Nezávislá rodinná společnost

Skupina GrECo je nezávislá rodinná společnost. Rodina Neubrandových je již téměř 50 let a nadále zůstává jejím většinovým vlastníkem. Naše nezávislost je společně s rolí rodiny Neubrandových jakožto majoritních vlastníků základním aspektem firemní strategie a klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti GrECo.

Spolehlivost a stabilita – udržitelná podniková strategie

Jako společnost řízená přímo vlastníkem je společnost GrECo pověstná svojí spolehlivostí, stabilitou a nezávislostí. Tato nezávislost je velkou výhodou, protože nepodléháme vlivu situace na kapitálových trzích a nemusíme se tedy ohlížet na burzovní analytiky nebo na ceny akcií. Můžeme tak všechnu svoji pozornost zaměřit jen na uspokojování potřeb našich klientů. To nás činí nejen velmi odolnými, ale přispívá to i k naší výborné finanční síle, díky silné kapitálové vybavenosti.

Rodinní příslušníci na klíčových pozicích

Součástí rodinného týmu je zakladatel a předseda dozorčí rady Friedrich Neubrand, jeho synové Georg a Fritz, a také jeho vnuk Markus.

Fritz a Georg Neubrandovi jsou členy představenstva holdingové společnosti GrECo. Ve své dvojí roli vedoucího obchodního oddělení je Fritz Neubrand zodpovědný především za pokračující expanzi skupiny na zahraniční trhy. Dalším důležitým hnacím mechanismem pro rozvoj podnikání jsou fúze a akvizice. Toho je příkladem nedávný projekt v Pobaltí nebo již dokončený projekt v oblasti zprostředkování specializovaného pojištění.

Georg Neubrand zastává dvojí roli jakožto vedoucí finančního a administrativního oddělení. Dbá na finanční sílu společnosti GrECo a je hlavním tvůrcem administrativních procesů a postupů pro zajištění kvality služeb.

Nově se k rodinné společnosti připojil i Markus Neubrand. Je technickou hlavou rodiny a podílí se na digitalizaci obchodních projektů i administrativních procesů.