Korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na które klient-rolnik nie zawsze ma wpływ.

Jakie są cechy ubezpieczeń parametrycznych?

Istotną cechą ubezpieczeń parametrycznych jest prostota związana z zawarciem umowy oraz jej obsługą (likwidacją szkód).
Parametry, na bazie których konstruowane są ubezpieczenia indeksowe mogą być różne, każdy z nich musi jednak posiadać następujące cechy:

  • musi być jasno zdefiniowany. Najczęściej jest to konkretny wskaźnik, np. liczba dni spełniających określone warunki przy parametrach pogodowych (opady, temperatura);
  • powinien być niezależny od ubezpieczającego/ubezpieczonego, co oznacza, że klient nie powinien mieć pływu na mierzoną wielkość parametru, w tym przypadku parametry pogodowe są najlepszym rozwiązaniem
  • wartość parametru powinna być dostępna z niezależnego źródła, aby zapewnić wiarygodność danych i możliwość ich weryfikacji przez wszystkie strony umowy. Z tego względu dane pogodowe, pochodzące z państwowej służby meteorologicznej są najbardziej odpowiednie do potrzeb związanych z ubezpieczeniem. W niektórych przypadkach dopuszcza się parametr pochodzący z lokalnych, należących do klienta stacji meteo. Wymaga to jednak weryfikacji, na ile wskazania tej stacji w dłuższym okresie są zbieżne z danymi niezależnymi.

W artykule opublikowanym przez Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Jacek Chojnacki opisuje cechy ubezpieczeń parametrycznych. Przypomina również, że korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na które Klient nie zawsze ma wpływ.
 
Cały artykuł można znaleźć tutaj.

Chojnacki Jacek

Jacek Chojnacki

Dyrektor Regionu Food & Agri. Broker ubezpieczeniowy.

T +48 609 600 960