GrECo grupa upravlja 68 kancelarijom u 17 zemalja sa preko 1,200 zaposlenih i sedištem u Beču, a gobalno je predstavljena u preko 200 zemalja putem GrECo nova mreže brokera.

Sedište
GrECo International Holding AG
Elmargasse 2-4
1190 Vienna
Phone: +43 5 04 04-0
office@greco.services

GrECo International doo
Bulevar Milutina Milankovića 1a, VIII sprat
11070 Novi Beograd
Dušanka Talić
Phone: +381 11 40 40 632
d.talic@greco.services

Lokacije naših kancelarija

Blizina i poverenje karakterišu naš odnos sa klijentima. Zajedno sa širokim spektrom specijalizacija i ekspertiza, ovo nam omogućava da ispravno procenimo rizik i optimizujemo trošak osiguranja za naše klijente.

Pronađite kancelariju najbližu vama!