Reosiguranje je prenos rizika sa osiguranja na reosiguranje. Reosiguranje se takođe posmatra kao ugovor između osiguravajućih društava u kojem se deo prvobitnih rizika koje preuzima primarni osiguravač, odnosno reosiguranik, ustupa jednom ili više reosiguravača za naknadu.

Zviadi Vardosanidze

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +43 664 962 39 04