Osnovni podatki

Podjetje:

GrECo International d.o.o.
Svetovanje na področju rizikov in zavarovanja
1000 Ljubljana
Vurnikova ulica 2
Tel.: +386 1 300 61 50
Fax.: +386 1 230 28 49
office.si@greco.services

Šifra dejavnosti: KK66.290
Ident. št. za DDV: SI32486936
Matična številka: 5633176
Reg. št. 1/19480/00

Vsebina:

Spletna stran je predstavitev podjetja GrECo International d.o.o.. Domena, vključno z vsemi poddomenami vsebuje informacije o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja podjetje GrECo International d.o.o..

Razkritje, povezano s trajnostnostjo v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088, Stanje: 10. 3. 2021

Sledimo neodvisni trajnostni strategiji, pri kateri v največji meri upoštevamo možne negativne učinke naložbenih odločitev. Pri tem vključujemo različne možnosti razvoja na okoljskem, družbenem in korporativnem področju, ki bi lahko dejansko ali potencialno imele pomembne negativne učinke na vrednost naložbe. Zlasti upoštevamo naslednja področja: nakup ali najem pisarniških prostorov, nabava poslovne opreme, informacijskih tehnologij in službenih vozil.

Za zdaj nimamo dovolj transparentnih informacij o zavarovalnih produktih, da bi lahko ustrezno ocenili škodljive učinke naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Nenehno spremljamo nadaljnji pravni razvoj in ukrepe zavarovalništva, da bomo po prejemu ustreznih informacij pri svetovanju svojim strankam lahko vključevali morebitne negativne učinke naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti.

V okviru politike prejemkov stalno analiziramo prejeta in odobrena plačila. Doslej dejavniki trajnostnosti niso bili vključeni, ker to na našem trgu ni bilo v navadi. Če bo nadaljnji pravni razvoj omogočil ali zahteval upoštevanje teh dejavnikov, bomo preučili njihovo vlogo pri obstoječih in prihodnjih prejemkih in zagotovili ustrezno razkritje.