Bessé, přední francouzská poradenská společnost v oblasti pojištění, a GrECo, největší nezávislý poradce v oblasti řízení rizik a pojištění ve východní Evropě, oznamují podpis exkluzivní dohody o partnerství s cílem rozšířit distribuci parametrického řešení “Klíčení řepky”. Společný projekt společností Bessé a GrECo, založený na inovaci vyvinuté společností Bessé ve spolupráci s AXA Climate, nyní umožňuje nasazení evropského parametrického pojistného řešení.

Jedinečná inovace pro zemědělsko-potravinářský průmysl

Společnost Bessé je díky svému silnému zaměření na inovace průkopníkem v oblasti parametrického pojištění. Ve Francii týmy vyvinuly jedinečný pojistný produkt pro zúčastněné strany v odvětví olejnin v reakci na rostoucí klimatická rizika ovlivňující pěstování řepky: stále sušší léta zhoršují růstový potenciál této plodiny, a to již od nejranějších fází jejího vývoje. Vyvinuté řešení může pokrýt rizika spojená s klíčením řepky a je určeno zejména pro semenářské společnosti a organizace obchodníků s obilím.

Tento produkt je na trhu jedinečný a představuje jediné řešení, které dokáže určit kvalitu klíčení řepky v polním měřítku prostřednictvím měření biomasy.

Tato inovace vyvinutá odborníky společnosti Bessé si získává oblibu mezi zemědělsko-potravinářskými subjekty: ve Francii je již pokryto téměř 80 000 hektarů a v Rumunsku byla poprvé nasazena v roce 2022.

Spolupráce na vývoji evropského parametrického řešení pojištění

Spokojenost ve Francii a potvrzení schopnosti řešení splnit požadavky na pojištění plodin řepky otevírají nové perspektivy rozvoje v evropských zemích se silným zemědělským sektorem.

Tato situace přirozeně vedla společnost Bessé ke spolupráci s GrECo ve střední a východní Evropě. Po několikaměsíční spolupráci, jejímž cílem bylo porozumět potřebám zúčastněných stran v těchto zemích a přizpůsobit řešení místním specifikům, podepsali partneři exkluzivní distribuční smlouvu, která se již v tomto odvětví uplatňuje.

Jean-Philippe PAGES
vedoucí oddělení velkých rizik společnosti Bessé.

Jsme rádi, že jsme podepsali tuto distribuční smlouvu se společností GrECo. Stejně jako my mají ve svých týmech odborníky na zemědělsko-potravinářský průmysl a solidní znalosti v oblasti zemědělského a parametrického pojištění. Jsem hrdý na tento společný projekt, který vedl k vytvoření evropského pojistného řešení, jež odpovídá novým potřebám zemědělsko-potravinářského průmyslu. Toto partnerství také potvrzuje vhodnost strategie společnosti Bessé a podporuje naši ambici pokračovat v inovacích pro naše zákazníky.

Shylov Maksym, GrECo Practice Leader Food & Agriculture

Maksym Shylov
vedoucí praxe skupiny GrECo v oblasti potravinářství a zemědělství

Strategií společnosti GrECo je soustředit se na specializovaná odvětví a řešení, jako je potravinářství a zemědělství. Specifické potřeby a individuální rizikové a pojistné situace našich klientů nás vedou k poskytování nejlepších služeb i řešení na míru. Zahájení spolupráce se
společností Bessé je jasným krokem k realizaci tohoto obchodního modelu. Obě firmy razí společnou cestu s ekologickými výzvami a digitalizací zemědělství, což zase vyžaduje vývoj a implementaci inovativních rizikových poradenských a pojistných řešení. Ze zahájení tohoto projektu máme velkou radost
.

O společnosti Bessé
Bessé jsou odborníci na zprostředkování pojištění a poradenství pro profesionály. 500 zaměstnanců denně uplatňuje své inovační schopnosti ve svých specifických oblastech, aby podpořili své zákazníky a pomohli středně velkým podnikům i velkým korporacím chránit jejich aktivity a zaměstnance. V průběhu 60 let se Bessé se stejnými hodnotami a stejným nezávislým duchem postupně vypracovala na jednu z předních francouzských firem. Týmy Bessé, které jsou pravidelně oceňovány za kvalitu služeb a poradenství, se snaží budovat dlouhodobé vztahy se svými klienty založené na důvěře. Makléř č. 1 v průzkumu spokojenosti manažerů rizik 2023 (Golder & Partners a OMC). V roce 2022 zaznamenala společnost Bessé obrat ve výši 131 mil.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58