Reasekuracja to przeniesienie ryzyka z ubezpieczenia na reasekuratora. Reasekuracja jest również postrzegana jako umowa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi, w której część pierwotnego ryzyka przejętego przez głównego ubezpieczyciela jest za opłatą cedowana na jednego lub kilku reasekuratorów.

Vardosanidze Zviadi, GrECo Group Practice Leader Energy, Power and Mining

Zviadi Vardosanidze

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +43 664 962 39 04

Michał Olszewski

Michał Olszewski

Dyrektor Sektora Energetyki i Górnictwa
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

T+  48 723 979 990