HORIZON Risk Thought >> Fast Forward

Složitost dnešního rizikového prostředí se mění stále rychleji, což činí řízení rizik ještě náročnějším. Vytvořili jsme HORIZON, nejprve jako tištěnou publikaci a nyní jako platformu pro sdílení nejnovějších poznatků o probíhajících transformacích. Naši odborníci na rizika budou i nadále poskytovat své odborné znalosti a vědomosti, aby si posvítili na výzvy budoucnosti.

Annual Report

Ve výroční zprávě naleznete přehled faktů a čísel společnosti GrECo za uplynulý obchodní rok a nejdůležitější události. Kromě toho zde najdete reference o službách, které skupina GrECo poskytuje svým klientům. Jedná se o případové studie z různých průmyslových odvětví a regionů společnosti GrECo.

FOODprint

V nejnovějším vydání časopisu FOODprint pro klienty společnosti GrECo z oblasti potravinářství a zemědělství se zaměřujeme na klíčovou výzvu, které toto odvětví čelí: dopady změny klimatu. Zabýváme se nadcházejícími předpisy EU, zkoumáme pokroky v oblasti pojištění a sledujeme alternativní řešení rizik a pojištění.

FORWARD

S hrdostí vám představujeme FORWARD, naši nejnovější publikaci pro klienty zaměřenou na problematiku logistiky a dopravy. FORWARD je vyvrcholením rozsáhlého výzkumu a praktických zkušeností, jehož cílem je posílit postavení dopravních a logistických podniků všech velikostí. Tato komplexní publikace představuje nejnovější poznatky a strategie, které umožňují podnikům dosáhnout bezkonkurenčního růstu a úspěchu v dnešním dynamickém a konkurenčním prostředí dopravy a logistiky.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175