Aktualne programy ubezpieczeniowe, które rozpoczęły się przed wybuchem wojny w Ukrainie, w większości przypadków – do czasu kolejnego odnowienia – gwarantują ochronę ubezpieczeniową w ramach uzgodnionych umów ramowych w kraju macierzystym, DIC i FInC.

11 lipca 2022 r.

Europejskie rynki ubezpieczeniowe i reasekuracyjne nie oferują obecnie żadnych nowych ubezpieczeń dla ryzyk związanych z mieniem i przerwami w działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi i, z kilkoma wyjątkami, Ukrainy. Jednakże aktualne programy ubezpieczeniowe, które rozpoczęły się przed wybuchem wojny w Ukrainie, w większości przypadków – do czasu kolejnego odnowienia – gwarantują ochronę ubezpieczeniową w ramach uzgodnionych umów ramowych w kraju macierzystym, DIC i FInC.

Przy wszystkich najbliższych odnowieniach i nowych umowach zakres geograficzny zostanie ograniczony, a zatem wymienione kraje zostaną zasadniczo wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to przede wszystkim wyznaczonych lokalizacji, które były wcześniej ubezpieczone w ramach programów, choć w rzeczywistości wyłączenie wykracza poza ich zakres i dotyczy również wszelkiego nieokreślonego ryzyka i majątku znajdującego się na wskazanych terytoriach. W przeszłości takie ryzyka były uwzględniane w standardowych umowach ubezpieczeniowych, na przykład poprzez specjalne klauzule dla małych ryzyk zagranicznych (biura, małe magazyny itp.) lub poprzez automatyczne tymczasowe włączenie “Nowych lokalizacji biznesowych”. W business interruption może dotyczyć wszelkich zakłóceń łańcucha dostaw.

Przy wszystkich najbliższych wznowieniach należy zatem sprawdzić, czy może wystąpić luka w pokryciu z powodu ogólnego wyłączenia wskazanych terytoriów. Niestety, jedyną alternatywą jest próba wykupienia ochrony ubezpieczeniowej dla tych ryzyk w lokalnych firmach ubezpieczeniowych, przy wsparciu naszego lokalnego brokera wspomagającego.

Nawet jeśli głównym tematem są ubezpieczenia majątkowe, należy zauważyć, że podobnego wyłączenia dla ryzyk, które powstają na terenie krajów dotkniętych kryzysem, można się spodziewać także w innych liniach ubezpieczeń.

Andreas Krebs

Andreas Krebs

Head of Insurance Mediation Services

T +43 5 0404 229