Nezavisna porodična kompanija

GrECo je nezavisna porodična kompanija. Porodica Neubrand je većinski vlasnik više od 50 godina i upravljaće kompanijom i u budućnosti. Naša nezavisnost, kao i uloga porodice Neubrand, ključni su aspekti korporativne strategije i dugogodišnjeg uspeha GrECo grupe.

Pouzdanost i stabilnost – održiva poslovna strategija

Kao kompanija po upravom vlasnika, GrECo je poznat po svojoj pouzdanosti, stabilnosti i nezavisnosti.  Ova nezavisnost je i privilegija jer nas ne ometaju zahtevi berzanskih brokera, niti promene vrednosti naših akcija. U potpunosti smo slobodni da se fokusiramo na servisiranje naših klijenata. To nas ne čini samo veoma otpornim, već i doprinosi odličnom finansijskom stanju kroz jaku kapitalizaciju preduzeća.

Članovi porodice na ključnim pozicijama

Inicijalni osnivač i predsedavajući Odborom za superviziju Fridrih Neubrand, njegovi sinovi Georg i Fritz, kao i unuk Markus, deo su porodičnog tima.

Fritz i Georg Neubrand su članovi GrECo Holding Izvršnog odbora. Fritz je većinski zadužen za kontinuiranu internacionalizaciju Grupe. Pripajanja i akvizicije, poput onih u Baltiku ili u oblasti specijalističkih brokerskih usluga, važan su dodatan deo razvoja biznisa.  

Georg Neubrand vodi Odeljenje za finansije i administraciju i ima dualnu ulogu. On je čuvar GrECo finansijske snage i arhitekta svih administrativnih procesa i procedura koji osiguravaju kvalitet naših usluga.

Markus Neubrand se nedavno pridružio porodičnoj firmi. On je digitalno krilo porodice  i uključen je u digitalizaciju projekata prodaje, kao i u administrativne procese.