Nezávislá rodinná spoločnosť

Skupina GrECo je nezávislá rodinná spoločnosť. Rodina Neubrandovcov je jej väčšinovým vlastníkom už takmer 50 rokov a na jej čele zostane aj v budúcnosti. Naša nezávislosť, ako aj úloha rodiny Neubrandovcov ako väčšinového vlastníka, sú základnými aspektmi podnikovej stratégie a kľúčom k dlhodobému úspechu spoločnosti GrECo.

Spoľahlivosť a stabilita – udržateľná firemná stratégia

Ako spoločnosť riadená majiteľmi je GrECo známa svojou spoľahlivosťou, stabilitou a nezávislosťou. Táto nezávislosť je privilégiom, pretože zostávame neovplyvnení nestálymi vplyvmi kapitálových trhov a nemusíme sa venovať burzovými analytikom, ani cenami akcií. Môžeme sa slobodne sústrediť výlučne na plnenie potrieb našich klientov. Vďaka tomu sme nielen veľmi odolní, ale prispieva to aj k našej vynikajúcej finančnej sile prostredníctvom silnej kapitálovej vybavenosti.

Rodinní príslušníci v kľúčových funkciách

Spoločnosť GrECo je známa svojou spoľahlivosťou, stabilitou a nezávislosťou. Zakladateľ Friedrich Neubrand, jeho synovia Georg a Fritz, ako aj vnuk Markus sú súčasťou rodinného tímu.

Friedrich Neubrand stál na čele skupiny viac ako 40 rokov a nedávno sa stiahol do úlohy majiteľa. Jeho syn Fritz je predsedom dozornej rady a je zodpovedný najmä za pokračujúcu internacionalizáciu skupiny.

Georg Neubrand vedie finančné a administratívne oddelenie. Je strážcom finančnej sily spoločnosti GrECo a hlavným strojcom administratívnych procesov a postupov, ktoré zabezpečujú kvalitu našich služieb.

Nedávno sa k rodinnej spoločnosti pripojil Markus Neubrand. Je „digitálnou“ hlavou rodiny a podieľa sa na digitalizácii predajných projektov, ako aj administratívnych procesov.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58