Doskonale wiemy, że globalna ekspansja firmy daje wiele możliwości, ale wiąże się też z wieloma zagrożeniami. Wraz z wejściem i rozwojem na nowych rynkach pojawiają się nowe wyzwania, także w dziedzinie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami. Należy wziąć pod uwagę lokalną sytuację prawną, na przykład obowiązkowe ubezpieczenia, podatki lub zobowiązania licencyjne, ale także bariery językowe lub specjalne wymagania dotyczące compliance.

Roland Litzinger

Head of International Business GrECo Austria

T +43 664 210 50 13