Naša nezávislosť zaručuje stabilitu a predvídateľnosť.

Kto sme
Od začiatku sme súkromná rodinná firma. Naša nezávislosť je výsadou: nepodliehame vývojom na burzách ani cenám akcií, sme odhodlaní plniť len potreby cieľových skupín spoločnosti GrECo.

Vďaka našej rozsiahlej sieti, priekopníckej práci v regióne CESEE a dôvere, ktorá nám bola prejavená, sme sa stali poprednými poisťovacími maklérmi a poradcami v regióne. Na naše vedúce postavenie sme ako rodinná spoločnosť so silnými koreňmi v Európe obzvlášť hrdí.

Čo robíme
Naše riešenia v oblasti riadenia rizík a poistenia pre priemysel, obchod a verejný sektor sa zameriavajú na individualitu. V GrECo spoločnosti poskytujeme optimálne krytie pracovných, prevádzkových a finančných rizík našich klientov a riadime tieto riziká na všetkých úrovniach.

Naše vzťahy s klientmi charakterizuje dôvera a blízkosť. Spolu so širokým spektrom odborníkov a odborných znalostí dokážeme presne vyhodnotiť riziká, ako aj prispôsobiť a optimalizovať riziká a náklady na poistenie pre našich klientov.

Rodinní príslušníci v kľúčových funkciách

Spoločnosť GrECo je známa svojou spoľahlivosťou, stabilitou a nezávislosťou. Zakladateľ Friedrich Neubrand, jeho synovia Georg a Fritz, ako aj vnuk Markus sú súčasťou rodinného tímu.

Friedrich Neubrand stál na čele skupiny viac ako 40 rokov a nedávno sa stiahol do úlohy majiteľa. Jeho syn Fritz je predsedom dozornej rady a je zodpovedný najmä za pokračujúcu internacionalizáciu skupiny.

Georg Neubrand vedie finančné a administratívne oddelenie v dvojitej funkcii. Je strážcom finančnej sily spoločnosti GrECo a hlavným organizátorom administratívnych procesov a postupov, ktoré zabezpečujú kvalitu našich služieb.

Nedávno sa k rodinnej spoločnosti pripojil Markus Neubrand. Je digitálnou hlavou rodiny a podieľa sa na digitalizácii predajných projektov, ako aj administratívnych procesov.

Preloader