În multe domenii ale economiei, în special în construcții – în sensul cel mai larg al cuvântului, fabricarea de sisteme, utilaje etc. – clienții solicită în mod frecvent garanții sau depozite de la partenerii lor de afaceri în schimbul atribuirii unui contract. Acestea pot lua forma de cauțiuni sau garanții, care sunt de obicei emise de banca principală.

Companiile de asigurări specializate pot fi considerate un furnizor de soluții alternative pentru multe companii, deoarece obligațiunile/garanțiile pot fi un supliment foarte util pentru lichiditățile unei companii.

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12