W 2022 roku GrECo zwiększyło przychody pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych.

Najważniejsze dane finansowe

Całkowite skonsolidowane przychody GrECo International Holding AG wzrosły w 2022 roku o 22,7% do 132,2 mln EUR. Powodem znacznego wzrostu był nadzwyczajny rozwój organiczny i istotne przejęcia. Zysk operacyjny pozostał w 2022 r na stabilnym poziomie 14,9 mln EUR.

Rozwój korporacyjny

Zgodnie z naszą strategią opartą na ryzyku, na ryzyko patrzymy z perspektywy biznesowej. Bierzemy pod uwagę specyficzne środowisko biznesowe, mówimy językiem naszych klientów i rozumiemy stojące przed nimi wyzwania. Ubezpieczenia dostarczają naszym klientom ważnych rozwiązań. Pomagamy im właściwie zarządzać ryzykiem w tym szybko zmieniającym się środowisku i przekształcać wyzwania w możliwości.
 
Kluczowym elementem naszej strategii korporacyjnej jest specjalistyczne podejście. Nasze specjalizacje wspierają utalentowani eksperci. Stworzyliśmy zespoły zorientowane na poszczególne branże, tak aby zapewnić naszym klientom innowacyjne rozwiązania, które zaspokoją ich szczególne potrzeby. Te solidne fundamenty powstały dzięki naszym zespołom, wysokiej jakości ich pracy, zaangażowaniu i pasji, jak również niezachwianej koncentracji na osiąganiu najlepszych wyników dla naszych klientów w coraz bardziej wymagającym środowisku ryzyka.

Pozyskiwanie i rozwijanie talentów

Chcemy być atrakcyjnym miejscem pracy. W miarę jak zmienia się gospodarka światowa, a usługi zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami stają się bardziej złożone, podejmujemy intensywne działania, aby utrzymać się w czołówce, dysponując specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami, które będą ważne w przyszłości. Dlatego nadal będziemy przeznaczać znaczne środki finansowe na pozyskiwanie i rozwój talentów oraz tworzenie środowiska, sprzyjającego ich rozwojowi.

Perspektywy

Grupa GrECo jest przekonana, że szereg kontrolowanych przez nią czynników pozostaje bez zmian, to jednak wojna w Ukrainie, związane z nią sankcje, rosnąca inflacja i możliwość dalszych zakłóceń w łańcuchach dostaw stwarzają wysokie ryzyko. Jesteśmy jednak spokojni o wyniki naszej podstawowej działalności i wierzymy, że nasza strategia bazująca na specjalistycznym podejściu i skoncentrowaniu na potrzebach Klientów w perspektywie długoterminowej przyczyni się do rozwoju naszej Spółki.
 
Silny wzrost organiczny jak i nieorganiczny potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej strategii korporacyjnej. Widzimy też, że utalentowani pracownicy, nowi klienci i brokerzy chętnie się do nas przyłączają. Podstawą dotychczasowej podróży GrECo była solidna finansowo i konkurencyjna firma z wybitnymi pracownikami. Zanim ruszymy w dalszą ekscytującą podróż, chcemy podziękować wszystkim naszym wspaniałym współpracownikom: Bardzo doceniamy i zawsze podziwiamy wybitne wysiłki i wartość, którą wnosicie każdego dnia!

Ante Banovac, GrECo Head of Group Sales & Market Coordination

Ante Banovac

Executive Board Member/COO

T +43 5 04 04 372

Georg Winter

CEO

T +43 664 962 39 06

Neubrand_Georg, GrECo Group Leadership Member

Georg Neubrand

CFO

T +43 664 402 60 54

Related articles

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Read more…