Bessé, czołowa francuska firma doradztwa ubezpieczeniowego, oraz GrECo, największy niezależny doradca w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w Europie Wschodniej, ogłaszają podpisanie umowy o wyłącznej współpracy partnerskiej w celu rozszerzenia dystrybucji ubezpieczenia parametrycznego „Rapeseed Germination”. Wspólny projekt Bessé i GrECo, oparty na innowacji opracowanej przez Bessé we współpracy z AXA Climate, wdraża obecnie europejskie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń parametrycznych.

Wyjątkowa innowacja stworzona na potrzeby branży rolno-spożywczej

Firma Bessé to pionier w dziedzinie ubezpieczeń parametrycznych, promujący innowacyjność. We Francji jej zespoły opracowały unikalny produkt ubezpieczeniowy dla podmiotów z sektora nasion oleistych jako odpowiedź na rosnące ryzyko klimatyczne mające wpływ na uprawę rzepaku: coraz bardziej suche lata pogarszają potencjał wzrostu tej uprawy już od najwcześniejszych etapów jej rozwoju. Opracowane rozwiązanie chroni ryzyko związane z kiełkowaniem (brakiem wschodu) rzepaku i jest przeznaczone w szczególności dla firm nasiennych i organizacji dystrybutorów nasion. Unikalny na rynku produkt jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala określić jakość kiełkowania rzepaku w skali całego pola, poprzez pomiar biomasy.

Opracowana przez ekspertów Bessé innowacja zyskuje popularność wśród producentów rolnych: we Francji zastosowano ją już na prawie 80 000 hektarów, a w 2022 roku po raz pierwszy wdrożono ją w Rumunii.

Wspólna praca nad stworzeniem europejskiego rozwiązania w zakresie ubezpieczeń parametrycznych

Przykład Francji stanowi satysfakcjonujący dowód, że rozwiązanie to jest w stanie spełnić wymagania dotyczące ubezpieczania upraw rzepaku, a to z kolei otwiera nowe perspektywy rozwoju w krajach europejskich o silnym sektorze rolniczym.
Istniejąca sytuacja skłoniła Bessé do współpracy z firmą GrECo na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Po kilkumiesięcznych wspólnych działaniach mających na celu dokładne poznanie potrzeb interesariuszy w tych krajach i dostosowanie rozwiązania do lokalnej specyfiki, partnerzy podpisali umowę o wyłącznej dystrybucji, która jest już wdrażana.  

Jean-Philippe PAGES
Head of Bessé Large Risks Department

Cieszy nas fakt podpisania umowy dystrybucyjnej z GrECo. Firma ta ma w swoich zespołach – podobnie jak my – ekspertów z branży rolno-spożywczej, dysponuje również solidną wiedzą na temat ubezpieczeń rolniczych i parametrycznych. Jestem dumny z tego wspólnego projektu, który doprowadził do opracowania europejskiego rozwiązania ubezpieczeniowego odpowiadającego nowym potrzebom przemysłu rolno-spożywczego. To partnerstwo potwierdza również trafność strategii Bessé i stanowi zachętę do dalszego wprowadzania innowacji z korzyścią dla naszych klientów.

Shylov Maksym, GrECo Practice Leader Food & Agriculture

Maksym Shylov
GrECo Group Practice Leader in the Food & Agriculture industry

Strategia firmy GrECo zakłada specjalizację w rozwiązaniach dostosowanych do wybranych branż, takich jak żywność i rolnictwo.  Nasi klienci mają specyficzne potrzeby i zróżnicowaną sytuację w zakresie ryzyka i ubezpieczeń, dlatego staramy się zapewnić im jak najlepszą obsługę i rozwiązania dopasowane do konkretnych wymagań. Rozpoczęcie współpracy z Bessé to zdecydowany krok w kierunku wdrożenia takiego właśnie modelu biznesowego. Obie firmy wspólnie stawiają czoła wyzwaniom ekologicznym oraz cyfryzacji rolnictwa, co wiąże się z koniecznością opracowania i wdrożenia innowacyjnych propozycji z zakresu doradztwa i ubezpieczeń ryzyka. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia tego projektu.

Firma Bessé
Zespoły firmy Bessé złożone są z ekspertów z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i profesjonalnego doradztwa. Pół tysiąca jej pracowników codziennie oddaje swój innowacyjny potencjał w określonych obszarach specjalizacji do dyspozycji klientów – zarówno średnich firm, jak i dużych korporacji – wspiera ich i pomaga im chronić swoją działalność i pracowników. W ciągu ponad 60 lat działalności Bessé wyrosła na jedną z wiodących francuskich firm, niezmiennie kierując przy tym tymi samymi wartościami i pielęgnując w sobie stale ducha niezależności. Bessé stara się budować długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje z klientami, a jednym z efektów tych starań jest stałe uznanie, jakim darzą oni jakość jej usług i doradztwa. Firma została uznana najlepszym brokerem w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2023 r. wśród menedżerów ds. ryzyka (Golder & Partners i OMC). W 2022 r. Bessé odnotowała obrót w wysokości 131 mln euro.

Karolina Kajca

Insurance specialist

T+48 22 393 33 11

Related articles

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Read more…