GrECo nova – Stručnjak za međunarodne klijente

Nakon pada Željezne zavjese GrECo je bio prvi strani broker koji je osnovao podružnicu u Mađarskoj 1989. godine. Naša ambicija tada je bila biti blizu klijenta i jamčiti najbolju moguću uslugu u inozemstvu. Ova ambicija postala je naše vodilja. Od 1994. GrECo nudi međunarodnim klijentima širom svijeta upravljanje rizikom i osiguranjem te je uspostavio mrežu pažljivo odabranih stručnih brokera. Danas. poslujemo u 15 zemalja u regiji Srednje i Istočne Europe, osiguravajući da naši klijenti dobiju pomoć i usluge koje im trebaju na kućnom pragu.

GrECo nova

GrECo nova je naša globalna specijalizirana mreža za brokerske usluge u osiguranju koja našim klijentima pruža odlučujuće prednosti u svim njihovim globalnim pothvatima.

Međunarodni servis klijenata

Globalno širenje tvrtke nudi mnoge mogućnosti, ali uključuje i nekoliko rizika. Ulaskom i rastom na nova tržišta, novi izazovi se javljaju i u području upravljanja rizicima i osiguranja.

Jonathan Höh

Group Sales & Market Coordination

T +43 664 962 39 20

Natalia Zaborovska

Natalia Zaborovska

Group Head of International

T +61 44 777 9001