GrECo Spotlight to magazyn dla Klientów, który ukazuje się dwa razy w roku. Nie tylko umożliwia naszym Klientom lepsze poznanie Spółki, ale także dostarcza obszernych raportów, reportaży i wywiadów dotyczących zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami.

  • Spotlight 2022 - Grunt to zarządzanie ryzykiem
    Grunt to zarządzanie ryzykiem

Horizon

Krajobraz ryzyka zmienia się, a zarządzanie ryzykiem staje się jeszcze większym wyzwaniem. Dlatego prezentujemy nasz nowy magazyn „HORIZON – Risk Thought „Fast Forward”. Podstawowe zmiany systemowe oraz ich wpływ na zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w różnych sektorach – o tym chętnie informujemy.

Raport roczny

Raport roczny pozwoli Państwu na prześledzenie faktów i danych związanych z ostaniem rokiem biznesowym GrECo, jak również da możliwość zapoznania się z naszymi najważniejszymi osiągnieciami. Ponadto mogą w nim Państwo znaleźć referencje Grupy GrECo wystawione przez klientów, którym Grupa świadczy swoje usługi. Prezentowane studia przypadków zebrane są z różnych dziedzin, branż i regionów Grupy GrECo.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu

T +48 723 970 111