GrECo nova – Експерт за меѓународно сервисирање на клиенти

По падот на Железната завеса, GrECo беше првиот странски брокер кој основаше подружница во Унгарија во 1989 година. Нашата амбиција тогаш беше да бидеме блиску до клиентот и да гарантираме најдобра можна услуга во странство. Оваа амбиција стана наш водечки принцип. Од 1994 година GrECo им нуди на меѓународните клиенти управување со ризик и осигурување низ целиот свет и има воспоставено мрежа од внимателно избрани стручни брокери. Денес. работиме во 17 земји во регионот на ЦИЕ, осигурувајќи дека нашите клиенти ја добиваат помошта и услугите што им се потребни на нивниот праг.

GrECo nova

GrECo nova, нашата глобална специјализирана мрежа за посредување во осигурувањето, им обезбедува на нашите клиенти одлучувачки придобивки во сите нивни глобални потфати

Услуги за меѓународни клиенти

Глобалната експанзија на една компанија нуди многу можности, но вклучува и неколку ризици. Со влезот и растот на нови пазари, се појавуваат нови предизвици и во областа на управувањето со ризик и осигурување.

Jonathan Höh

Group Sales & Market Coordination

T +43 664 962 39 20

Natalia Zaborovska

Natalia Zaborovska

Group Head of International

T +61 44 777 9001