Grupa GrECo od wielu lat realizuje programy społecznej odpowiedzialności biznesu. Od dziesięcioleci Fundacja GrECo, będąca organizacją non-profit, wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej lub potrzebujące pomocy. Ostatnio nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zostały rozszerzone o tematy związane z ochroną środowiska i zasobami ludzkimi.

Gabriele Andratschke

Head of Group Human Resources

T +43 664 962 39 18

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T  +48 22 39 33 452