GrECo Grupa ispunjava svoju korporativnu društvenu odgovornost već dugi niz godina. Neprofitna organizacija GrECo Fondacija već decenijama podržava socijalno ugrožene i osobe s posebnim potrebama. Nedavno su se naše aktivnosti u području korporativne društvene odgovornosti proširile na zaštitu okoline i ljudske resurse.

Gabriele Andratschke

Head of Group Human Resources

T +43 664 962 39 18

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175