Skupina GrECo riadi 68 dcérskych spoločností v 17 krajinách s viac ako 1 200 zamestnancami zo svojej centrály vo Viedni a prostredníctvom GrECo nova je celosvetovo zastúpená vo viac ako 200 krajinách.

Headquarters
GrECo International Holding AG
Elmargasse 2-4
1190 Vienna
Phone: +43 5 04 04-0
office@greco.services

GrECo Slovakia GmbH – organizačná zložka
GrECo Slovakia GmbH – organizačná zložka
Polus Tower I, 15th floor
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Phone: +421 911 950 410
office.sk@greco.services

Naše kancelárie

Naše vzťahy s klientmi charakterizuje dôvera a blízkosť. Spolu so širokým spektrom špecializácií a odborných znalostí nám to umožňuje presne vyhodnotiť riziká a prispôsobiť a optimalizovať riziká a náklady na poistenie pre našich klientov.

Nájdite kanceláriu, ktorá je najbližšie k vám a vašej spoločnosti!

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58