HORIZON Risk Thought >> Fast Forward

Zložitosť dnešného rizikového prostredia sa mení čoraz rýchlejším tempom, čím sa riadenie rizík stáva ešte náročnejším. Preto sme radi, že Vám môžeme predstaviť náš nový časopis “HORIZON – Risk Thought » Fast Forward”, ktorý sa zaoberá týmito výzvami tým, že zachytáva a rozoberá základné systémové transformácie a ich dôsledky pre budúce riadenie rizík a poistenia v rôznych odvetviach.

Annual Report

Vo výročnej správe nájdete prehľad faktov a čísel spoločnosti GrECo za posledný obchodný rok a naše najdôležitejšie udalosti. Okrem toho v nej nájdete referencie o službách, ktoré skupina GrECo poskytuje svojim klientom. Prípadové štúdie sú z rôznych odvetví a regiónov spoločnosti GrECo.

FOODprint

V najnovšom vydaní časopisu pre klientov spoločnosti GrECo v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, FOODprint, sa zameriavame na kľúčovú výzvu, ktorej toto odvetvie čelí: dopady klimatických zmien. Venujeme sa pripravovaným nariadeniam EÚ, skúmame pokroky v oblasti poistenia a sledujeme alternatívne riešenia v oblasti rizík a poistenia.

FORWARD

S hrdosťou Vám predstavujeme FORWARD, našu najnovšiu publikáciu pre klientov zameranú na logistiku a dopravu. FORWARD je výsledkom rozsiahleho výskumu a praktických skúseností, ktoré sú navrhnuté tak, aby posilnili postavenie dopravných a logistických podnikov všetkých veľkostí. Táto komplexná publikácia predstavuje špičkové poznatky a stratégie, ktoré umožňujú podnikom dosiahnuť bezkonkurenčný rast a úspech v dnešnom dynamickom a konkurenčnom prostredí dopravy a logistiky.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175