła wiele nagród na pokazach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pasję do literatury rozwija poprzez udział w konkursach i olimpiadach – dwukrotnie była laureatką Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w tym roku została laureatką olimpiady literatury i języka polskiego oraz zdobyła I Nagrodę Językoznawczą.

Zdaniem Hani szkoła powinna być nastawiona na indywidualne wspieranie mocnych stron, respektować swoiste dla każdego uzdolnienia i trudności. Szkoła, która nie narzuca z góry wzorców i rozwiązań, ale uczy zadawać pytania i samodzielnie poszukiwać na nie odpowiedzi

Nagroda dodatkowa

Zofia Klata, absolwentka LO, Lębork

Finalistka olimpiady biologicznej oraz olimpiady wiedzy o mózgu, świeżo upieczona studentka medycyny, która w przyszłości chciałaby pracować z dziećmi w spektrum autyzmu, zajmując się jednocześnie pracą naukową związaną z psychiatrią lub neurologią.

Fundacja GrECo wspiera właśnie takich młodych naukowców, bo przecież w przyszłości wszyscy będziemy potrzebowali oddanych ludzi w dziedzinie opieki medycznej i badań.

Zofia chciałaby szkoły, która odważy się wychować przyszłych laureatów Nobla, Nike lub Oscara, spojrzy na układ okresowy możliwości, obejrzy pod mikroskopem potrzeby i naszkicuje wykres pomysłów. Gdzieś po drodze mogłaby dojść do wniosku, że nieustannie zmienia się świat, społeczeństwo, nauka, a wraz z nimi zmieniają się także potrzeby młodych ludzi i wyzwania, którym muszą sprostać placówki edukacyjne.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Jacek Chojnacki pokieruje sektorem Food & Agri

Do zespołu GrECo Polska z początkiem sierpnia dołączył Jacek Chojnacki, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym. Jako Dyrektor Regionu Food & Agri odpowiada za obsługę klientów z segmentu rolnego i spożywczego.

Jacek Chojnacki jest związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 22 lat. Karierę rozpoczynał w PZU, przez ostatnie 10 lat związany był z Concordia Polska,  na stanowisku Dyrektora Biura Oceny Ryzyka.  Kierując zespołem underwritingu, przygotowywał indywidualne programy ubezpieczeniowe dla klientów korporacyjnych z tego segmentu.

Od 1 sierpnia br. jest Dyrektorem Regionu Food & Agri w GrECo Polska. Odpowiada za obsługę klientów z branży rolnej i spożywczej. „Do dołączenia do Zespołu GrECo Polska przekonała mnie możliwość aktywnego rozwoju portfela klientów z branży, która w Polsce jest jedną z wiodących w Europie. To oznacza duży potencjał i dobre perspektywy dla tego projektu w ramach GrECo Polska. ”.

– Jacka Chojnackiego znam od wielu lat – dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista oraz człowiek, z którym chciałbym współpracować. Jestem przekonany, że jego wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla klientów z branży rolniczej i żywnościowej zwiększy jakość obsługi świadczonej przez GrECo Polska.  – komentuje Paweł Paluszyński, Prezes Zarządu GrECo Polska Sp. z o.o.

Rolnictwo i produkcja żywności to niewątpliwie jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu. W Polsce uprawia się około 10 mln. hektarów ziemi i produkuje ponad 20 miliardów żywności rocznie. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i szóstym największym producentem wołowiny. Jesteśmy liderem w eksporcie kawy i herbaty, a polskie jabłka od lat podbijają cały świat. W kontekście nowych globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, przejściem do zielonego porozumienia UE i dalszą cyfryzacją, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem są bardzo istotne dla krajowego przemysłu rolnego i spożywczego. Słuszną odpowiedzią na to jest rozpoczęcie specjalizacji w GrECo.– dodaje Maksym Shylov, lider praktyki Food & Agri w Grupie GrECo.