Zaštita zdravlja i bezbednosti zaposlenih je top prioritet za veliki broj kompanija. Privlačnost poslodavca odavno više nije definisana (isključivo) dnevnom korpom sa voćem. Snažan brend poslodavca izgrađen je na dobrobiti zaposlenih i budućoj perspektivi.

Adam Riley, Cert PFS 

Group Practice Leader Health & Benefits

T +44 (0) 7507 788 144

Preslava Gencheva joins GrECo

Preslava Gencheva

Deputy Group Practice Leader Health & Benefits