Od początku istnienia jesteśmy prywatną firmą rodzinną. Nasza niezależność jest przywilejem: nie jesteśmy zależni od analityków giełdowych ani kursów akcji, koncentrujemy się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb klientów GrECo.

Zarząd GrECo International Holding

Neubrand_Georg, GrECo Group Leadership Member

Georg Neubrand

CFO

Urodzony w 1966 roku. Do Grupy GrECo dołączył w roku 1986. W latach 2004–2011 Georg był członkiem zarządu GrECo International Austria. Od 2009 roku jest członkiem zarządu GrECo International Holding.

Neubrand_Fritz, GrECo Group Leadership Member

Fritz Neubrand

CEO

Urodzony w 1967 roku. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera mechanika ukończył studia na Wydziale Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Przez rok pracował w Minet Insurance Brokers w Londynie, a w 1993 roku rozpoczął pracę w GrECo jako opiekun klienta, zajmując w kolejnych latach również kilka stanowisk kierowniczych.

Winter Georg GrECo Group

Georg Winter

CTO

Urodzony w 1977 roku. Po ukończeniu studiów w dziedzinie inżynierii przemysłowej na Politechnice Wiedeńskiej i odbyciu stażu za granicą w 2004 roku rozpoczął pracę w branży ubezpieczeniowej jako konsultant ds. ryzyka w firmie Aon. W 2009 roku został szefem globalnej jednostki biznesowej Aon w Wiedniu. W 2011 roku dołączył do Grupy GrECo, odpowiadając za zarządzanie Pionem RIT (Risk and Insurance Technique) na 16 rynkach w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Od 2012 roku jest członkiem zarządu i dyrektorem technicznym Grupy. Certyfikowany menedżer ds. ryzyka zgodnie z normą ONR 49003.

Zarząd GrECo Polska

Paweł Paluszyński

Prezes Zarządu
CEO

Paweł Paluszyński ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od roku 1998, pracował m.in. w AIG, Concordia Polska, April Polska.

W Grupie GrECo pracuje od października 2014 roku. Od 2015 roku jest w Zarządzie GrECo Polska, odpowiedzialnym za rozwój oraz technikę ubezpieczeniową. Jest brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Alina Aleks

Członek Zarządu, CFO

Alina Aleks ukończyła Uniwersytet Warszawski i Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Z Grupą GrECo jest związana od 2007 roku. Jako Dyrektor Finansowy od 2011 roku sprawuje pieczę nad sprawami finansowymi, administracyjnymi i kadrowymi w GrECo Polska. Od marca 2020 roku jest Członkiem Zarządu. Jest brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Steininger Petra, GrECo Group Head of Communication

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175