Dzieci to nasza przyszłość

Misją GrECo jest rozwój dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. GrECo Foundation wspiera akcje Caritas Lerncafés i Rat auf Draht, a także projekty edukacyjne w Rumunii i Polsce.

Fundacja GrECo promuje rozwój dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. By czynić to w sposób zrównoważony, od kilku lat koncentruje się na wspieraniu projektów długoterminowych. Wśród nich są Licht ins Dunkel, Caritas Lerncafés, Rat auf Draht, ale także szkolenie praktykantów w szkole zawodowej “Centrul pentru Educatie si Formare Profesionala CONCORDIA” koło Bukaresztu oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Polski.

Z reguły ukończenie szkoły jest podstawą wejścia w coraz bardziej kompleksowe środowisko pracy. Niestety, wielu młodym ludziom odmawia się tej drogi, ponieważ sama szkoła nie wspiera w wystarczającym stopniu ich talentów

Docenianie i promowanie talentów

Na całym świecie rynek pracy charakteryzuje się tak zwaną “wojną o talenty”. Ale gdzie firmy mogą je znaleźć? Przede wszystkim najpierw trzeba je dostrzec, by potem wspierać i promować za pomocą odpowiednich środków. Talenty bywają wrodzone, jak i nabyte. Wsparcie musi zaczynać się więc już w trakcie edukacji – tak, aby młodzi ludzie mogli rozpoznać i rozwijać swoje uzdolnienia. Tylko w ten sposób mogą później znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, wykorzystać mocne strony na rynku pracy i wnieść wkład w życie społeczności

Indywidualne wsparcie edukacyjne i nadzór pedagogiczny

Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej indywidualna pomoc dydaktyczna bywa trudna. Pandemia spowodowała dalsze pogorszenie ogólnych warunków życia. Podczas nauki w domu i nauczania zdalnego uczniowie często są pozostawieni sami sobie. Oddzielenie od znanego środowiska rówieśników u wielu młodych ludzi coraz częściej prowadzi do obciążenia psychicznego. W takich przypadkach tym ważniejsze jest zapewnienie opieki pedagogicznej, która wspiera edukację i tworzy ramy sprzyjające kreatywności, duchowi pracy zespołowej i umiejętnościom społecznym. Różne projekty w ramach opieki popołudniowej, np. Caritas Lerncafés, oferują swoim podopiecznym znajome środowisko, w którym obok nauki opartej o zabawę, pamięta się także o przyjemnościach.

Program stypendialny ART GrECo

Od trzech lat GrECo Polska przy wsparciu Fundacji GrECo promuje utalentowaną polską młodzież, prowadząc program stypendialny ART GrECo. O 14 stypendiów w wysokości 3.000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 35.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?

1. Wybierz kategorię, w której chcesz zgłosić swoje osiągnięcia (Nauka, Sztuka, Sport). Możesz wybrać tylko jedną kategorię! Następnie przygotuj skany dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia.
 
2. Przygotuj esej na jeden wybrany temat:
– „Moja recepta na szczęście” lub
– „Praca marzeń”.
 
3. Przygotuj plan stypendialny.
 
4. Poproś nauczyciela, opiekuna sportowego lub artystycznego o napisanie listu rekomendacyjnego (list musi być podpisany także przez dyrektora Twojej szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły).
 
5. Wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go na stronie programu: https://greco.services/pl/o-nas/program-stypendialny-art-greco/
 
6. Wyślij załączniki do formularza na adres poczty elektronicznej Organizatora: stypendia@greco.services.
 
7. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.10.2022 r.

A co będzie dalej?

Fundacja GrECo będzie podążać tą drogą także po zakończeniu pandemii. Spotkania z młodymi ludźmi są dla nas niezwykle istotne. Wielu wolontariuszy w Grupie GrECo już teraz przyczynia się do realizacji projektów poprzez osobiste zaangażowanie.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111

Adam Riley w GrECo

Do Grupy dołącza międzynarodowy specjalista od Health & Benefits.

Adam Riley został powołany na stanowisko Group Practice Leader Health & Benefits. Będzie odpowiedzialny za kreowanie i rozwój działalności GrECo w sektorze Health & Benefits w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
 
Wcześniej związany był z Howden Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Globalnej Sprzedaży, Employee Benefits, wchodzącej w skład specjalistycznej grupy Global Employee Benefits Practice Group. Adam był również globalnym managerem ds. świadczeń pracowniczych w międzynarodowej sieci Howden One International Network. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Aon, Portus Consulting i Pannells w Wielkiej Brytanii.

Serdecznie witamy Adama w GrECo i cieszymy się, że dołączył do nas w tak ważnym momencie naszego rozwoju. Adam jest niezwykle cenionym i szanowanym ekspertem sektora Health & Benefits. Wnosi on do GrECo bogate doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim – jak już zdążyliśmy się przekonać – świeże spojrzenie. W imieniu Zarządu, osobiście życzę Adamowi samych sukcesów w tej roli” – podkreśla Georg Winter, CEO Grupy GrECo.

Adamie, witaj w GrECo! Dlaczego zdecydowałeś się do nas dołączyć?
Dzięki nabyciu MAI CEE, GrECo stało się wiodącym specjalistycznym brokerem i doradcą ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Powierzenie mi nowej roli polegającej na prowadzeniu, budowaniu i rozwijaniu sektora Health & Benefits odzwierciedla potrzeby klientów w krajach, w których GrECo prowadzi działalność.
Zgodnie z naszą strategią rozwoju, chcemy stać się wiodącym doradcą w zakresie zdrowia i świadczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu wzrośnie wartość dodana dla klientów, partnerów i ubezpieczycieli..
 
Jakie są kluczowe kwestie, o których rozmawiają pracodawcy?
Poza świadczeniami ubezpieczeniowymi, firmy zwracają uwagę na inne czynniki, które są częścią szerszej strategii HR i organizacji. Na decyzje dotyczące koncepcji i strategii świadczeń wpływ mają takie obszary jak ESG (klimat, społeczeństwo i zarządzanie), dostosowanie świadczeń do celów korporacyjnych, tworzenie wartości dla pracowników i osiąganie zrównoważonej harmonii między życiem zawodowym a prywatnym przez pracowników.
 
Czego pracodawcy oczekują od partnera H&B?
Doskonałe pytanie! Myślę, że zależy im na współpracy z zaufanym i lojalnym partnerem, który może zaoferować im większe wsparcie oraz indywidualne i postępowe rozwiązania, połączone z fachowym i profesjonalnym doradztwem. Dzięki temu zyskują pewność, że otrzymują odpowiednie usługi, strategie i kierunek, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich pracowników i swojej firmy.
 
Opowiedz nam trochę o sobie. Co robisz poza pracą?
Mam żonę i dwie córki. Uwielbiam nurkowanie SCUBA – i jestem asystentem instruktora PADI. Kiedy nie opowiadam akurat o H&B, jestem albo z moją rodziną, albo pod wodą, czyli w dwóch najfantastyczniejszych miejscach na świecie!
 
Dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
Dołączenie do GrECo na kolejnym etapie rozwoju strategicznego jest bardzo ekscytujące i daje mi wielką szansę na zbudowanie i poprowadzenie biznesu H&B. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego zespołu i współtworzyć jego przyszłą strategię.

Related Insights

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dla Rosji, Białorusi i Ukrainy

Insurance cover exclusion papers

Aktualne programy ubezpieczeniowe, które rozpoczęły się przed wybuchem wojny w Ukrainie, w większości przypadków – do czasu kolejnego odnowienia – gwarantują ochronę ubezpieczeniową w ramach uzgodnionych umów ramowych w kraju macierzystym, DIC i FInC.

11 lipca 2022 r.

Europejskie rynki ubezpieczeniowe i reasekuracyjne nie oferują obecnie żadnych nowych ubezpieczeń dla ryzyk związanych z mieniem i przerwami w działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi i, z kilkoma wyjątkami, Ukrainy. Jednakże aktualne programy ubezpieczeniowe, które rozpoczęły się przed wybuchem wojny w Ukrainie, w większości przypadków – do czasu kolejnego odnowienia – gwarantują ochronę ubezpieczeniową w ramach uzgodnionych umów ramowych w kraju macierzystym, DIC i FInC.

Przy wszystkich najbliższych odnowieniach i nowych umowach zakres geograficzny zostanie ograniczony, a zatem wymienione kraje zostaną zasadniczo wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to przede wszystkim wyznaczonych lokalizacji, które były wcześniej ubezpieczone w ramach programów, choć w rzeczywistości wyłączenie wykracza poza ich zakres i dotyczy również wszelkiego nieokreślonego ryzyka i majątku znajdującego się na wskazanych terytoriach. W przeszłości takie ryzyka były uwzględniane w standardowych umowach ubezpieczeniowych, na przykład poprzez specjalne klauzule dla małych ryzyk zagranicznych (biura, małe magazyny itp.) lub poprzez automatyczne tymczasowe włączenie “Nowych lokalizacji biznesowych”. W business interruption może dotyczyć wszelkich zakłóceń łańcucha dostaw.

Przy wszystkich najbliższych wznowieniach należy zatem sprawdzić, czy może wystąpić luka w pokryciu z powodu ogólnego wyłączenia wskazanych terytoriów. Niestety, jedyną alternatywą jest próba wykupienia ochrony ubezpieczeniowej dla tych ryzyk w lokalnych firmach ubezpieczeniowych, przy wsparciu naszego lokalnego brokera wspomagającego.

Nawet jeśli głównym tematem są ubezpieczenia majątkowe, należy zauważyć, że podobnego wyłączenia dla ryzyk, które powstają na terenie krajów dotkniętych kryzysem, można się spodziewać także w innych liniach ubezpieczeń.

Odrzutowce na fali wznoszącej

Nie wiadomo jeszcze, jak długo utrzyma się obecny “wiatr w żagle” dla lotnictwa prywatnego, ale wzrost liczby klientów spodziewany jest również w miesiącach letnich 2022 roku.

W 2020 r. pandemia koronawirusa ograniczyła globalny ruch samolotów o ponad 75% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ruch prywatnych odrzutowców otrząsnął się z kryzysu szybciej niż regularny ruch lotniczy, a teraz odnotowuje nawet istotny wzrost (średnio o 25% w 2021 r. w porównaniu z 2019 r.). Pierwsze tygodnie bieżącego roku również pokazują, że tendencja ta utrzymuje się, a koronawirusowy kryzys doprowadził do bezprecedensowego wzrostu liczby lotów – jest ich już o 35,4% więcej niż przed pandemią.

Co spowodowało ożywienie?

Sprawcą pierwszego boomu na loty prywatne były rządy, organizujące dwucyfrową liczbę lotów dziennie, by sprowadzić obywateli z regionów dotkniętych epidemią (zwłaszcza z okolic chińskiego Wuhan). Ponadto z większych firm napłynęły zamówienia na przeloty pracowników. „To był odruch, zwłaszcza po doświadczeniach z wirusem SARS” – mówi Jeffrey Lowe, dyrektor naczelny Asian Sky Group z siedzibą w Hongkongu. Do ożywienia doprowadziły zatem doświadczenia związane z ograniczeniami w podróżowaniu lub kwarantanną wprowadzoną zimą 2002/2003 roku.

Drugi impuls związany jest z samymi liniami lotniczymi, które musiały przecież drastycznie ograniczyć lub zaprzestać świadczenia usług. Przykładowo loty do Chin zostały zawieszone do kwietnia. Samoloty, które w ogóle jeszcze latały – jak chińskich państwowych linii lotniczych – pod naciskiem swojego rządu ograniczyły obsługę i zaostrzyły środki bezpieczeństwa w kontaktach między podróżnymi, a także z personelem latającym. Oznaczało to m.in. brak koców i poduszek, obowiązkową odzież ochronną oraz ograniczony posiłek, podawany w zapieczętowanych paczkach. „Nie jest to doświadczenie, po którym przyjeżdża się wypoczętym” – relacjonuje jeden z podróżujących służbowo.

Tymczasem nawet w czasach koronawirusa loty były potrzebne. Ciągła produkcja i prowadzone projekty biznesowe spowodowały, że firmy zaczęły pozwalać profesjonalistom i menedżerom wyższego szczebla podróżować prywatnymi samolotami. Wyższe koszty miały również zaletę: mniejsze samoloty mogą bowiem lądować na małych, prowincjonalnych lotniskach, oddalonych od głównych portów lotniczych, podróżni są zabierani i odwożeni bezpośrednio do samolotu, a czas podróży zależy od planów pasażerów, a nie od rozkładu lotów.

Nie należy również zapominać o zamożnych podróżujących, którzy nie chcą, aby wirus decydował o ich planach podróży. Dotyczy to wyjazdów do regionów dotkniętych kryzysem, ale także do miejsc wypoczynku, które nie są obecnie dotknięte kryzysem, a jednak konieczne jest unikanie dużych lotnisk przesiadkowych. W normalnych warunkach koszt jednej godziny lotu mniejszymi odrzutowcami wynosi do 4 tys. EUR, a większymi odrzutowcami dalekiego zasięgu nawet do 10 tys. EUR. Obecnie, ze względu na popyt i wyższe wymagania, może on być wyższy o 20% do 50%.

Nowa rzeczywistość

Podwyżki wynikają nie tylko z podaży i popytu, ale także ze zwiększonych wymagań klientów. Nierzadko klienci wymagają, aby żaden członek załogi nie przebywał w jednym z regionów dotkniętych kryzysem przez wiele tygodni, podobnie jak wymagana jest dodatkowa dezynfekcja samolotu oraz tygodniowa kwarantanna załogi. Jednak oczekiwania te mogą wkrótce doprowadzić do sytuacji, w której nawet przy dodatkowych opłatach nie będzie wystarczającej liczby samolotów, aby spełnić wszystkie życzenia podróżnych.

Nie wiadomo, jak długo utrzyma się obecny “wiatr w żagle” dla lotnictwa prywatnego, ale również wiosną 2022 r. spodziewany jest wzrost liczby klientów. Oczekuje się również, że loty biznesowe dla wysokiej rangi osób podróżujących służbowo utrzymają usługi na wysokim poziomie; opisana powyżej elastyczność jest kluczowym czynnikiem zwłaszcza dla tej grupy klientów.

Podsumowując, przed dostawcami prywatnych odrzutowców otwierają się nowe możliwości. Ale też kolejne wyzwania, jak zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów czy niebezpieczeństwo przelotów nad Ukrainą…

Źródła:
Airline Industry
Statistics
Privatjets in demand as never before
Air Charter Service expects boom for private jet travel

Patrick Kremer

Account Manager

T +43 5 04 04 – 399

Grupa GrECo kieruje się ku przyszłości

GrECo Group Specialist Insurance and Risk Management
 • Friedrich Neubrand odchodzi z Rady Nadzorczej
 • Friedrich Neubrand jr. przechodzi z Zarządu do Rady Nadzorczej
 • Ante Banovac zostaje nowym członkiem Zarządu

Lider zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w Austrii i Europie Wschodniej przygotowuje reorganizację w Zarządzie i Radzie Nadzorczej GrECo International Holding AG.

Friedrich Neubrand, założyciel firmy i wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej, odejdzie z Rady Nadzorczej w połowie 2023 roku, a jego następcą zostanie syn Friedrich Neubrand jr. Friedrich Neubrand jest przekonany, że “dzięki strategicznemu przeorganizowaniu obraliśmy kurs na pomyślną i niezależną przyszłość w najlepszym możliwym współdziałaniu ze wszystkimi partnerami”.

Friedrich Neubrand jr. pracę w rodzinnej firmie rozpoczął w 1987 r. Od 2005 r. jest członkiem Zarządu. Odegrał kluczową rolę w międzynarodowej ekspansji firmy w Europie Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatnich kilku dekad. Grupa GrECo jest obecnie reprezentowana na 18 rynkach w Europie Wschodniej. “Moje przejście do Rady Nadzorczej gwarantuje, że jako rodzina będziemy reprezentowani zarówno w Radzie Nadzorczej, jak i w Zarządzie, gdzie pozostanie mój brat Georg” – podkreśla Friedrich Neubrand jun.

Odpowiedzialność za Pion Sales & Account Management przejmie Georg Winter, który od prawie 10 lat jest członkiem Zarządu GrECo International Holding AG.

Obok Georga Neubranda i Georga Wintera funkcję członka Zarządu będzie pełnić Ante Banovac. „Cieszę się, że udało nam się powołać naszego współpracownika, Ante Banovaca, na to strategicznie niezwykle istotne stanowisko. Jest on idealnym uzupełnieniem Zarządu.” – podkreśla Friedrich Neubrand. Ante Banovac przez kilka lat piastował kierownicze stanowiska w branży ubezpieczeniowej, a w 2014 roku dołączył do GrECo. Jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż i koordynację rynków, w sposób szczególny przyczynił się do dalszego rozwoju Spółki na rynkach międzynarodowych.

Friedrich Neubrand podsumowuje: “Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, Klientom
i Partnerom, a także Radzie Nadzorczej GrECo za wspaniałą współpracę w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Nadszedł czas, abym odszedł z Rady Nadzorczej. W wieku prawie 82 lat, po intensywnej karierze zawodowej, skoncentruję się teraz na sprawach rodzinnych i swoim hobby“.

Niezbędne uchwały zostaną podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiedzeniu Rady Nadzorczej w czerwcu.

O GrECo

Grupa GrECo oferuje swoim klientom indywidualne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami oraz jest wiodącym doradcą ubezpieczeniowym dla przemysłu, handlu i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa GrECo, założona w 1925 roku, jest niezależną firmą rodzinną; rodzina Neubrand posiada 86,67% udziałów. Firma ma siedzibę w Wiedniu i zatrudnia 1000 osób w 60 biurach, z tego 415 osób w samej Austrii. W 2020 roku Grupa uplasowała składkę w wysokości 871 mln EUR i osiągnęła łączny skonsolidowany obrót w wysokości 101 mln EUR.

Wojna w Ukrainie i jej wpływ na branżę ubezpieczeniową

W przypadku wojny umowy ubezpieczeniowe z reguły obowiązują do naturalnej daty wygaśnięcia, ale należy uznać, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo ograniczony, gdyż straty bezpośrednio lub pośrednio związane ze zdarzeniami wojennymi są wyłączone w prawie wszystkich liniach biznesowych.

16 marca 2022 r.
Wojna w Ukrainie, która trwa od 24 lutego, oraz reakcja świata zachodniego w postaci sankcji gospodarczych wobec Rosji, ma istotny wpływ na biznes, w tym również na branżę ubezpieczeniową. My, jako brokerzy ubezpieczeniowi zajmujący się ryzykami zlokalizowanymi w Ukrainie i w Rosji, których klientami są rosyjskie osoby prawne lub fizyczne, czujemy się zobowiązani zajmować się tymi skutkami.

Ubezpieczenie ryzyka w Ukrainie

Zgodnie z definicją aktuarialną całe terytorium Ukrainy jest klasyfikowane jako strefa wojny, a surowe sankcje dotyczą również terytoriów Krymu, Ługańska i Doniecka.

W przypadku wojny umowy ubezpieczeniowe na ogół obowiązują do czasu ich naturalnego wygaśnięcia, ale zakres ochrony ubezpieczeniowej należy oceniać jako bardzo ograniczony, ponieważ szkody pozostające w bezpośrednim lub pośrednim związku ze zdarzeniami wojennymi są wyłączone w prawie wszystkich liniach biznesowych. Problem pojawia się również w przypadku szkód, które same w sobie są jeszcze objęte ubezpieczeniem, ale nie jest możliwe spełnienie obowiązków stanowiących warunek wstępny wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Należy to oceniać indywidualnie dla każdego przypadku.
Firmy ubezpieczeniowe spoza Ukrainy nie są gotowe do przedłużania lub odnawiania umów ubezpieczeniowych ani do podejmowania nowej działalności ze względu na sytuację wojenną i związane z nią utrudnienia w realizacji kontraktów. Ubezpieczyciele z siedzibą w Ukrainie działają obecnie w trybie awaryjnym i mogą świadczyć usługi jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Należy zatem założyć, że zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej w Ukrainie będzie wiązało się z dużymi trudnościami.

Ubezpieczenie ryzyka w Rosji

Rosja nie jest strefą działań wojennych, dlatego istniejące zobowiązania i umowy dotyczące ochrony ubezpieczeniowej są w zasadzie w pełni ważne. Rosja jest jednak dotknięta sankcjami nałożonymi przez ONZ, UE, USA i Wielką Brytanię, które obejmują zakaz świadczeń ubezpieczeniowych dla niektórych osób, firm i organizacji, a także niektórych towarów i produkcji (sankcje sektorowe). Sankcje te muszą być przestrzegane przez wszystkich obywateli państw lub wspólnot państw, które je wydały, pod groźbą kary finansowej.

O ile zadaniem brokera ubezpieczeniowego nie może być doradzanie klientom w zakresie sankcji związanych z dostawami towarów lub transakcjami finansowymi, o tyle do jego obowiązków należy dostarczanie informacji o możliwościach ubezpieczenia ryzyka, o ile są one prawnie dopuszczalne w świetle sankcji, oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.

Oprócz wspomnianych tu pokrótce sankcji, wszyscy zachodni ubezpieczyciele i reasekuratorzy zdecydowali się obecnie nieoferować żadnych nowych możliwości rosyjskim ubezpieczycielom. Federacja Rosyjska zareagowała na to, zakazując rosyjskim ubezpieczycielom współpracy z partnerami zagranicznymi – tj. ubezpieczycielami i brokerami ubezpieczeniowymi – z “nieprzyjaznych krajów”, w tym ze wszystkich państw członkowskich UE. Zakaz trwa do końca bieżącego roku. W ten sposób Rosja jest odizolowana od międzynarodowego rynku ubezpieczeń. Najwięksi międzynarodowi brokerzy ubezpieczeniowi wycofali się z Rosji, a ubezpieczyciele posiadający filie w Rosji najprawdopodobniej pójdą w ich ślady.

Jeżeli interesy klientóww Rosji wymagają ochrony ubezpieczeniowej, zaleca się kontakt z rosyjskim brokerem ubezpieczeniowym, który może uzyskać wymaganą ochronę. Brokerzy ubezpieczeniowi, a także inne firmy nie mogą kontaktować się z większością rosyjskich ubezpieczycieli, ponieważ znajdują się na liście sankcji. Rosyjski rynek ubezpieczeniowy skupia wielu profesjonalnych ubezpieczycieli, wspieranych obecnie przez państwowe towarzystwo reasekuracyjne, dzięki czemu mogą zaoferować rozsądną ochronę ubezpieczeniową. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie jest możliwe tylko w rublach, prawdopodobnie dostępne są niższe sumy ubezpieczenia niż te, które mogą być potrzebne, a w wyniku sankcji siła finansowa tych ubezpieczycieli również ucierpi w przyszłości.

Białoruś

Skala współzależności gospodarczych Europy z Białorusią jest znacznie mniejsza niż w przypadku relacji z Rosją, ale można założyć, że z jednej strony sankcje będą w coraz większym stopniu dotyczyć także tego kraju, a z drugiej strony zachodnia branża ubezpieczeniowa całkowicie wycofa się ze współpracy z tamtejszymi ubezpieczycielami.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje oparte są na aktualnym stanie rozwoju wydarzeń w konflikcie zbrojnym w Ukrainie i w każdej chwili mogą nastąpić zmiany.

Andreas Krebs

Andreas Krebs

Head of Insurance Mediation Services

T +43 5 0404 229

Ubezpieczenia parametryczne

Korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na które klient-rolnik nie zawsze ma wpływ.

Jakie są cechy ubezpieczeń parametrycznych?

Istotną cechą ubezpieczeń parametrycznych jest prostota związana z zawarciem umowy oraz jej obsługą (likwidacją szkód).
Parametry, na bazie których konstruowane są ubezpieczenia indeksowe mogą być różne, każdy z nich musi jednak posiadać następujące cechy:

 • musi być jasno zdefiniowany. Najczęściej jest to konkretny wskaźnik, np. liczba dni spełniających określone warunki przy parametrach pogodowych (opady, temperatura);
 • powinien być niezależny od ubezpieczającego/ubezpieczonego, co oznacza, że klient nie powinien mieć pływu na mierzoną wielkość parametru, w tym przypadku parametry pogodowe są najlepszym rozwiązaniem
 • wartość parametru powinna być dostępna z niezależnego źródła, aby zapewnić wiarygodność danych i możliwość ich weryfikacji przez wszystkie strony umowy. Z tego względu dane pogodowe, pochodzące z państwowej służby meteorologicznej są najbardziej odpowiednie do potrzeb związanych z ubezpieczeniem. W niektórych przypadkach dopuszcza się parametr pochodzący z lokalnych, należących do klienta stacji meteo. Wymaga to jednak weryfikacji, na ile wskazania tej stacji w dłuższym okresie są zbieżne z danymi niezależnymi.

W artykule opublikowanym przez Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Jacek Chojnacki opisuje cechy ubezpieczeń parametrycznych. Przypomina również, że korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na które Klient nie zawsze ma wpływ.
 
Cały artykuł można znaleźć tutaj.

Chojnacki Jacek

Jacek Chojnacki

Dyrektor Regionu Food & Agri. Broker ubezpieczeniowy.

T +48 609 600 960

Zrównoważony rozwój zmienia reguły gry?

Konsekwencje dla krajobrazu ryzyka i ubezpieczeń majątkowych

Aby do 2030 r. osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne, w Unii Europejskiej opracowano plan działania, który przewiduje przekierowanie przepływów kapitałowych na zrównoważone inwestycje, a jednocześnie wnosi istotny wkład w osiągnięcie celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój staje się więc coraz ważniejszym celem dla firm, co będzie miało również radykalny wpływ na krajobraz ryzyka, a w konsekwencji na zarządzanie ubezpieczeniami. Z punktu widzenia ubezpieczeń majątkowych, szczególnie widoczne są następujące zmiany..

Europejski Zielony Ład

Unijna strategia Zielonego Ładu stwarza firmom i krajom możliwości zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego poprzez udane inwestycje w zrównoważone technologie i alternatywne formy energii. Oprócz działań mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych, istnieją również cele, które mają sprawić, że świat znów stanie się czystszy i zdrowszy. Pod wieloma względami oznacza to przejście od technologii tradycyjnych do alternatywnych. Jednym z przykładów jest dekarbonizacja, tj. stopniowe wycofywanie węgla, a następnie rezygnacja z paliw kopalnych w procesach przemysłowych i eksploatacji pojazdów silnikowych. Większość z tych rozwiązań z jednej strony będzie miała wpływ na przyszłe zatrudnienie we wszystkich obszarach produkcji paliw kopalnych, a z drugiej strony przyniesie nowe zagrożenia związane z przejściem na technologie alternatywne oraz dostępnością alternatywnych źródeł energii.

Unijne rozporządzenie w sprawie taksonomii określiło kryteria zrównoważonych inwestycji i jednocześnie zobowiązało uczestników rynku finansowego (a więc również zakłady ubezpieczeń) do zapewnienia, że w swoich regularnych testach warunków skrajnych w ramach Solvency II modelują, kwantyfikują i raportują wpływ czynników ESG (Environmental Social Governance, czyli związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym), w szczególności w odniesieniu do zmian klimatu.

ESG zmienia branżę ubezpieczeń

Niektórzy ubezpieczyciele już zaczęli zawężać swoje portfele do “czystej energii” i w związku z tym nie oferują np. pojemności dla elektrowni węglowych.

Axa, Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re i Zurich Insurance Group założyli Net-Zero Insurance Alliance, które zobowiązuje się do przekształcenia portfeli ubezpieczeniowych w firmy o zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Każdy z członków będzie indywidualnie ustalał, jak chce osiągnąć ten cel. Konkretne, możliwe działania to m.in.

 • określenie kryteriów gwarantowania emisji w odniesieniu do działań o największej intensywności emisji gazów cieplarnianych w portfelach ubezpieczeniowych lub
 • włączenie do systemu zarządzania ryzykiem danego przedsiębiorstwa niezależnie określonych, specyficznych kryteriów ryzyka związanych z zerową emisją i dekarbonizacją.

Jednak ESG odgrywa ważną rolę nie tylko w samych firmach ubezpieczeniowych – uznano, że w przyszłości, w ubezpieczeniach korporacyjnych, czynniki te mogą być ważnym źródłem informacji do oceny ryzyka korporacyjnego. Badanie przeprowadzone przez Allianz Global & Corporate Solutions wykazało, że “parametry ESG mają moc prognozującą i wnoszą użyteczne informacje do skutecznej analizy ryzyka”.

Jako wiodący doradca w zakresie zarządzania ryzykiem i pośrednictwa ubezpieczeniowego wspieramy naszych klientów w realizacji ich celów ESG oraz we wszystkich procesach transformacji dla bardziej zrównoważonego rozwoju. Wspólnie analizujemy zmiany w krajobrazie ryzyka i opracowujemy specjalne rozwiązania, np. w zakresie ubezpieczenia zakładów produkujących energię alternatywną.

Rudolf Schiel

Competence Center Manager Property

T +43 664 822 27 58

Elektrownie i instalacje fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne są jednym z najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii na świecie. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, na koniec kwietnia 2021 r. fotowoltaika osiągnęła poziom 4 690 MW mocy zainstalowanej. Zgodnie z prognozami ekspertów przyszłość tego typu instalacji w Polsce rysuje się w jasnych barwach.

Zarówno małe przydomowe instalacje, jak i wieloskalowe projekty przeżywają rozkwit. Fotowoltaika cieszy się ogromnym powodzeniem z kilku podstawowych powodów:

 • Koszty wyprodukowania energii ze źródeł odnawialnych – takich jak wiatr i fotowoltaika – drastycznie się obniżają, tak że są one w stanie konkurować ze źródłami konwencjonalnymi. Ekonomia skali i innowacje już teraz sprawiają, że energia odnawialna staje się najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem, nie tylko pod względem środowiskowym, ale również ekonomicznym.
 • Technologia paneli fotowoltaicznych przez lata była dopracowywana. Dzisiaj produkowane panele posiadają bardzo wysoką wydajność i utrzymują ją przez długie lata. Jednocześnie technologia stała się tańsza i bardziej dostępna.
 • Bardzo istotną zachętą do inwestycji w fotowoltaikę są coraz liczniejsze programy dotacji, które są oferowane przez państwo czy też Unię Europejską.
 • Energia fotowoltaiczna nie emituje gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie w procesach wytwarzania energii, co czyni ją najczystszym i najbardziej realnym rozwiązaniem zapobiegającym degradacji środowiska.
 • W porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii, takimi jak węgiel, gaz, ropa naftowa i energia jądrowa, których zasoby są ograniczone, czyste energie są tak samo dostępne jak słońce, z którego pochodzą, i dostosowują się do naturalnych cykli, stąd ich nazwa “odnawialne”. Czyni je to niezbędnym elementem zrównoważonego systemu energetycznego, który pozwala dziś na rozwój bez narażania na ryzyko przyszłych pokoleń.
 • Ponadto, energia fotowoltaiczna jest dostępna praktycznie wszędzie, co przyczynia się do zmniejszenia importu energii oraz do tworzenia dobrobytu i lokalnych miejsc pracy.
 • Z tych powodów produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej i jej efektywne wykorzystanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Nie takie zielone

Czy panele słoneczne są naprawdę tak “zielone”? Wpływ paneli słonecznych na środowisko jest szeroko dyskutowany i komentowany. Okazuje się, że energia słoneczna nie jest doskonała.

Produkcja paneli wymaga zużycia większej ilości energii i wykorzystania sprzętu spalającego paliwa kopalne do wydobycia, produkcji i transportu niż oszczędza instalacja w procesie eksploatacji.

Do produkcji ogniw fotowoltaicznych, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną, używa się toksycznych materiałów i substancji chemicznych. Niektóre słoneczne systemy grzewcze wykorzystują potencjalnie niebezpieczne płyny do przenoszenia ciepła. Wycieki tych materiałów mogą być szkodliwe dla środowiska.

Instalacja fotowoltaiczna może pracować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Jednak coraz częściej pada pytanie, jaki los czeka panele po zakończeniu eksploatacji. Co się dzieje, gdy panele słoneczne ulegają uszkodzeniu lub są wycofane z eksploatacji? Ile kosztuje i jakie niesie konsekwencje dla środowiska utylizacja czy nawet recykling podzespołów? Fotowoltaika jest stosunkowo młodą dziedziną energetyki, dlatego ten ostatni aspekt będzie miał większe znaczenie dopiero za kilkanaście lat. Rozsądni Inwestorzy powinni jednak myśleć o tym już na etapie planowania inwestycji.

Co się dzieje, gdy panele słoneczne ulegają uszkodzeniu lub są wycofane z eksploatacji? Chociaż recykling paneli słonecznych nie stał się jeszcze poważnym problemem, to w nadchodzących dekadach stanie się nim, ponieważ panele słoneczne będą wymagały wymiany. Obecnie moduły słoneczne mogą być utylizowane wraz z innymi standardowymi odpadami elektronicznymi. Kraje, w których nie ma solidnych systemów utylizacji e-odpadów, są bardziej narażone na problemy związane z recyklingiem.

Podejście ubezpieczycieli

A w jaki sposób ubezpieczyciele postrzegają segment instalacji fotowoltaicznych? W ostatnim czasie podejście rynku ubezpieczeniowego uległo znaczącej zmianie. Ubezpieczyciele mocno zaostrzyli warunki oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, jak również podnieśli ceny. Zmiana związana jest z bardzo niskimi poziomami franszyz redukcyjnych, wysoką częstością występowania szkód oraz ekspozycją na szkody naturalne.

Tendencja końca roku 2020 oraz początku roku 2021 pokazuje, że nawet w przypadku wznowienia bezszkodowej polisy jej cena rosła średnio o 12,5%-15%. Dodatkowo duża część rozszerzeń zakresowych, takich jak ryzyko cybernetyczne, terroryzm czy rozszerzenie odpowiedzialności o szkody związane z pracami budowlano-montażowymi znikają z ofert.

Podstawowe ryzyka występujące podczas użytkowania instalacji fotowoltaicznych:

 • zdarzenia naturalne: huragan, gradobicie, piorun, nacisk śniegu, mróz, pożar
 • błędy projektowe i wykonawcze
 • kradzież (w szczególności z instalacji posadowionych w miejscach odludnych – pola) i wandalizm
 • przegryzienie kabli przez gryzonie (w braku izolacji odpornej na przegryzienie)
 • zagrożenia pochodzące z samych instalacji PV, umieszczonych na dachach: porażenie użytkownika prądem ze względu na trwale występujące wysokie napięcia, zatrucia toksycznymi gazami, odrywające się i spadające elementy.

Pozostałe przyczyny uszkodzeń:

 • niewłaściwa liczba lub złe wymiary mocowań przenoszących obciążenia
 • nieuwzględnienie w projekcie obliczeń statycznych budynków, na których montuje się panele
 • promienie UV i cykle termiczne powodujące dostawanie się wilgoci i wody z opadów do uszczelnionych sekcji instalacji
 • awarie przetwornika mocy wskutek zużycia prowadzące do przestojów instalacji (czas życia przetwornika =~czas życia innych komponentów elektronicznych)
 • wadliwa instalacja elektryczna.

Szkody* wyrządzone przez żywioły naturalne: 51% ilościowo i 54% kwotowo powodowane jest przez:

 • przepięcia – pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna
 • burze
 • ciężar śniegu
 • gradobicie.

Szkody wyrządzone przez pozostałe przyczyny: 49% ilościowo i 46% kwotowo powodowane jest przez:

 • pożar
 • kradzież
 • inne, różnorodne przyczyny.

*dane przygotowane na podstawie doświadczeń szkodowych reasekuratorów z Niemiec.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Wiatr zmian w energetyce” we wrześniu 2021 roku.

Marzena Miszczak

Broker ubezpieczeniowy

T +48 785 091 751

Czy jesteście gotowi na darmową energię elektryczną?

Europa inwestuje na masową skalę w źródła energii odnawialnej. Przeciwnicy tych technologii mają wiele trafnych argumentów, a jednym z najważniejszych jest dostępność energii elektrycznej pochodzącej z OZE: co będzie, jeśli nastąpi nagły wzrost zapotrzebowania na energię? Wyobraźmy sobie, co się wydarzy, gdy podczas przerwy w połowie finału Mistrzostw Europy wszyscy w Anglii włączą czajniki, a dzień będzie pochmurny i bezwietrzny?

Dostosowanie produkcji i zużycia energii

To nie jest błahy problem. Blackout w Anglii w 2019 roku był spowodowany zakłóceniem funkcjonowania sieci. Do częściowej awarii sieci doprowadziło uderzenie pioruna w sieć przesyłową i wynikający z tego brak możliwości utrzymania częstotliwości sieci pomiędzy 49,5 Hz a 48,8 Hz. System wymagał ponad 2 100 MW mocy rezerwowej, a dostępne było tylko 1 000 MW. Przez 45 minut ponad 1 milion odbiorców było pozbawionych prądu. Pośrednie szkody trwały jeszcze przez kolejne dwa dni (48 godzin później pociągi wciąż były opóźnione). Część winy za incydent przypisano systemowi Electricity System Response.

Wydarzenie to utorowało drogę do całkowitej reorganizacji parametrów wytwarzania energii i wymagań technicznych, a także do nowych przetargów na wytwarzanie energii w Wielkiej Brytanii. Jednym z głównych wymogów stał się czas reakcji od zapotrzebowania na moc do włączenia do sieci, krótszy niż 0,5 sekundy. Jak producenci energii odnawialnej mogą sprostać takim wyzwaniom, skoro kontrola nad wiatrem i słońcem jest niemożliwa?

Rola magazynowania energii

Rozwiązaniem są technologie umożliwiające magazynowanie energii. Najpopularniejszym rozwiązaniem są magazyny energii, ale istnieje wiele różnych innych opcji, które można podzielić na trzy grupy: elektryczne, elektrochemiczne i mechaniczne.

Źródło: DNV GL AS (Safety, operation and performance of grid connected energy storage systems, October 2017, DNV GL AS)

Każdy ze wskazanych wariantów magazynowania stanowi dla sektora ubezpieczeń nowe wyzwania, nowe technologie, nieznane ryzyko i duże możliwości rozwoju. Oczywiste jest, że elektrownie szczytowo-pompowe i magazyny energii wymagają unikalnego podejścia i dostosowanej strategii zarządzania ryzykiem. W najbliższych latach pojawi się wiele tego rodzaju inwestycji, ponieważ Zielony Ład przyspieszy rozwój produkcji energii odnawialnej i uwydatni ich główny problem, jakim jest odpowiednia dostępność energii.

Nowy paradygmat super mocy

Aby poradzić sobie z tym problemem, rezerwy sieci muszą być równe trzydniowemu zapotrzebowaniu na energię. Mając to na uwadze już teraz możemy przewidzieć niewiarygodną zmianę paradygmatu energetycznego: Super moc. Ta rewolucja w naszych możliwościach energetycznych przełoży się na większą produkcję energii niż może być wykorzystana, a co za tym idzie, darmową energię w momentach, gdy magazyny energii są w pełni wykorzystane, a energii wyprodukowanej jest więcej niż stanowi aktualne zapotrzebowanie. Widać to na poniższym rysunku.

Źródło: RethinkX

Może to skłonić dużych odbiorców energii elektrycznej do maksymalizacji zapotrzebowania na energię zgodnie z tymi okresami i opracowania nowych procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, które pozwolą im na obniżenie kosztów operacyjnych. Górnictwo kryptowalutowe mogłoby korzystać wyłącznie z nadwyżki produkcji energii.

Zmiana paradygmatu będzie polegać na maksymalizacji, a nie minimalizacji zużycia energii, ponieważ wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przez słońce i wiatr nie jest inwazyjne, szkodliwe jest za to dopuszczenie do jej marnowania. Maksymalizacja zużycia energii może również doprowadzić do powstania nowych ekonomicznych modeli biznesowych, takich jak przekształcanie wody morskiej w wodę pitną.

Ten nowy paradygmat, Super Moc, drastycznie zmieni sytuację w zakresie zużycia energii i doprowadzi do wstrząsów, których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jako brokerzy ubezpieczeniowi musimy badać horyzonty, aby lepiej zrozumieć wizje naszych klientów i pomóc im znaleźć nowe, innowacyjne rozwiązania. W ten sposób możemy odpowiednio wspierać rozwój Państwa firmy w zakresie wytwarzania i magazynowania energii, nawet w przypadku wprowadzania nowych technologii.

Zviadi Vardosanidze

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +43 664 962 39 04