HORIZON Risk Thought >> Fast Forward

Kompleksnost problematike na področju upravljanja tveganj se povečuje vse hitreje, zaradi česar je obvladovanje tveganj vedno večji izziv. Ustvarili smo HORIZON, najprej kot tiskano publikacijo, zdaj pa kot platformo za izmenjavo najnovejših spoznanj o tekočih spremembah. Naši strokovnjaki za tveganja bodo še naprej zagotavljali svoje strokovno znanje in izkušnje, da bi osvetlili izzive prihodnosti.

Annual Report

Letno poročilo vam nudi pregled finančnega poslovanja podjetja GrECo v zadnjem letu ter dogodkov, ki so ga zaznamovali. Poleg tega lahko v njem najdete izjave o storitvah, ki jih skupina GrECo zagotavlja svojim strankam. Študije primerov so iz različnih panog in regij, v katerih delujemo. 

FOODprint

V zadnji izdaji revije FOODprint, ki jo izdaja GrECo za stranke s področja prehrane in kmetijstva, se osredotočamo na ključni izziv, s katerim se sooča ta panoga: posledice podnebnih sprememb. Poglabljamo se v prihajajoče predpise EU, raziskujemo napredek v zavarovalniškem sektorju ter opazujemo alternativne rešitve za tveganja in zavarovanja.

FORWARD

S ponosom predstavljamo FORWARD, našo najnovejšo publikacijo za stranke, ki se osredotoča na vprašanja logistike in prevoza. FORWARD je vrhunec obsežnih raziskav in praktičnega strokovnega znanja, namenjen pa je opolnomočenju prevoznih in logističnih podjetij vseh velikosti. V tej obsežni publikaciji so predstavljeni najsodobnejši vpogledi in strategije, ki podjetjem omogočajo doseganje neprimerljive rasti in uspeha v današnjem dinamičnem in konkurenčnem okolju transporta in logistike.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175