Spoľahlivý partner pre Vaše poistenie

Už viac ako 95 rokov sa naši klienti môžu o nás oprieť a dôverovať nám. Svoju dôveru vložili do našich riešení a služieb s vedomím, že ich zamestnanecké, prevádzkové a finančné riziká sú v bezpečnom prostredí. Rady a odporúčania, ktoré poskytujeme, sú kombináciou vysoko špecializovaného národného a medzinárodného know-how, viacjazyčných tímov a efektívneho hodnotenia rizík, ktoré zohľadňuje miestne požiadavky. Predvídame potreby našich klientov a proaktívne im poskytujeme poradenstvo. Klienti GrECo sa môžu spoľahnúť na dlhodobú podporu s merateľnou pridanou hodnotou.