Od začiatku sme súkromná rodinná firma. Naša nezávislosť je výsadou: nezodpovedáme sa burzovým analytikom a nekonáme podľa vývoja cien akcií, venujeme sa len plneniu potrieb cieľových skupín GrECo.

Predstavenstvo

Georg Neubrand

CFO

Narodil sa v roku 1966. Do skupiny GrECo vstúpil v roku 1986. Georg bol členom predstavenstva GrECo International Austria od roku 2004 do roku 2011. Od roku 2009 je členom predstavenstva GrECo International Holding.

Winter Georg GrECo Group

Georg Winter

CEO

Narodil sa v roku 1977. Po štúdiu priemyselného inžinierstva na Technickej univerzite vo Viedni a pôsobení v zahraničí začal v roku 2004 pracovať v poisťovníctve ako rizikový poradca v spoločnosti AON V roku 2009 sa stal vedúcim Global Business Unit AON vo Viedni. V roku 2011 nastúpil do oddelenia Risk & Insurance Technique so zodpovednosťou za 16 trhov strednej a východnej Európy.

Od roku 2012 je členom predstavenstva a technickým riaditeľom skupiny.

Certifikovaný manažér rizík podľa ONR 49003.

Ante Banovac, GrECo Head of Group Sales & Market Coordination

Ante Banovac

COO

Ante promoval v odbore všeobecného manažmentu a je členom Chartered Insurance Institute (Veľká Británia). V roku 1995 začal svoju kariéru v Nuernberger Allgemeine Versicherung v Mníchove. V roku 2000 založil spoločnosť Apollo Insurance Solutions a pôsobil ako Managing Partner.  Od roku 2010 do roku 2014 bol výkonným riaditeľom maloobchodnej spoločnosti v Taliansku, potom nastúpil do spoločnosti GrECo ako koordinátor trhov v juhovýchodnej Európe. V roku 2018 sa stal vedúcim predaja a koordinácie trhov na úrovni skupiny GrECo. V roku 2022 nastúpil na pozíciu COO skupiny GrECo.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58