Nasi specjaliści prezentują swoje spostrzeżenia i publikacje dotyczące nowych wydarzeń w branży ubezpieczeniowej.

Horizon

Krajobraz ryzyka zmienia się, a zarządzanie ryzykiem staje się jeszcze większym wyzwaniem. Dlatego prezentujemy nasz nowy magazyn „HORIZON – Risk Thought „Fast Forward”. Podstawowe zmiany systemowe oraz ich wpływ na zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w różnych sektorach – o tym chętnie informujemy.