Instytucje finansowe są narażone na różnorodne ryzyko, które w najgorszym przypadku może zagrozić ich istnieniu. Niewłaściwe porady lub nieadekwatne ostrzeżenia o ryzyku zawarte w broszurach sprzedażowych produktów finansowych mogą prowadzić do skumulowanych strat i dotknąć wielu klientów. Straty w tym obszarze mogą mieć ogromne reperkusje dla budżetu instytucji. Stąd istnienie odpowiednich zabezpieczeń w formie ubezpieczenia.

Brian Alexander, GrECo Group Practice Leader Financial Institutions

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 5 04 04 342

Paluszynska_Patrycja

Patrycja Paluszyńska

Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

T+48 785 090 715