GrECo nova – eksperti u međunarodnom osiguranju

Nakon pada Berlinskog zida GrECo je bio prvi međunarodni broker koji je otvorio kancelariju u Mađarskoj 1989. godine. Mi smo tada želeli da budemo bliže klijentima i da osiguramo najbolju moguću uslugu u inostranstvu. Ova ambicija postala je naš vodeći princip. Od 1994. godine GrECo nudi međunarodnim klijentima širom sveta posredovanje u osiguranju i upravljenje rizikom, nudeći i mrežu pažljivo selektovanih brokera. Danas,  GrECo posluje u 17 zemalja u CEE regionu, što garantuje da će naši klijenti dobiti pomoć i uslugu koja im je neophodna u njihovoj blizini.

GrECo nova

GrECo nova je globalna specijalizovana mreža za posredovanje u osiguranju, koja našim klijentima pruža korisne informacije i savete na globalnom nivou.

Međunarodne usluge

Globalna ekspanzija kompanije nudi velike mogućnosti, ali takođe uključuje ozbiljan rizik. Sa ulazom i rastom na novim tržištima, nastaju novi izazovi u oblasti menadžmenta rizika i osiguranja

Jonathan Höh

Group Sales & Market Coordination

T +43 664 962 39 20

Natalia Zaborovska

Natalia Zaborovska

Group Head of International

T +61 44 777 9001