GrECo Croatia d.o.o.
Zelinska 3
10000 Zagreb, Hrvatska

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080012200

Temeljni kapital 301.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.

Kunski račun 2402006-1100613671 kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR1424020061100613671
Direktor Ante Banovac, član Uprave Robert Fućak

Održivost u sektoru financijskih usluga – objava povezana s održivošću prema Uredbi (EU) 2019/2088 Status: 10.03.2021

Slijedimo neovisnu strategiju održivosti u kojoj uzimamo u obzir negativne učinke investicijskih odluka koliko god je to moguće. Pritom temeljito razmatramo moguća kretanja u pitanjima okoliša, socijalnog i korporativnog upravljanja koja bi zapravo ili potencijalno mogla imati značajne negativne učinke na vrijednost ulaganja. Posebno se razmatra sljedeća područja: kupnja ili najam uredskog prostora, nabava poslovne opreme, IT i službenih vozila.

Za sada nemamo dovoljno transparentne informacije o proizvodima osiguranja da bismo mogli na odgovarajući način procijeniti nepovoljne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti. Kontinuirano pratimo daljnji pravni razvoj, kao i mjere koje je poduzela industrija osiguranja, a nakon što dobijemo relevantne informacije, prilikom savjetovanja naših klijenata razmotrit ćemo moguće negativne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Kao dio naše politike nagrađivanja, kontinuirano analiziramo primljene i dodijeljene naknade. Do sada faktori održivosti nisu uzeti u obzir jer to nije bilo uobičajeno na našem tržištu. Ukoliko daljnji pravni razvoj bude omogućio ili zahtijevao razmatranje takvih čimbenika, ispitat ćemo njegovu primjenu na postojeću ili buduću naknadu i osigurati odgovarajuće objavljivanje.